Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Školy se připravují na výuku BIM. Od září 2022 bude povinná pro střední školy stavební

Metoda BIM pomalu proniká do výuky středních škol stavebního zaměření. Nejpozději od září roku 2022 jim její zařazení ostatně ukládají také rámcové vzdělávací programy platné od podzimu loňského roku. Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují.

Díky iniciativě skupiny EDU BIM a odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci vzniká na základě konkrétních potřeb stavebních firem v Česku Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM. Se zaváděním metody BIM do výuky má pomoci i série workshopů. První letošní se konal 25. března a do konce roku by měly proběhnout ještě minimálně tři.

Metoda BIM se ukazuje jako jedna z nejperspektivnějších cest k digitálnímu stavebnictví. Průzkum pořádaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) ve spolupráci se skupinou EDU BIM na podzim loňského roku ale ukázal, že velkou překážkou může být nedostatek odborníků. Stavební firmy pociťují již nyní velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví za nedostatečnou. Většina z účastníků průzkumu by uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí. Podle více než třetiny z nich může potřebnou odbornost poskytnout také vysoká, či střední odborná škola.

Propojení se stavebními firmami

Právě středním i vysokým školám může se zkvalitněním, či zavedením výuky metody BIM pomoci série workshopů pořádaná odborem Koncepce BIM ČAS. Prvního v letošním roce, který se konal 25. března, se zúčastnilo téměř 50 zástupců středních a vysokých škol. Série bude pokračovat dalším workshopem v červnu a pak na podzim. Přihlásit se na něj mohou zájemci prostřednictvím stránek KoncepceBIM.cz. „BIM nabízí unikátní příležitost pro šikovné lidi, kteří jsou ochotni učit se něco nového. Konkrétní dopad toho, co se nyní naučí, mohou vidět velmi rychle, a to je velmi motivující okolnost. Digitalizace otevírá lidem, kteří jsou ochotni se vzdělávat, prostor posunout se na vyšší pozice s vyšší přidanou hodnotou,“ upozorňuje Lucie Švamberková, externí expert agentury ČAS pro oblast vzdělávání a členka týmu EDU BIM.

Ve výuce vysokých škol stavebního zaměření se práce s informačním modelem v různých formách objevuje již téměř dvě desetiletí. Nicméně s postupující digitalizací i vývojem metody BIM se ukazuje potřeba jednak lépe sladit obsah vzdělávacích programů na jednotlivých vysokých školách, ale zajistit také, aby získané dovednosti absolventů odpovídaly potřebám projektových a stavebních firem. „Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je nutná. Firmy, které budou BIM pozice vytvářet a budoucí BIM experty zaměstnávat, by proto ve vlastním zájmu měly pomoci školám co možná nejpřesněji specifikovat, co mají učit,“ doplňuje Švamberková. Jednou z prvních vlaštovek v tomto směru je Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM, který bude zveřejněn na stránkách KoncepceBIM.cz.

Absolventi stavebních průmyslovek BIM neuniknou

Výuce metody BIM se ale musí začít věnovat také střední školy. Pro ty se stavebním zaměřením to bude navíc již příští rok povinností. Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné školy zaměřené na stavebnictví ukládá povinnost zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby. V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí a ve zjednodušené podobě i oboru vzdělání Stavební materiály, proto vznikla speciální kapitola věnovaná právě metodě BIM.

Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem,“ vysvětluje Pavel Pour, externí expert pro oblast vzdělávání Agentury ČAS a pedagog na Střední průmyslové škole stavební Hradec Králové. „Znamená to, že nejpozději v roce 2026 by měl mít každý maturant opouštějící střední školu stavebního zaměření alespoň základní znalosti práce s metodou BIM,“ doplňuje Pour. V rámci spolupráce ve skupině EDU BIM se navíc připravuje také rozšiřující kurz základů metody BIM pro studenty gymnázií, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé z technických vysokých škol.
Když digitalizace stavebnictví, tak digitální výuka

I když současná distanční výuka na základních i středních školách má k dokonalosti daleko, ukazuje se, že nemusí být úplně slepou cestou. Důkazem může být neziskový projekt StaWEBnice, což je digitální stavařská příručka, která byla aktuálně rozšířena o kapitolu věnovanou metodě BIM. Určena je především studentům a učitelům středních škol, ale stáhnout zdarma si ji mohou všichni zájemci. StaWEBnice je k dispozici jako aplikace pro Windows, ale také ve verzi pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. V přehledném grafickém rozhraní mohou studenti procházet postupně jednotlivými kapitolami a osvojovat si požadovanou sumu znalostí. Učitelům dává tato digitální příručka navíc možnost připravit testy, kterými velmi jednoduše a rychle ověří (a vyhodnotí) znalosti, které žáci získali.

Grafické prostředí StaWEBnice, práce s 3D vizualizací jednotlivých částí a prvků stavby, stejně jako vysoká míra interaktivity ukazuje cestu, jak by mohla probíhat digitální výuka budoucnosti. Obsah může být navíc velmi jednoduše aktualizován a rozšiřován tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům i potřebám škol.
Aktualizované znění rámcových vzdělávacích programů si můžete stáhnout zde.
Průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami technického zaměření najdete zde.
Pokud budete mít zájem o zaslání dokumentu Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM, stačí nám dát vědět e-mailem.

Digitální stavařskou příručku StaWEBnice si můžete zdarma stáhnout ve verzi pro Windows (32/64bit) nebo pro mobilní zařízení s AndroidemiOS.

Zájemci o účast na dalším workshopu nebo spolupráci v rámci skupiny EDU BIM ze středních či vysokých škol mohou využití kontaktního formuláře na stránkách www.koncepceBIM.cz

 
 
Reklama