Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program konference Jak bezpečněji bydlet na veletrhu FOR ARCH je již zveřejněn

Redakce TZB-info a ESTAV.cz Vás zve na konferenci Jak bezpečněji bydlet. Již podle tématu je tento program, zařazený na pátek 22. 9. 2017, určen pro širokou veřejnost a vstup je zdarma. S ohledem na kapacitu sálu doporučujeme registraci.


© Fotolia.com

Jak bezpečněji bydlet

 • Datum a čas: pátek 22. 9. 2017 od 11 hod.
 • Místo konání: Praha – PVA EXPO PRAHA v Letňanech; vstupní hala I - konferenční sál č.1
 • Volný vstup – vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme registracikonference je určena pro širokou veřejnost
 • Záštita: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Policie České republiky (PČR)
 • Konference se koná ve spolupráci s ABF, a.s., pořadatelem veletrhu FOR ARCH
Ukázka připravovaného letáku Bezpečné bydlení z pohledu technického vybavení - výtisk obdržíte v průběhu konference a kdykoliv na stánku TZB-info a ESTAV.cz v hale 1F
Ukázka připravovaného letáku Bezpečné bydlení z pohledu technického vybavení. Výtisk obdržíte v průběhu konference a kdykoliv na stánku TZB-info a ESTAV.cz v hale 1F14

Programem BEZPEČNÉHO BYDLENÍ navážeme na loňskou konferenci „Jak koupit bydlení?“. Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (ochrana osobních údajů, občan a prevence kriminality, odbornost dodavatelských firem).

Konference je určena pro všechny zájemce, kteří se zajímají o bezpečnost bytů, rodinných domů a o bezpečnost v bytových domech.
Účastníci dostanou zdarma informační materiál, který popisuje kritické body bezpečnosti domu.

PROGRAM (časový rozvrh)

 • 11:15 Blok I – „Mechanické zabezpečení a způsoby jeho překonávání“
  • Uvítání
    Ing. Dagmar Kopačková – ředitelka portálů ESTAV.cz a TZB-info
  • Představení oboru BEZPEČNOST
    Michal Randa – redaktor oboru BEZPEČNOST a ELEKTROTECHNIKA
  • Nejčastější způsoby překonání zabezpečení domu/bytu
    kpt. Ing. Jan Kubánek, pplk. Ing. Bc. Michal Herma, kpt. Bc. Vítězslav Svoboda - Policie České republiky
  • Mechanické bezpečnostní prvky – zabezpečení stavebních otvorů proti vloupání
    Ing. Ladislav Kratochvil - Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky / Asociace technických bezpečnostních
    služeb Gremium Alarm


 • 12:50 Blok II – „Kamerové systémy a specifika jejich provozu“
  • Rozdíly v provozu kamer podle GDPR oproti dnešním podmínkám podle zákona č. 101/2000 Sb.
    JUDr. Alena Kučerová
  • Kamerové systémy a jejich komercionalizace
    Michal Randa – redaktor oboru BEZPEČNOST a ELEKTROTECHNIKA)

 • 14:00 Blok III – „Urbanismus, prevence kriminality a bezpečné bydlení“
  • Jak vytvářet bezpečnější veřejný prostor na sídlištích?
    Martin Veselý, sociální antropolog; www.panelaci.cz
  • Jak bezpečněji bydlet v několikatisícové sídlištní metropoli - BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO
    Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., ÚMČ Praha 11 - Vedoucí oddělení krizového řízení; www.praha11.cz

ODBORNÁ ZÁŠTITA

PROGRAM (anotace odborných přednášek)

 • Nejčastější způsoby překonání zabezpečení domu/bytu
  přednášející: kpt. Ing. Jan Kubánek, pplk. Ing. Bc. Michal Herma, kpt. Bc. Vítězslav Svoboda, Policie České republiky - Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality
  anotace: Obsah přednášky bude vycházet z praktických zkušeností v oblasti kriminalita na úseku majetkové tr. činnosti v rámci území České republiky. Příklady z praxe zmapují způsoby překonání zabezpečení domů a bytů. Výklad bude doplněn průběžným komentářem zaměřeným na tzv. „právní vědomí“.

 • Mechanické bezpečnostní prvky – zabezpečení stavebních otvorů proti vloupání
  přednášející: Ing. Ladislav Kratochvil, Prezident Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, člen prezidia Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm
  anotace: Přednáška bude zaměřena na mechanické zábranné prvky a systémy. Po úvodním seznámení s obecnou problematikou stavebních otvorů z pohledu ČSN bude nosným tématem vystoupení popis jednotlivých způsobů řešení jejich mechanického zabezpečení. Dojde jak na bezpečnostní dveře, které jsou nejzranitelnějším místem všech stavebních objektů, tak také na zabezpečení oken a balkónových dveří.
  Klíčová slova prezentace budou: bezpečnostní třída, bezpečnostní cylindrická vložka, bezpečnostní zadlabací zámek, bezpečnostní kování zábrany proti vysazení či vyražení, oplechování, pojistné řetízky, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla, funkční mříže, ochranné rolety ….

 • Rozdíly v provozu kamer podle GDPR oproti dnešním podmínkám podle zákona č. 101/2000 Sb.
  přednášejcí: JUDr. Alena Kučerová
  anotace: Kamerové systémy a jejich provoz se úzce dotýká zpracování osobních údajů. Změní se nějak právní podmínky pro správce v příštím roce, kdy nabyde účinnosti nový evropský právní rámec? A jak se liší dopady GDPR a Směrnice 2016/680?

 • Kamerové systémy a jejich komercionalizace
  přednášející: Michal Randa, vedoucí redaktor oborů Bezpečnost a  Elektrotechnika TZB-info
  anotace: Kamerové systémy se za posledních několik let staly neodmyslitelným „základním“ prvkem naší bezpečnosti. Jedná se o „vrchol bezpečnostního řetězce“ anebo jsme zde svědky plné komercionalizace? Co sebou přinesly změny z PTV (průmyslová televize, přes CCTV (uzavřený televizní okruh) a IP-video k VSS (dohledové videosystémy )? A je cena to jediné, co by nás při jejich nákupu mělo zajímat anebo se ještě vyplatí zamyslet se nad využitím norem?

 • Jak vytvářet bezpečnější veřejný prostor na sídlištích?
  přednášející: Martin Veselý, sociální antropolog; www.panelaci.cz
  anotace: Příspěvek uvádí do problematiky subjektivní bezpečnosti a pocitu bezpečí. Na vybraných příkladech ilustruje charakteristické nedostatky veřejného prostoru na sídlištích. Zamýšlí se nad možnostmi aplikovaného společenskovědního výzkumu pocitu bezpečí ve venkovním prostoru sídlišť a navrhuje vhodné architektonické, urbanistické a krajinářské zásahy.

 • Jak bezpečněji bydlet v několikatisícové sídlištní metropoli - BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO
  přednášející: Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., ÚMČ Praha 11 - Vedoucí oddělení krizového řízení; www.praha11.cz
  anotace: Ústředním tématem následující prezentace je představení projektu „Bezpečné Jižní Město“ – tedy bezpečnostně – sídlištního konceptu aplikovaného v rámci osmdesátitisícového Jižního Města označovaného za největší sídliště v České republice. Stigma a břímě, které si „Jižák či Jižňák“ (jak je slangově během své více jak čtyřicetileté historie označován), se nepřímo promítá i v jeho následné prezentaci a vnímání celého okolí. Samotný prezentovaný koncept tak není jen pouhým názvem, ale zejména snahou o naplnění obsahu těchto slov a snahy o změnu vnímání nové moderní podoby všemi známého sídliště. Projekt „Bezpečné Jižní Město“ zahrnuje několik prioritních oblastní, které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě zcela klíčové. Samotný koncept a projekt tak může být inspirací i pro jiné obdobné sídlištní celky, které mají zájem změnit nejen svou podobu a vzhled, ale též to, jak jsou ostatními vnímáni.

 
 
Reklama