Přihlaste se na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017

Datum: 18.7.2017  |  Autor: redakce  |  Firemní článek

Konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21. září 2017 v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH, se bude věnovat problematice dřevostaveb, kabelových rozvodů a požárně bezpečnostních zařízení v rámci únikových cest.

„Na prvním ročníku konference se podařilo splnit cíl – propojit stavaře, architekta, hasiče a odborníky v technologiích. Nejen, že se díky sestavení přednášek sešli na jedné konferenci, ale účastníci ocenili možnost vyslechnout názory „z druhé strany barikády“. Jak na sebe vzájemně reagovali v rámci přednášek architekt, hasič a památkář – to byl koncert pro ucho odborníka nevídaný,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.

Požární bezpečnost je klíčovým kritériem všech staveb. Dnešní moderní stavby, to nejsou jen „stabilní“ konstrukční celky (jako například zdi a schodiště), jsou to také „živé“ technické organismy obecně známé jako technická zařízení budov (TZB). Tato zařízení (spíše technologické celky) zahrnují v rámci jednotlivých budov nejen techniku napříč různorodými obory zabývajícími se vnitřním prostředím, jako jsou například klimatizace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, ale také rozvod vody, plynu a kanalizace, ale také mnohdy naprosto rozdílné požadavky na instalaci či provoz.

„Podíváme-li se na dnešní domy nabité vzájemně provázanými technologiemi z pohledu požárního rizika, pohybujeme se u těchto technologických celků v převážné většině reálných situací v oblasti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Na tyto technologické celky a zařízení určené k včasnému zjištění a ohlášení požáru, zmírnění jejich dopadu či automatickému uhašení jsou kladeny velmi přísné požadavky,“ říká Michal Randa, specialista na bezpečnost a požární ochranu budov a jeden z garantů konference.

Pořadatel: TZB-info
Termín konání: 21. 9. 2017, 9:15 - 9:50 registrace // 10:00 - 15:30 přednášky a prezentace
Místo konání: Kongresový sál VH II, PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, Praha 9

Součástí vložného je občerstvení, vstup na stavební veletrh FOR ARCH 2017 a materiály ke konferenci.
Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Partneři konference:
Odborná záštita:

PROGRAM

9:15 Registrace účastníků
10:00 Blok I
plk. Mgr. Radek Kislinger Jaké zkušenosti lze čerpat ze statistik o požárech
Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav Požární ochrana dřevěných staveb, které jsou kulturní památkou
Ole Herbrand Kleppe, Norsko Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě – TREET – How and Why
Ing. arch. Ondřej Chybík Dřevostavba sídla společnosti Lesy České republiky
přestávka
12:45 Blok II
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Ing. Magdaléna Charvátová
Požární odolnost stěn lehkých dřevěných skeletů budov
Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Ing. arch. Petr Hejtmánek
Požární hledisko moderních dřevo-stavebních systémů obvodových plášťů budov
Ing. Oldřich Pozdílek (Kingspan) Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. (Saint-Gobain) Protipožární ochrana ocelových konstrukcí
přestávka
14:00 Blok III
Michal Roubíček (Siemens) Komplexní požární ochrana památkových objektů moderními technologiemi
Ing. Pavel Rydlo (Isover) Požární bezpečnost a akustika lehkých střech na trapézovém plechu s MW, EPS a PIR
mjr. Ing. Jan Novotný (HZS Pardubického kraje) Přenosné hasicí přístroje
Bc. Tomáš Polák (Klika - BP a.s.) Ochrana budov včetně kulturních památek vysokotlakou vodní mlhou systém HI-FOG
Jaroslav Beránek (Hypoxie) Systémy na trvalé snížení obsahu kyslíku - proaktivní požární ochrana technologie FirePASS
Ing. Pavel Rybář Aktivní ochrana budov pro bydlení a ubytování sprinklerovými zařízeními
15:45 Závěr konference

Letošní ročník je zaměřen na budovy ze dřeva a s větším podílem dřeva.

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 • Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě – TREET – How and Why – Exkluzivní přednáška konference – Ole Herbrand Kleppe
  Čtrnáctipodlažní budova ze dřeva stojí v norském Bergenu. Se svou výškou 52,8 m je nejvyšší bytovou dřevostavbou světa. Zásadním problémem projektu byla požární bezpečnost. O konstrukci, průběhu stavby a řešení požární bezpečnosti pohovoří Ole Herbrand Kleppe, vedoucí projekt manažer společnosti BOB, developera budovy Treet. Přednáška bude tlumočena.

 • Dřevostavba sídla společnosti Lesy České republiky – Ing. arch. Ondřej Chybík
  Autorem vítězného návrhu nového sídla Lesů ČR je tým talentovaných mladých architektů Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, kteří se proslavili např. Českým pavilonem na výstavě Expo 2015 v Miláně. O vizi budovy jako takové a také o její požární bezpečnosti pohovoří Ing. arch. Ondřej Chybík.

 • Požární odolnost stěn lehkých dřevěných skeletů budov – doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdaléna Charvátová
  Přednáška bude zaměřena na stanovení požární odolnosti stěn lehkých dřevěných skeletů budov s různými druhy obkladových materiálů. Prezentovány budou především parametry pro stanovení jejich nosné funkce: čas počátku zuhelnatění dřevěného rámu, čas porušení obkladového materiálu, rychlost zuhelnatění dřevěného rámu pod obkladovým materiálem včetně jeho jednotlivých fází a dosažená hloubka zuhelnatění. Představeny též budou numerické a analytické modely, které byly zpracovány na základě požárních zkoušek, provedených v požární zkušebně podle normového požárního zatížení. V závěru přednášky budou uvedena doporučení na úpravy doposud používaných výpočetních postupů pro zkoumané typy obkladových materiálů.

 • Požární hledisko na moderní dřevo-stavební systémy obvodových plášťů budov – Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hejtmánek
  Přednáška bude rozdělena na dvě tematické části. První část shrne soudobé požadavky požární bezpečnosti a z nich vyplývající omezení na obvodové pláště dřevostaveb. Pozornost bude věnována třídění konstrukčních částí (DP1, DP2, DP3) a konstrukčních systémům budov (nehořlavých, smíšených, hořlavých), dále souvislostem a odlišnostem mezi požární odolností a požární otevřeností obvodových stěn. Druhá část přednášky představí konstrukčně-požární vývoj na ČVUT UCEEB v oblasti moderních dřevo-stavebních fasádních systémů (lehkých obvodových plášťů EnviLOP a MORE-CONNECT) včetně možností jejich efektivního uplatnění při regeneraci stávajících objektů.

 • Požární ochrana dřevěných staveb, které jsou kulturní památkou - Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav.
  Neustávající snaha vyvážit požární ochranu s památkovou ochranou kulturních památek a najít kompromis při jejich zajištění před možným vznikem požáru je velmi složité. Národní památkový ústav má za úkol na jedné straně zachovat co největší autenticitu původních staveb a dochovaných prvků pro budoucí generace a na druhé straně je chránit před možným vznikem požáru a tím jejich úplnou ztrátou nebo rozsáhlým poškozením, což je nejsložitější u dřevěných staveb, jenž jsou součástí skanzenů nebo obcí. Stačí je vybavit jen elektrickou požární signalizací nebo stabilním hasicím zařízením nebo obojím, použít protipožární nátěry nebo zajistit dostatek požární vody?

 • Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm představí Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant Kingspan Izolace.
  Přednáška se bude zabývat využitím izolačního materiálu na bázi fenolické pěny, Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska, jako součásti vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Základní seznámení s chováním materiálu po jeho vystavení ohni při požární zkoušce dle ČSN ISO 13785-1, komentovaná fotodokumentace stavu izolačního materiálu v průběhu a po ukončení zkoušky, popis možnosti použití izolačního materiálu v aplikacích ETICS.

 • Jaké zkušenosti lze čerpat ze statistik o požárech - plk. Mgr. Radek Kislinger (vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů); Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
  Přednáška se bude zabývat negativními poznatky (velkými i malými) v oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb z pohledu profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.

 • Protipožární ochrana ocelových konstrukcí - Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
  Ocel je nehořlavý stavební materiál, jehož chování při požáru je však možno považovat za nebezpečné, a to v důsledku ztráty mechanických vlastností – pevnost oceli při vysokých teplotách prudce klesá. Jednou z neúčinnějších možností, jak ocelové nosné konstrukce chránit, jsou protipožární obklady deskami z kamenné vlny. Vývoj takových obkladů běží již přes 20 let. Pomocí obkladů lze ocelové konstrukce před následky požáru chránit až po dobu 180 minut.

 • Komplexní požární ochrana památkových objektů moderními technologiemi - Michal Roubíček, Siemens, s.r.o.
  Představení pokročilých technologií Siemens pro včasnou detekci požáru bez planých poplachů, systémů na potlačení šíření požáru a stabilních hasicích zařízení z hlediska jejich citlivého zakomponování do interiérů památek.

 • Požární bezpečnost a akustika lehkých střech na trapézovém plechu s MW, EPS a PIR - Ing. Pavel Rydlo z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
  Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu patří k nejčastějším řešením halových staveb. Jejich požární odolnost a akustika jsou klíčové oblasti jejich vývoje. Systémy dosahují dle konkrétního složení požární odolnosti až REI 60 a vzduchové neprůzvučnosti až 46 dB.

 • Ochrana budov včetně kulturních památek vysokotlakou vodní mlhou - systém HI-FOG, Bc. Tomáš Polák, Klika - BP a.s.
  V rámci přednášky bude představen systém vysokotlaké vodní mlhy - HI-FOG®, typy objektů vhodné pro systém vysokotlaké vodní mlhy, způsob instalace a jeho výhody. Možnosti využití tohoto systému v rámci požární ochrany budov, kulturních památek a dřevěné výstavby, zejména v ohledu prevence a minimalizace škod při požárech.

 • Systémy na trvalé snížení obsahu kyslíku - proaktivní požární ochrana technologie FirePASS - Jaroslav Beránek Obchodní a technologický ředitel společnosti HYPOXIE Group s.r.o.
  Požárně bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku k zamezení vzniku požáru nebo jeho rozšíření v chráněném úseku. Vytvoření tzv. hypoxického prostředí, kde není možné, aby vznikl požár, ale zároveň není toto prostředí životu nebezpečné.

 • Aktivní ochrana budov pro bydlení a ubytování sprinklerovými zařízeními - Ing. Pavel Rybář
  Sprinklerová zařízení patří k nejúčinnější aktivní ochraně majetku před požáry. To se týká i budov pro bydlení a ubytování, u kterých se kromě ochrany majetku požaduje i ochrana osob. Podle toho, a v závislosti na skupině budov pro bydlení a ubytování, se navrhuje jejich sprinklerová ochrana. Přednáška je zaměřená na charakteristiku v úvahu přicházejících řešení sprinklerové ochrany, typické normativní požadavky a související finanční a realizační náročnost jednotlivých druhů sprinklerových zařízení. Zmíněná jsou i sprinklerová zařízení pro ochranu rodinných domů a aktuálně dřevostaveb.

Požární bezpečnost staveb konference

Mediální partneři:


Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme. Přihlášený může poslat náhradníka.

 

Datum: 18.7.2017
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Bezpečnost

logo Mark2 Corporation
logo EXACQ
 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco