Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výhled cen elektřiny a zemního plynu na rok 2014

V souvislosti s posledními zprávami z Energetického regulačního úřadu a parlamentu ČR a zároveň s blížícím se koncem roku bych Vás chtěl seznámit s odhadem vývoje celkových plateb za energie pro domácnosti v následujícím roce.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Jistě každého občana potěší zprávy o zlevnění, které jsou v tomto období všeobecného zdražování spíše výjimkou. Drahá energie, kterou občané a podniky musí spotřebovat, vyprazdňuje jejich peněženky a přispívá tak k omezení poptávky po jiném zboží a u podniků zase drahá energie omezuje jejich konkurenceschopnost. Proto se také Energetický regulační úřad rozhodl snížit ceny, které si distributoři účtují. U zemního plynu by měla být cena distribuce o 5 % nižší než v letošním roce. U elektřiny je to ještě více, tam by mělo dojít k zlevnění o 10 %. Navíc nový strop pro poplatek na podporu obnovitelných zdrojů by se měl snížit z 583 Kč na 495 Kč na jednu MWh.

Pro odhad změny celkových plateb jsem rozdělil celkové náklady na jednotlivé části:

Cena silové elektřiny

Vloni touto dobou byla cena na burzách (PXE,EEX) u produktu Base Load, kontrakt na rok 2013 (CAL-13) kolem 49 EUR/MWh, letos se ceny kontraktů na rok 2014 (CAL-14) pohybují kolem 36 EUR/MWh, což znamená pokles o 26 %. Nemyslím si, že zlevnění se promítne do změny ceny silové elektřiny celými 26 %, protože i v roce 2011 byla cena na burze (CAL-11) kolem 57 EUR/MWh a během roku se cena snížila zhruba o 15 %. Obchodníci tehdy ale zlevnili jen o 5 %. Tedy z uvedeného usuzuji, že podobného zlevnění by se mohli dočkat domácnosti i letos. Podle mého odhadu cena pro konečné zákazníky by mohla klesnout o 5 %.

Distribuční sazby

Energetický regulační úřad (ERÚ) chce v příštím roce snížit poplatek za distribuci elektřiny. Na jednání sněmovního hospodářského výboru to v pondělí (12. 8. 2013) uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. „Bavíme se o regulované složce, což určuje regulátor. Takže u distribuce očekáváme desetiprocentní snížení ceny. Což je hodně,“ řekla Vitásková po jednání výboru novinářům. ERÚ už na počátku srpna oznámil, že distribuční poplatky se od příštího roku sníží také u plynu. Úřad se po jednáních s distribučními společnostmi dohodl na snížení poplatku o pět procent.

V odhadu beru v úvahu pouze distribuční sazby, ne stálé měsíční platby za kapacitu nebo za jistič.

Poplatek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Poslanci v pátek (16. 8. 2013) ve třetím čtení schválili novelu zákona, která podporu upravuje. Podle navržené normy by většina zařízení uvedených do provozu od počátku roku 2014 neměla už mít nárok na podporu. Návrh zákona také počítá se stanovením stropu na částku, kterou platí spotřebitelé v cenách elektřiny a která v posledních letech rychle rostla. Podle návrhu by od roku 2014 neměla výše tohoto příspěvku překročit 495 korun za megawatthodinu.

Snížení DPH

Dnes platí spotřebitelé plynu a elektřiny DPH ve výši 21 %. Lze těžko očekávat, že by se, ani po předpokládaném vítězství levice v předčasných volbách, DPH snížila. Proto při úvahách o budoucích cenách energií budu počítat se sazbou 21 % i pro rok 2014.

Ostatní platby a daně z elektřiny a zemního plynu

Předpokládám, že ostatní platby, jako jsou poplatek za činnost OTE či daně z elektřiny a zemního plynu, se nebudou měnit.

V následujících tabulkách předkládám přehled úspor rodiny se spotřebou 1000, 2500, 4000 kWh/rok s nejběžnější tarifní sazbou D02d, jističem 3×25 A, která má dodavatele ČEZ, produktovou řadu Comfort, jež je u nás nejběžnější.

1 000 kWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Silová energie1 0001,4271 427,005%1,361 355,65
Měsíční plat1250600,0050600,00
Daň z elektřiny1 0000,028328,30 0,028328,30
Distribuce1 0001,910261 910,2610%1,721 719,23
Měsíční plat za jistič1275900,0010%75,00900,00
Systémové služby1 0000,13219132,190,13219132,19
Obnovitelné zdroje1 0000,583583,004950,495495,00
Poplatek OTE1 0000,007567,560,007567,56
Celkem bez DPH5 588,315 237,93
Celkem s DPH 21 %6 7626 338
Úspora424
2 500 kWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Silová energie2 5001,4273 567,505%1,363 389,13
Měsíční plat1250600,0050600,00
Daň z elektřiny2 5000,028370,750,028370,75
Distribuce2 5001,910264 775,6510%1,724 298,09
Měsíční plat za jistič1275900,0010%75,00900,00
Systémové služby2 5000,13219330,480,13219330,48
Obnovitelné zdroje2 5000,5831 457,504950,4951 237,50
Poplatek OTE2 5000,0075618,900,00756 18,90
Celkem bez DPH11 720,7810 844,84
Celkem s DPH 21 %14 18213 122
Úspora1 060
4 000 kWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Silová energie4 0001,4275 708,005%1,365 422,60
Měsíční plat1250600,0050600,00
Daň z elektřiny4 0000,0283113,200,0283113,20
Distribuce4 0001,910267 641,0410%1,726 876,94
Měsíční plat za jistič1275900,0075,00900,00
Systémové služby4 0000,13219528,760,13219528,76
Obnovitelné zdroje4 0000,5832 332,004950,4951 980,00
Poplatek OTE4 0000,0075630,240,0075630,24
Celkem bez DPH17 853,2416 451,74
Celkem s DPH 21 %21 60219 907
Úspora1 696

Cena zemního plynu

Cena zemního plynu na burzách pozvolně klesá, podle některých zpráv se očekává pokles ceny v příštím roce do 2 %. Z toho usuzuji, že naši dodavatelé ceny plynu snižovat nebudou.

V tabulkách jsou uvedeny předpokládané úspory v důsledku změn ceny distribuce při spotřebách 2, 15, 30 MWh/rok.

2 MWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Za plyn21 026,472 052,941026,472 052,94
Měsíční platba dodavateli1224,7296,4024,7296,40
Distribuce2225,5451,005%214,225428,45
Měsíční plat za kapacitu12106,751 281,00106,751 281,00
Poplatek OTE22,164,322,164,32
Celkem bez DPH4 085,664 063,11
Celkem s DPH4 943,654 916,36
Úspora27,29
15 MWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Za plyn15994,0114 910,15994,0114 910,15
Měsíční platba dodavateli12106,21 274,40106,21 274,40
Distribuce15187,42 811,005%178,032 670,45
Měsíční plat za kapacitu12108,691 304,28108,691 304,28
Poplatek OTE152,1632,402,1632,40
Celkem bez DPH20 332,2320 191,68
Celkem s DPH24 602,0024 431,93
Úspora170,07
30 MWh/roknynílevnějivýhled
spotřeba [kWh/rok]cena [Kč]celkem [Kč]cena [Kč]celkem [Kč]
Za plyn30994,0129 820,30994,0129 820,30
Měsíční platba dodavateli12106,21 274,40106,21 274,40
Distribuce30169,745 092,205%161,2534 837,59
Měsíční platba za kapacitu12166,461 997,52166,461 997,52
Poplatek OTE302,1664,802,1664,80
Celkem bez DPH38 249,2237 994,61
Celkem s DPH46 281,5645 973,48
Úspora308,08

Tabulky ukazují, že zákazníci ušetří hlavně na elektrické energii, u plynu jsou úspory zanedbatelné. Určitě spotřebitele potěší, když skutečné zlevnění překoná tyto odhady. Na druhou stranu ale vyvstává otázka, zda krok Energetického regulačního úřadu nepoškodí již tak malou důvěru investorů v energetiku v ČR. Také lze počítat s tím, že snížení platby na podporu obnovitelných zdrojů se odrazí zvýšenými nároky na státní rozpočet, ze kterého se snížení financuje. Tedy v konečném důsledku že toto snížení zaplatíme všichni nějakou jinou formou. Další otázkou je, kolika domácností se zlevnění silové elektřiny již netýká, kvůli rozsáhlým akcím dodavatelů zaměřených proti odlivu zákazníků tím, že jim nabízejí smlouvy s fixní cenou.

Zdroj: ČTK, kalkulátor cen energií TZB-info, www.eex.de, www.pxe.cz

 
 
Reklama