Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druhý ročník unikátního setkání Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021

Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021

Přes veškerou snahu organizátorů v letošním plánovaném termínu nebude možné uskutečnit druhý ročník Summitu Koncepce BIM. Návštěvníci konference z řad všech stavebních profesí ale o unikátní setkání se zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka nepřijdou.

Druhý ročník se uskuteční v novém termínu 18. listopadu 2021. Bude se tak konat přesně s dvouletým odstupem od premiérového ročníku v loňském roce. Svou účast předběžně přislíbila naprostá většina hostů, kteří se měli zúčastnit letošního programu. Již dnes tak lze prohlásit, že i příští rok půjde o skutečně výjimečnou událost evropského významu. Pro Česko navíc o to důležitější, že termín povinného využívání metody BIM u všech nadlimitních veřejných zakázek, bude již za dveřmi.

Přípravy na druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se měl konat 19. listopadu letošního roku na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech, byly již v plném proudu. Většina řečníků byla připravena do Česka přijet. Přitom i letos byla potvrzena velmi zajímavá jména, mimo jiné Milena Feustel, zástupkyně předsedy EU BIM Task Group, Adam Matthews, vedoucí mezinárodního centra Digital Built Britain nebo Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva EEIP. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, který se na organizaci summitu podílel společně s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se do poslední chvíle snažil konání tohoto unikátního setkání zajistit. Třeba i za cenu toho, že by se někteří významní hosté, jako například Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group, zúčastnili jen prostřednictvím videa. Jde totiž o jednu z mála konferencí v Evropě na téma BIM, které se zúčastní zástupci veřejné správy z několika zemí Evropské unie.

Bohužel nástup druhé vlny epidemie nemoci Covid-19 a stále se zhoršující epidemiologická situace v Česku nakonec konání druhé ročníku v letošním roce neumožní. Proto bylo rozhodnuto o jeho odložení na příští rok, konkrétně na 18. listopadu 2021. Summit se bude konat na stejném místě, kde se konal také loňský první a velmi úspěšný ročník, a kde se měl odehrát i ročník druhý.

Velmi jsme stáli o to, aby se nám podařilo druhý ročník uskutečnit ještě letos. Proto jsme, i když se situace na konci léta začala postupně zhoršovat, usilovně pracovali na jeho přípravě. Většina námi pozvaných hostů potvrdila zájem přijet do Prahy a Summitu Koncepce BIM se zúčastnit. Bohužel v průběhu září se ukázalo, že konání klasického setkání nebude možné,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Nabízela se možnost uspořádat celou akci pouze virtuálně. Nicméně pilířem Summitu Koncepce BIM je především možnost setkání profesionálů z oblasti stavebnictví se zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka, ale i mezi sebou. O tento rozměr jsme summit nechtěli připravit. Proto jsme rozhodli o jeho odsunutí o rok.

V současné době počítá legislativa s povinností využívat metodu BIM u všech veřejných zakázek přesahujících 150 milionů korun. Druhý ročník Summitu Koncepce BIM tak bude šancí seznámit se s aktuálním stavem příprav na tuto skutečnost. Účastníci tak dostanou příležitost seznámit se nejen s českými vládními aktivitami podporujícími digitalizaci stavebnictví, ale získat souhrnně přehled o již konkrétních výstupech a jejich postupné aplikace do pilotních projektů, stejně jako o přínosu využívání metody BIM na veřejné i soukromé zadavatele a jejich dodavatele.

Aktuální informace o přípravách Summitu Koncepce BIM budou dostupné na adrese: www.SummitKoncepceBIM.cz

Krátké video najdete zde. Doplňující informace, včetně tiskové zprávy k loňskému ročníku Summitu Koncepce BIM můžete najít také v Media Centru odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.


Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.