Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Srovnání vlastností kalkulátorů cen energií

V článku jsem se pokusil o průzkum vlastností kalkulátorů cen energií se zaměřením na jejich schopnost poskytnout kvalifikované informace zájemci o změnu dodavatele. Zaměřil jsem se na celé spektrum kalkulátorů, které se vyskytuje na internetu, tedy od ryze zaměřených na prodej až po nezávislé.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Pokud chce zákazník ušetřit za energie, má na výběr obrovskou nabídku produktových řad, které jsou ještě obohaceny celým spektrem doplňkových služeb. Získá ale zákazník kvalifikované informace, které mu usnadní jeho rozhodování ve výběru dodavatele potažmo produktové řady? Pokud se zákazník rozhoduje sám, většinou využije služeb některého ze srovnávačů cen energií, jejichž počet se za poslední dva roky významně rozšířil. V následujícím článku bych rád zprostředkoval pohled na srovnávače očima člověka, který se problematikou cenového srovnání dlouhodobě zabývá. Nechtěl bych hodnotit jednotlivé srovnávače a dělat jakési pořadí od nejlepšího až po nevyhovující, spíše bych upozornil na věci, na které by si zákazník měl dát pozor. Dalším důvodem publikování tohoto článku je potřeba prezentace názoru na to, jaké informace by každý kalkulátor měl obsahovat, aby zákazník získal co nejkompletnější informace, na základě kterých by se návštěvník mohl kvalifikovaně rozhodnout. Posledním ze tří důvodů jsou občasné dotazy návštěvníků diskuze, kterou provozuji, týkající se otázky, proč jsou v jednotlivých srovnávačích různé ceny a cenové rozdíly.

Srovnávače neboli kalkulátory cen energií bych rozdělit do tří kategorií. Zásadně jsou všechny portály komerční. Liší se ale způsobem, jak si na svůj provoz vydělávají. První skupina si vydělává uzavíráním smluv s návštěvníky kalkulátoru. Tyto kalkulátory disponují menší nabídkou, zato však vše z nabídky se dá objednat. Zákazník je nejprve seznámen s nabídkou portálu a pak má možnost kontaktovat operátora a na potřebné informace se zeptat. Většina návštěvníků je ale kontaktována po návštěvě kalkulátoru telefonicky. Zde pak hraje velkou roli schopnost operátora přesvědčit zájemce o srovnání, což má pro provozovatele rozhodující význam.

Druhý typ kalkulátoru nechává výběr dodavatele na zákazníkovi, ten má pak možnost se obrátit na poradnu, když se návštěvník rozhodne o radu požádat. Vedle objednatelného sortimentu je v jiné části portálu celá nabídka, včetně produktových řad, které nelze prostřednictvím portálu objednat. Na těchto portálech se často vyskytuje poradna, diskuze a jsou zde publikovány články, které mají za úkol vzdělávat čtenáře, či jej informovat o aktualitách z energetiky.

Posledním skupinou nebo spíš druhem, protože zde mám pouze jednoho zástupce, je kalkulátor, který návštěvníkovi poskytuje veškeré informace o dostupných nabídkách dodavatelů nejen v současné době, ale zprostředkuje pohled i do blízké budoucnosti v době změn cen. Zároveň je schopen poskytnout přehled o cenách v minulosti případně zájemci nabídne informace spojené s kontrolou faktur. Vše je doprovázeno přehledným grafickým zpracováním a analýzami. Zákazníkovi jsou poskytovány rovněž informace formou článků o aktualitách z energetiky či je informován o novinkách ohledně technického zařízení spojeném s úsporou spotřeby energie. Tento druh kalkulátoru je financován z reklamy umístěné na stránkách kalkulátoru.

Trochu samostatnou kapitolu tvoří kalkulátor cen elektřiny provozovaný Energetickým regulačním úřadem, který nepatří mezi komerční a tvoří jakýsi doplněk informací poskytovaných úřadem. Poskytuje velkých přehled o cenách značného počtu dodavatelů, bohužel není zde možnost zadání srovnání cen plynu. Jako jediný není provozován na komerčních základech.

Pro ukázku rozdílu jednotlivých srovnávačů jsem použil nabídky elektřiny, kterou mohu dostat ve svém bydlišti. Zadával jsem tedy spotřebu 2700 kWh/rok, tarifovou sazbu D02d, jistič 3×25A a okres Havlíčkův Brod. Srovnávače jsem vyhledal pomocí vyhledávače Google a snažil jsem se odpovědět na několik otázek. První sloupec odpovídá na otázku, zda je třeba pro srovnání zadat kontaktní údaje návštěvníka. V druhém se ptám, jestli kalkulátor sám správně určí distribuční oblast. Pokračuji otázkou na nejlevnější nabídku v kalkulátoru a nakonec mne zajímá, zda jsou v kalkulátoru popsány smluvní podmínky. Výsledky jsem uvedl v následující tabulce:

 

Zhodnocení

Pět ze sedmi zkoumaných komerčních portálů vyžaduje před výpočtem srovnání zadání osobních údajů. Zadáním údajů zákazník souhlasí s oslovením, a to ať po telefonu či zasíláním nabídek na uvedenou e-mailovou adresu. Návštěvníci, kteří se nechají snadno přesvědčit, by si měli uvědomit, že vyplněním formuláře udělali první krok ke změně dodavatele. Počínání těchto portálů by se dalo trochu přirovnat k modernizované verzi podomního prodeje, která se v ČR osvědčila jako nejvýkonnější metoda získávání zákazníků, i když zákazník má zde mnohem větší výběr a i nepoměrně více času na rozmyšlenou, než při podomním prodeji. Na druhou stranu nic nebrání zákazníkovi zadat do formuláře portálu nepravdivé údaje nebo mít zřízenou jinou mailovou adresu pro komerční nabídky. Pak se vyhne zbytečnému obtěžování nechtěnými nabídkami. Zákazník smlouvu nemusí podepsat ba dokonce i v případě podpisu může od smlouvy do 14 dnů od data podpisu odstoupit.

U ostatních srovnávačů je volba oslovení pouze na volbě zákazníka, tato možnost vůbec neexistuje na portále TZB-info a ERU.

Ve druhém sloupci je zaznamenán výsledek pokusu, zda zvolený srovnávač je schopen nalézt správnou distribuční oblast. Správná distribuční oblast má zásadní význam pro výši celkové platby za dodávku energie. Shodou okolností bydlím v okrese, který bývá z hlediska výběru distributora přiřazován jinam, než ke komu skutečně patří. Okres Havlíčkův Brod patří do distribuční oblasti ČEZ, kdežto ostatní okresy jsou pod E.ONem a nejedná se o ojedinělý případ. U plynu je kraj Vysočina rozdělen dokonce na tři distribuční oblasti. I když srovnání není zcela přesné, protože na nejnižší cenu má vliv i nabízený sortiment, ale i tak v této tabulce jsou vidět cenové rozdíly při výpočtu ceny v různých distribučních oblastech. Bohužel z výsledku testu vyplývá, že pouze dva komerční srovnávače dovedou porovnat ceny energií správně.

Počet nabídek má vliv na možnost výběru při změně dodavatele. Větší počet nabídek dává větší naději, že kalkulátor poslouží i při zpětné kontrole výhodnosti nákupu po určité době či v souvislosti se změnou cen. Ovšem to komerční kalkulátory, které jsem zařadil do první skupiny, nemají za cíl. Pro kontrolu výhodnosti nákupu bych doporučil zejména kalkulátor cen energií TZB-info, či v případě elektřiny kalkulátor na portále ERU.

Nejlevnější nabídka je vždy spojena s největším zájmem kupujících. Ale nezdá se mi zcela korektní nabídka Centropolu Style, která se vyskytuje pouze na několika srovnávačích, ale na domovských stránkách není. Tedy ten, kdo srovnávače nenavštíví, nemá možnost se o nabídku ucházet. Kuriózní je nabídka ČEZu Kvartál nebo Měsíc, kde cena se stanovuje buď na čtvrt roku, nebo na měsíc podle vývoje cen na trhu. Nechápu, jak kalkulátor dokáže spočítat cenu na celý rok dopředu. Považuji uvedenou nabídku za trochu matoucí.

Popis vlastností je podle mého názoru téměř stejně důležitý, jako je porovnání ceny. Bohužel informace o podmínkách není na programu dne a činnost Energetického regulačního úřadu ke zlepšení tohoto stavu nepřispívá. V tomto směru se spoléhám na vliv a tlak Evropské unie a snad někdy v budoucnu budou zavedeny směrnice podobné jako u označování potravin. Podle mého názoru zákazník by neměl dlouze hledat v obchodních podmínkách, v přílohách ceníků hlavní a charakteristické vlastnosti produktových řad, které jsou pro zákazníka z hlediska smluvního vztahu nejdůležitější. Za nejdůležitější vlastnosti přitom považuji délku uzavíraného smluvního vztahu, druh závazku (smlouva na dobu určitou či neurčitou), způsob ukončení závazku po jeho vypršení, průběh změny ceny v době smlouvy a informace, zda se jedná o nabídku s fixní cenou. Pokud je uvedena fixní cena, mělo by zde být upozornění, že dodavatel nezodpovídá za změnu cen způsobenou změnou státem regulovaných poplatků. Podle tohoto úhlu pohledu jsem také srovnávače hodnotil.

Portál CenyEnergie.cz uvádí většinou výhody produktových řad, ale základní vlastnosti zde chybí. Popis obchodních podmínek jsem našel na portále Snižujeme.cz. Bohužel přístup k nim není na první pohled zjevný, podmínky jsem našel jenom proto, že jsem věděl, že na stránkách existují. Je dobré, že uvádí zkrácené obchodní podmínky, ale bohužel neuvádí podmínky konkrétně vybrané řady. Nedostatečné informace poskytuje portál Srovnejenergie.cz, kde je pouze informace o tom, zda dodavatel požaduje aktivační poplatek, který je zákonem stejně zakázaný.

Kladně hodnotím informace na portálech Srovnejto.cz, Sfinance.cz, Tarifovat.cz, kde se uvádí základní informace o produktové řadě, i když tyto informace nejsou úplné, ale je to alespoň dobrý krok správným směrem.

Závěr

Nejsem spokojen s úrovní informací, které potencionální zákazníci dostávají, ale jak se říká „Kdo hledá, ten najde“. Když se zákazník obrátí na portál TZB-info, určitě dostane chybějící informace, které jinde nenajde. Do budoucnosti mi u všech portálů schází budování ekologického povědomí, schází mi informace o původu kupované energie, tak jak je to například u podobných portálů v Německu. Mimochodem, informace, které já požaduji, jsou tam zcela běžné a tvoří tam informační minimum.

 
 
Reklama