Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co zaznělo na konferenci TZB-info Energetická náročnost budov 2023?

Další ročník konference navazoval na problematiku hodnocení energetické náročnosti v hodinovém kroku v kontextu ročních zkušeností. Velkým tématem byla evropské směrnice EPBD IV , která v době konání konference byla těsně před konečným schválením.

Hodnocení energetické náročnosti v hodinovém kroku

Další ročník konference navazoval na problematiku hodnocení energetické náročnosti v hodinovém kroku v kontextu ročních zkušeností. Velkým tématem byla evropské směrnice EPBD IV, která v době konání konference byla těsně před konečným schválením. Co můžeme očekávat, jaký je současný stav a jak se nám skutečně daří a bude dařit naplňovat cíle bezemisních budov, jaké budou nástroje?

Před rokem byl na konferenci představen základní výpočtový algoritmus hodinového kroku, který byl závazný od 1. 1. 2023 pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti či vlastní výroby. Výpočtové nástroje byly ještě v té době nedokončené a reálné testování výstupů bylo k dispozici ve velmi omezené míře. Jaké máme po roce zkušenosti? Jaké lze případně očekávat změny? Narazili jsme na nějaké limity? Na tyto otázky se ve své přednášce pokusil odpovědět formou sdílení vlastních zkušeností Ing. Cihlář z firmy CEVRE.


Jako kompenzaci navýšení trvání doby výpočtu máme k dispozici celou řadu výstupů, se kterými dále můžeme pracovat. Narážíme ale na limity rozdílnosti citlivosti výpočtu v hodinovém a měsíčním kroku. Dle současného znění vyhlášky můžeme započítat jasně definované množství z vlastní výroby FVE. Lze očekávat, že po těchto zkušenostech může dojít k úpravě při novelizaci vyhlášky č.264/2020 Sb.


Nová verze programu Energie pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. umožňuje provést výpočet s hodinovým krokem v souladu s ČSN EN ISO 52016-1. Přednáška doc. Dr. Ing. Zbyňka Svobody zazněla na konferenci Energetická náročnost budov 2022.

Revize evropské Směrnice o energetické náročnosti budov

Prof. Kabele se na konferenci připojil online a ve své přednášce s tématem Revize evropské Směrnice o energetické náročnosti budov uvedl posluchače do problematiky s komentářem vývoje požadavků konfrontovanými s reálnými daty. Nastínil zvažované změny pro budovy s nulovými emisemi (ZEB), úprava minimálních energetických standardů, a mnohá další témata jako je současný stav hodnocení budov SRI (Smart Readnes Indikator) .

Přednášky odborných dodavatelských firem byly zaměřeny na současné technické možnosti a reálné zkušenosti z realizací. Martin Termer, Ivo Petrášek, Wienerberger měli téma Tepelněizolační vlastnosti cihel plněných vatou včetně jejich statických parametrů. V současnosti se klade velký důraz na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, nezapomínejme na statiku.

Spotřeba na pomocnou energii, prostor pro optimalizaci kotelen a FV

Spotřeba na pomocnou energii je součástí energetické náročnosti budov téma - Potenciální úspory vyplývající z náhrad zastaralých čerpadel přednesl Lukáš Sodomka, WILO CS.

Máme další reálný prostor pro optimalizaci kotelen s již úspornými kondenzačními zdroji? Úspěšné realizované technické řešení přestavil zástupce firmy Václav Dědič, Brilon - Dvouzpátečkové plynové kondenzační kotle pro výrazné úspory v kotelnách pro vytápění, VZT a TV; Povinnost automatizace pro kotelny podle nové legislativy. Druhou svoji přednášku prezentoval Ing. Jiří Cihlář. Co znamená zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. ESG je de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. O jaký proces se jedná ve vazbě na vyhlášku 264/2000 Sb. o energetické náročnosti v taxonomii evropské legislativy? S jakými data se dnes pracuje a co bude určovat standardy stávajících budov?


Ing. Michal Čejka navázal se se svým příspěvkem na prof. Kabeleho svou prezentací EPBD IV a renovační strategie. Nutno vytvořit renovační strategii založenou na hluboké a kvalitní renovaci budov, mělké renovace pomohou jen v krátkém horizontu, ale prodraží či zablokují dlouhodobý horizont.

Fotovoltaika je dalším velkým tématem, doporučené postupy při přípravě nových projektů a komunitní energetiky se věnoval Tomáš Galęziok, postupy, koordinace a návaznosti s ostatními profesemi je klíčové pro úspěšné dokončení projektu.


Projekt Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 byl představen na minulé konferenci, vyhodnocení ročních dat sdílel ve své přednášce Jiří Tencar. Do takové školy by každý rád chodil. Odladění a nastavení systému je dlouhodobější proces, datům se budeme dále věnovat, důležité je sdílet i problematické zkušenosti, které vycházejí z reálné praxe. Sám jsem zvědav, kam až se nám projekt podaří posunout.


Navzdory hektickému období konce roku zůstal sál do konce konference plný do poslední přednášky a to je asi ta největší odměna pro organizátory, zvolená témata a přednášející zaujali. Budeme se těšit na další ročník, k tématu energetické náročnosti se budeme věnovat tematicky celý další rok 2024.

 
 
Reklama