Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

FirePASS přináší revoluci v požární bezpečnosti

I přes stále zdokonalující se systémy stabilního hasícího zařízení, EPS nebo požárně bezpečnostních zařízení je riziko vzniku požáru stále vysoké a následky selhání ve většině případů naprosto fatální. Bohužel u žádného stabilně hasícího zařízení nelze zaručit uhašení požáru nebo 100% funkčnost.

Nabízí se tedy otázka – jaká je nejbezpečnější možná forma požární ochrany? Na požáry reagovat nebo jim předcházet? Není potřeba dlouhé analýzy, aby bylo zřejmé, že nejbezpečnější způsob je ohni předcházet, nikoli na něj reagovat.

Americká společnost FirePASS proto jako první na světě uvedla na trh zcela odlišný a unikátní způsob řešení požární bezpečnosti, který podporují nejen čeští, ale i světoví odborníci, aby bylo možné požárům předejít a zabránit tak ztrátám mnoha lidských životů, ekologickým katastrofám a velkým škodám na majetku.

Princip fungování technologie FirePASS spočívá v pro-aktivní neboli preventivní ochraně, kdy se v chráněném objektu trvale snižuje hladinu kyslíku na cca 15 %, aby nedošlo ke vznícení a následnému požáru. Jinými slovy, v této speciální hypoxické atmosféře se sníženým obsahem kyslíku není možné, aby došlo ke vzniku požáru. Výsledkem je permanentní preventivní 24 hodinová ochrana, 7 dní v týdnu.

Výhodou je, že není třeba nic doplňovat, žádné tlakové nádoby, žádné hasivo apod. Systém totiž pomocí kompresoru nasává vzduch z okolního prostředí a na místě instalace ho okamžitě přeměňuje na inertní plyn (hypoxický vzduch), který je následně pomocí potrubí vháněn do místností. Jakmile se v chráněném prostoru vytvoří požadovaná hladina koncentrace kyslíku cca 15 %, systém se sám vypne. Vlivem netěsnosti chráněného prostoru se za nějaký čas hladina kyslíku přirozeně zvedne na 15,2 % (možné nastavit) - v tuto chvíli se díky permanentnímu monitoringu hladiny kyslíku a dalších veličin v chráněném prostoru systém znova zapne a vyrovná hladinu zpět na 15 %. Jde o cyklický proces, při němž jednotka FirePASS pracuje přibližně 5 hodin denně (v závislosti na těsnosti chráněného prostoru to může být více nebo i méně).
Tato speciální hypoxická atmosféra je srovnatelná s prostředím v letadle či horském středisku ve výšce cca 2 600 m. n. m. Jediným rozdílem je, že systém FirePASS k vytváření ochranného prostředí nepotřebuje snižovat parciální tlak plynů tak, jako tomu je například v klasických horských oblastech nebo letadlech, kde právě snížený tlak může způsobovat slabost, nevolnost či závratě. FirePASS pouze filtruje část kyslíku přes membrány a tento deficit doplňuje dusíkem z okolního prostředí, čímž zachovává parciální tlak v chráněném prostoru stejný – výsledkem je naprostá bezpečnost pro lidský organizmus, kdy je v tomto prostředí možné spát, cvičit nebo pracovat.

Schéma jednotlivých částí systému a princip fungování
Schéma jednotlivých částí systému a princip fungování
Rozdíl mezi normálním prostředím s 20,9 % kyslíku a mezi ochranným prostředím FirePASS
Rozdíl mezi normálním prostředím s 20,9 % kyslíku a mezi ochranným prostředím FirePASS

Systém je určen pro preventivní ochranu například

 • IT - data centra, servery, serverové skříně („krabičková metoda“ FirePASS).
 • Archivy – archivy, muzea, knihovny.
 • Sklady – vysoké sklady, robotické sklady, mrazáky, sklad chemikálií, Li-ion akumulátory.
 • Depozitáře, sejfy.
 • Papírenský průmysl.
 • Muniční sklady, palivové nádrže, sklady vysoce hořlavého materiálu.
 • Elektrárny – jaderné elektrárny, větrné turbíny, recyklační závody.
 • Technické místnosti – transformátory, kabelové kanály, spínací skříně a rozvaděče.
 • Technologické místnosti v tunelech.

Výhody systému FirePASS

 • Nepřekonatelná úroveň požární ochrany.
 • Environmental friendly – bez dopadu na životní prostředí.
 • Smart technologie.
 • Naprostá bezpečnost pro lidi díky užití dýchatelného vzduchu – bez injektáže dusíku.
 • Nevznikají žádné škody – požár nevznikne a nehasí se vodou, pěnou, práškem.
 • Žádné falešné alarmy, žádná ztráta pracovního času a přerušení provozních procesů.
 • Velké ušetření nákladů při stavbě budovy – požární odolnost konstrukce nemusí být 30 minut, ale pouze 15 minut.

Redakce TZB-info vás zve na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH
ONLINE PŘIHLÁŠKA 
 
Reklama