Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference TZB-info: Požární bezpečnost staveb

Datum: 29.6.2016  |  Autor: redakce

Portál TZB-info srdečně zve odborníky na konferenci, kde se potká požárně bezpečnostní řešení stavby s prvky aktivní ochrany a požadavky na facility management. Konference se koná v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 21. září 2016 v Praze v Letňanech.

Název akce: Požární bezpečnost staveb
Druh akce: konference
Pořadatel: portál TZB-info ve spolupráci s ABF, a.s.,
konference je součástí doprovodného programu veletrhu For Arch
Datum konání: 21.9.2016
10.00 -10.30 prezence, 10.30 - 16.00 přednášky a prezentace
Místo konání: Kongresový sál VH2 - PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9
Vložné: Vložné A: členové státní správy, IFMA CZ, ČKAIT a STP - 750 Kč bez DPH
Vložné B: ostatní 1200 Kč bez DPH
součástí vložného je občerstvení, vstup na veletrh FOR ARCH PRAHA 2016
a materiály ke konferenci.
ON-LINE PŘIHLÁŠKA
Hodnocení ČKAIT: Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Odborná záštita
Konference Požární bezpečnost staveb - místo setkání odborníků napříč obory

TZB-info spustilo v roce 2016 na svých stránkách projekt Požární bezpečnost.Vedle stavebního řešení nás zajímá i například větrání – odvod tepla a kouře, požární vodovody, bezpečnostní prvky výtahů apod. A jde nám nejen o technické řešení jako takové, ale i o provoz těchto technických systémů. Po letošní akvizici portálu ORSEC, který se tradičně zabýval elektrickou požární signalizací, zabezpečením osob a budov se téma Požární bezpečnost na TZB-info dále rozšiřuje.

Motto: Ať již stavíme budovy úsporné, pasivní, nulové, dřevostavby, konstrukce z betonu nebo oceli a pro jakékoliv užití, požární bezpečnost je klíčovým kritériem všech staveb.
„S realizačním týmem největšího stavebního veletrhu v ČR dlouhodobě spolupracujeme. Proto bylo logickou snahou na veletrhu FOR ARCH uspořádat i konferenci portálu TZB-info určenou odborné veřejnosti, říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.
„Portál ORSEC pořádal odbornou podzimní konferenci pravidelně od r. 2010. Každoročně se na konferenci scházeli odborníci různých profesí a diskutovali například o tématech Kvalita poplachových / bezpečnostních systémů z pohledu technických norem, kamerové systémy a ochrana osobních údajů, vzdělávání bezpečnostního managementu a dalších. Jsem rád, že tradice konference pokračuje i nyní pod značkou TZB-info. Začlenění ORSEC do TZB-info umožňuje tradičním tématům zaznít v nových souvislostech“ říká Michal Randa, odborný garant konference.

Chceme propojit odbornost TZB-info, tradici konferencí portálu ORSEC a návštěvníky FOR ARCH Praha.

Na stavu vnitřního prostředí budov, ale také na jejich funkčním i uživatelském standardu se podílí pestrá mozaika profesí. Známe jejich jednotlivé požadavky, představy, limity – dovedeme si představit také jejich vzájemná úskalí?
Jak k požární bezpečnosti v kombinaci s technikou zajišťující provoz budov přistupují jednotliví specialisté? Jak je požární bezpečností limitována estetická představa architekta? Jaké informace potřebuje odpovědný projektant? Jak se v posledních letech změnily představy developerů a investorů v realizaci TZB a zajištění požární bezpečnosti? Jaká je role odpovědných osob nejen Hasičského záchranného sboru? Jak moc se může lišit instalace systémů aktivní požární ochrany (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení) u budovy historické hodnoty a moderního datového centra? Ale hlavně, jaké jsou aktuální právní předpisy a technické normy, které je povinen dodržovat provozovatel?

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají a jsou blízké Vaší profesi, tak právě Vám je určena konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21.9. v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2016.


Partneři konference:

Na konferenci se dále prezentují společnosti: Siemens, s.r.o., G4D s.r.o.PROGRAM

Časový rámec: 10.00 -10.30 prezence // 10.30 - 16.00 přednášky a prezentace

  BLOK I - KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
  10,30 – 11,45 hodin
 • Efekt motýlího křídla v oblasti požární bezpečnosti staveb
  plk. Mgr. Radek Kislinger (vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů) ; Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
  Přednáška se bude zabývat negativními poznatky (velkými i malými) v oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb z pohledu profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.
 • Dojmy architekta ze spolupráce se specialisty na požární bezpečnost při rekonstrukci historické budovy
  Akad. arch. David Vávra, autor architektonického návrhu rekonstrukce divadlo Kladno
  Přednáška o kompromisu profesí. O požárním zabezpečení a rekonstrukci divadla jsme natočili i video, ve kterém uvidí účastníci konference i detaily řešení a "podívají" se i do zákulisí divadla.
 • Požární ochrana historických objektů ve spolupráci s HZS ČR
  Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav
 • Zajímavosti z technologie divadlo Kladno – TZB (MaR, VZT, HVAC, EPS) a požární bezpečnost
  Michal Randa, TZB-info
 • Přestávka na občerstvení
  BLOK II - STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÉ SYSTÉMY
  11,55 – 13,40 hodin
 • Požární detekce a reakce!
  Bc. Tomáš Ekrt, SCHRACK SECONET org.sl.
  Využití speciálních hlásičů v požární signalizaci. Speciální požadavky na požární ochranu historických budov. Řídící a zpožďovací ústředny EPS.
 • Vyplatí se investovat do moderního systému EPS nebo stačí splnit jen nutnou legislativu?
  Michal Roubíček, Siemens
  Požární detekce od hlásičů požáru, připojených do PZTS k moderní technologii EPS. Porovnání z hlediska schopnosti rozpoznání příznaků požáru, rychlosti detekce, rizika falešných poplachů a schopností nejmodernějších systémů EPS s přesahem nad rámec běžné elektrické požární signalizace
 • Dveře a zárubně CAG s požární odolností jako důležitá součást protipožárního zabezpečení staveb
  Ing. Michaela Předotová, Zdeněk Mařík, CAG s.r.o.
  Kdy a jak použit různé typy dřevěných dveří a zárubní s požární odolností, jejich druhy, značení, certifikace, montáž a revize. Přednáška bude rovněž věnována použití plných i prosklených protipožárních dveří, kouřotěsných a bezpečnostních dveří, využití dveří s nadsvětlíkem a bočními světlíky jako prosklených stěn s protipožární odolností v interiéru a základnímu přehledu vhodných doplňků.
 • Firewin – od desky k tvarově složitým konstrukcím
  Ing. Miroslav Nyč, Knauf
  Zkušenosti s pasivní ochranou konstrukcí protipožárními omítkami v exteriéru i interiéru a představení desky nikoli na bázi sádry
 • Nový přístup hodnocení požární bezpečnosti ETICS a instalačních prostupů
  Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Přestávka na občerstvení
  BLOK III - POŽÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST SYSTÉMU
  13,50 – 15,30 hodin
 • Požární větrání v budovách - Zařízení pro odvod kouře a tepla
  Ing. Stanislav Toman, Společnost pro techniku prostředí
 • AFDD – další úroveň ochrany před požáry
  Jan Marek, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
  Přednáška seznámí účastníky s přístroji AFDD (arc fault detection device) a s jejich fungováním. Dále nastíní účastníkům typické aplikace, včetně úskalí použití AFDD. V neposlední řadě informuje o normativních požadavcích na instalaci těchto přístrojů.
 • Systémové elektroinstalace v památkově chráněných objektech
  Ing. Igor Štverka, MBA, HDL Automation s.r.o.
  Jakým způsobem lze zajistit pokročilé funkce automatizace budov v objektech s omezenými možnostmi stavebních úprav? Jak mohou inteligentní elektroinstalace přispět k vyššímu zabezpečení historických objektů?
 • Novinky v aktivní ochraně staveb stabilními hasicími zařízeními
  Ing. Pavel Rybář
  V letech 2014 až 2016 došlo k vydání návrhových dokumentů, které rozšiřují možnosti použití a provedení sprinklerové ochrany jako nejvýznamnějšího opatření v ochraně majetku a osob před požáry. Postupně se v ochraně majetku prosazují vysokotlaká mlhová, jejichž výhodou jsou nižší požadavky na množství vody k uhašení požáru. Ve specifických případech nacházejí uplatnění aerosolová SHZ a v neposlední řadě preventivní zařízení pro snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru, která představují nejvyšší stupeň ochrany majetku.
 • Vysokotlaký vodní hasící systém – mlhový „HI-FOG"
  David Lehovec, Klika BP a.s.
  Přednáška je zaměřena na komplexní požární bezpečnost sčítající veškeré aktivní i pasivní prostředky požární ochrany. Hlavní náplní přednášky bude princip hašení pomocí vodní mlhy a stručná charakteristika vysokotlakého mlhového systému od jednoho z největších dodavatelů vysokotlakého mlhového systému, Finské společnosti Marioff Corporation.

Výše uvedené časy jsou orientační a v průběhu příprav ještě může nastat změna přednášek nebo přednášejících. Děkujeme předem za pochopení.
Během konference budou mezi jednotlivými bloky 2 přestávky na občerstvení, které bude pro účastníky připraveno v sále.
Těšíme se na viděnou a Vaše dotazy.

Mediální partneři:

Výběr ze zajímavých referencí partnerů konference:

Knauf Praha: Řešení protipožární ochrany ocelových stropních nosníků a sloupů v projektu Sacre Coeur

Na projektu nového rezidenčního projektu Sacre Coeur² na pražském Smíchově se uplatnilo několik produktů ze sortimentu Knaufu. Nejen standardní sádrokartonové konstrukce zejména v podobě podhledů a předsazených stěn a sádrové omítky MP75, ale také ne tak časté materiály jako je sádrový protipožární nástřik Vermiplaster.

Knauf Vermiplaster - nástřik ocelových nosníků
Knauf Vermiplaster - nástřik ocelových nosníků
Knauf Vermiplaster v kombinaci s použitím sádrokartonového podhledu šetří čas i náklady
Knauf Vermiplaster v kombinaci s použitím sádrokartonového podhledu šetří čas i náklady

Původně byla v projektu ochrana ocelových stropních nosníků a sloupů řešena pomocí obkladů. Tam, kde nosníky nejsou vidět a jsou zakryty sádrokartonovými konstrukcemi bez požární odolnosti, bylo výhodné nabídnout jako alternativu protipožární nástřik Vermiplaster. Generální dodavatel tak mohl stavbu zrychlit a ještě k tomu to bylo cenově výhodnější řešení.
Nástřik protipožární omítkou Vermiplaster probíhal sice v nejméně vhodný čas v zimních měsících (prosinec – únor), ale stavba byla temperovaná a nástřik proběhl naprosto bez problémů i díky zkušenosti zpracovatelské firmy FIRESI, která byla generálnímu dodavateli doporučena.


KLIKA-BP, a.s. - systém HI-FOG - vysokotlaký mlhový systém (MHZ), v němž se jako hasivo používá čistá voda.

Díky speciálně zkonstruovaným tryskám je pod vysokým tlakem rozprašována ve formě vodní mlhy. HI-FOG® - světová jednička mezi systémy na bázi vysokotlaké vodní mlhy.

Příklady referencí v ČR a SR: OC Zlín, TEKO Košice – zauhlovací trasy, Alro Trnava – lakovací kabina, UOCHB – Ústav organické chemie a biochemie, Klementinum – Depozitář národní knihovny (I. a II. etapa), Škoda Mladá Boleslav, Ministerstvo obrany ČR, Baucomex – Turbosoustrojí v Izraeli, Penny Dobřany – Jištění kuchyně, další reference v zahraničí) (výroba a realizace společnost Marioff)

Výhody: rychlá aktivace pomocí detekčního systému nebo tepelně aktivovaných trysek, o 80 % nižší potřeba vody než u klasických sprinklerů, větší účinnost hašení při použití menšího počtu trysek a vody, dlouhá životnost systému, rychlá a estetická instalace, efektivní hašení ohně s menším poškozením ohněm, kouřem a vodou, a udržení přijatelných podmínek pro zasahující jednotky hasičů. Systém má malé prostorové nároky na strojovnu a potrubní rozvody a nepodléhá korozi. Další výhody vám rádi představíme přímo na konferenci.

 

Hodnotit:  

Datum: 29.6.2016
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Požár. bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila

Vybrali jsme z konference Požární bezpečnost staveb 2016