Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přihlaste se na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017

Konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21. září 2017 v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH, se bude věnovat problematice dřevostaveb, kabelových rozvodů a požárně bezpečnostních zařízení v rámci únikových cest.

„Na prvním ročníku konference se podařilo splnit cíl – propojit stavaře, architekta, hasiče a odborníky v technologiích. Nejen, že se díky sestavení přednášek sešli na jedné konferenci, ale účastníci ocenili možnost vyslechnout názory „z druhé strany barikády“. Jak na sebe vzájemně reagovali v rámci přednášek architekt, hasič a památkář – to byl koncert pro ucho odborníka nevídaný,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.

Požární bezpečnost je klíčovým kritériem všech staveb. Dnešní moderní stavby, to nejsou jen „stabilní“ konstrukční celky (jako například zdi a schodiště), jsou to také „živé“ technické organismy obecně známé jako technická zařízení budov (TZB). Tato zařízení (spíše technologické celky) zahrnují v rámci jednotlivých budov nejen techniku napříč různorodými obory zabývajícími se vnitřním prostředím, jako jsou například klimatizace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, ale také rozvod vody, plynu a kanalizace, ale také mnohdy naprosto rozdílné požadavky na instalaci či provoz.

„Podíváme-li se na dnešní domy nabité vzájemně provázanými technologiemi z pohledu požárního rizika, pohybujeme se u těchto technologických celků v převážné většině reálných situací v oblasti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Na tyto technologické celky a zařízení určené k včasnému zjištění a ohlášení požáru, zmírnění jejich dopadu či automatickému uhašení jsou kladeny velmi přísné požadavky,“ říká Michal Randa, specialista na bezpečnost a požární ochranu budov a jeden z garantů konference.

Pořadatel: TZB-info
Termín konání: 21. 9. 2017, 9:15 - 9:50 registrace // 10:00 - 15:30 přednášky a prezentace
Místo konání: Kongresový sál VH II, PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, Praha 9

Součástí vložného je občerstvení, vstup na stavební veletrh FOR ARCH 2017 a materiály ke konferenci.
Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Z minulého ročníku:

plk. Mgr. Radek Kislinger, vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2016 v Praze

Partneři konference:
Odborná záštita:

PROGRAM

9:15 Registrace účastníků
10:00 Blok I
plk. Mgr. Radek Kislinger Jaké zkušenosti lze čerpat ze statistik o požárech
Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav Požární ochrana dřevěných staveb, které jsou kulturní památkou
Ole Herbrand Kleppe, Norsko Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě – TREET – How and Why
Ing. arch. Ondřej Chybík Dřevostavba sídla společnosti Lesy České republiky
přestávka
12:45 Blok II
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Ing. Magdaléna Charvátová
Požární odolnost stěn lehkých dřevěných skeletů budov
Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Ing. arch. Petr Hejtmánek
Požární hledisko moderních dřevo-stavebních systémů obvodových plášťů budov
Ing. Oldřich Pozdílek (Kingspan) Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. (Saint-Gobain) Protipožární ochrana ocelových konstrukcí
přestávka
14:00 Blok III
Michal Roubíček (Siemens) Komplexní požární ochrana památkových objektů moderními technologiemi
Ing. Pavel Rydlo (Isover) Požární bezpečnost a akustika lehkých střech na trapézovém plechu s MW, EPS a PIR
mjr. Ing. Jan Novotný (HZS Pardubického kraje) Přenosné hasicí přístroje
Bc. Tomáš Polák (Klika - BP a.s.) Ochrana budov včetně kulturních památek vysokotlakou vodní mlhou systém HI-FOG
Jaroslav Beránek (Hypoxie) Systémy na trvalé snížení obsahu kyslíku - proaktivní požární ochrana technologie FirePASS
Ing. Pavel Rybář Aktivní ochrana budov pro bydlení a ubytování sprinklerovými zařízeními
15:45 Závěr konference

Letošní ročník je zaměřen na budovy ze dřeva a s větším podílem dřeva.

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 • Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě – TREET – How and Why – Exkluzivní přednáška konference – Ole Herbrand Kleppe
  Čtrnáctipodlažní budova ze dřeva stojí v norském Bergenu. Se svou výškou 52,8 m je nejvyšší bytovou dřevostavbou světa. Zásadním problémem projektu byla požární bezpečnost. O konstrukci, průběhu stavby a řešení požární bezpečnosti pohovoří Ole Herbrand Kleppe, vedoucí projekt manažer společnosti BOB, developera budovy Treet. Přednáška bude tlumočena.

 • Dřevostavba sídla společnosti Lesy České republiky – Ing. arch. Ondřej Chybík
  Autorem vítězného návrhu nového sídla Lesů ČR je tým talentovaných mladých architektů Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, kteří se proslavili např. Českým pavilonem na výstavě Expo 2015 v Miláně. O vizi budovy jako takové a také o její požární bezpečnosti pohovoří Ing. arch. Ondřej Chybík.

 • Požární odolnost stěn lehkých dřevěných skeletů budov – doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdaléna Charvátová
  Přednáška bude zaměřena na stanovení požární odolnosti stěn lehkých dřevěných skeletů budov s různými druhy obkladových materiálů. Prezentovány budou především parametry pro stanovení jejich nosné funkce: čas počátku zuhelnatění dřevěného rámu, čas porušení obkladového materiálu, rychlost zuhelnatění dřevěného rámu pod obkladovým materiálem včetně jeho jednotlivých fází a dosažená hloubka zuhelnatění. Představeny též budou numerické a analytické modely, které byly zpracovány na základě požárních zkoušek, provedených v požární zkušebně podle normového požárního zatížení. V závěru přednášky budou uvedena doporučení na úpravy doposud používaných výpočetních postupů pro zkoumané typy obkladových materiálů.

 • Požární hledisko na moderní dřevo-stavební systémy obvodových plášťů budov – Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hejtmánek
  Přednáška bude rozdělena na dvě tematické části. První část shrne soudobé požadavky požární bezpečnosti a z nich vyplývající omezení na obvodové pláště dřevostaveb. Pozornost bude věnována třídění konstrukčních částí (DP1, DP2, DP3) a konstrukčních systémům budov (nehořlavých, smíšených, hořlavých), dále souvislostem a odlišnostem mezi požární odolností a požární otevřeností obvodových stěn. Druhá část přednášky představí konstrukčně-požární vývoj na ČVUT UCEEB v oblasti moderních dřevo-stavebních fasádních systémů (lehkých obvodových plášťů EnviLOP a MORE-CONNECT) včetně možností jejich efektivního uplatnění při regeneraci stávajících objektů.

 • Požární ochrana dřevěných staveb, které jsou kulturní památkou - Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav.
  Neustávající snaha vyvážit požární ochranu s památkovou ochranou kulturních památek a najít kompromis při jejich zajištění před možným vznikem požáru je velmi složité. Národní památkový ústav má za úkol na jedné straně zachovat co největší autenticitu původních staveb a dochovaných prvků pro budoucí generace a na druhé straně je chránit před možným vznikem požáru a tím jejich úplnou ztrátou nebo rozsáhlým poškozením, což je nejsložitější u dřevěných staveb, jenž jsou součástí skanzenů nebo obcí. Stačí je vybavit jen elektrickou požární signalizací nebo stabilním hasicím zařízením nebo obojím, použít protipožární nátěry nebo zajistit dostatek požární vody?

 • Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm představí Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant Kingspan Izolace.
  Přednáška se bude zabývat využitím izolačního materiálu na bázi fenolické pěny, Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska, jako součásti vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Základní seznámení s chováním materiálu po jeho vystavení ohni při požární zkoušce dle ČSN ISO 13785-1, komentovaná fotodokumentace stavu izolačního materiálu v průběhu a po ukončení zkoušky, popis možnosti použití izolačního materiálu v aplikacích ETICS.

 • Jaké zkušenosti lze čerpat ze statistik o požárech - plk. Mgr. Radek Kislinger (vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů); Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
  Přednáška se bude zabývat negativními poznatky (velkými i malými) v oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb z pohledu profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.

 • Protipožární ochrana ocelových konstrukcí - Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
  Ocel je nehořlavý stavební materiál, jehož chování při požáru je však možno považovat za nebezpečné, a to v důsledku ztráty mechanických vlastností – pevnost oceli při vysokých teplotách prudce klesá. Jednou z neúčinnějších možností, jak ocelové nosné konstrukce chránit, jsou protipožární obklady deskami z kamenné vlny. Vývoj takových obkladů běží již přes 20 let. Pomocí obkladů lze ocelové konstrukce před následky požáru chránit až po dobu 180 minut.

 • Komplexní požární ochrana památkových objektů moderními technologiemi - Michal Roubíček, Siemens, s.r.o.
  Představení pokročilých technologií Siemens pro včasnou detekci požáru bez planých poplachů, systémů na potlačení šíření požáru a stabilních hasicích zařízení z hlediska jejich citlivého zakomponování do interiérů památek.

 • Požární bezpečnost a akustika lehkých střech na trapézovém plechu s MW, EPS a PIR - Ing. Pavel Rydlo z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
  Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu patří k nejčastějším řešením halových staveb. Jejich požární odolnost a akustika jsou klíčové oblasti jejich vývoje. Systémy dosahují dle konkrétního složení požární odolnosti až REI 60 a vzduchové neprůzvučnosti až 46 dB.

 • Ochrana budov včetně kulturních památek vysokotlakou vodní mlhou - systém HI-FOG, Bc. Tomáš Polák, Klika - BP a.s.
  V rámci přednášky bude představen systém vysokotlaké vodní mlhy - HI-FOG®, typy objektů vhodné pro systém vysokotlaké vodní mlhy, způsob instalace a jeho výhody. Možnosti využití tohoto systému v rámci požární ochrany budov, kulturních památek a dřevěné výstavby, zejména v ohledu prevence a minimalizace škod při požárech.

 • Systémy na trvalé snížení obsahu kyslíku - proaktivní požární ochrana technologie FirePASS - Jaroslav Beránek Obchodní a technologický ředitel společnosti HYPOXIE Group s.r.o.
  Požárně bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku k zamezení vzniku požáru nebo jeho rozšíření v chráněném úseku. Vytvoření tzv. hypoxického prostředí, kde není možné, aby vznikl požár, ale zároveň není toto prostředí životu nebezpečné.

 • Aktivní ochrana budov pro bydlení a ubytování sprinklerovými zařízeními - Ing. Pavel Rybář
  Sprinklerová zařízení patří k nejúčinnější aktivní ochraně majetku před požáry. To se týká i budov pro bydlení a ubytování, u kterých se kromě ochrany majetku požaduje i ochrana osob. Podle toho, a v závislosti na skupině budov pro bydlení a ubytování, se navrhuje jejich sprinklerová ochrana. Přednáška je zaměřená na charakteristiku v úvahu přicházejících řešení sprinklerové ochrany, typické normativní požadavky a související finanční a realizační náročnost jednotlivých druhů sprinklerových zařízení. Zmíněná jsou i sprinklerová zařízení pro ochranu rodinných domů a aktuálně dřevostaveb.

Požární bezpečnost staveb konference

Mediální partneři:


Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme. Přihlášený může poslat náhradníka.

 
 
Reklama