Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ESTAV.cz a TZB-info zvou na konferenci „Jak bezpečněji bydlet“

V pátek 22. 9. 2017 si v Praze na veletrhu FOR ARCH na konferenci Jak bezpečněji bydlet najdou své téma majitelé nemovitostí, nájemníci, ale i zástupci bytových družstev a měst. Stejně jako odborníci – projektanti, architekti a profesionálové z oblasti poplachových systémů určených k ochraně majetku a osob.


© Fotolia.com
 • Datum a čas: pátek 22. 9. 2017 od 11 hod.
 • Místo konání: Praha - PVA EXPO PRAHA v Letňanech; vstupní hala I - konferenční sál č.1
 • Volný vstup - vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme registraci
 • Záštita: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Policie České republiky (PČR)
 • Konference se koná ve spolupráci s ABF, a.s., pořadatelem veletrhu FOR ARCH

Zařazení oboru „Zabezpečovací technika“ do obsahu letošního, již 28. ročníku, mezinárodního veletrhu FOR ARCH umožnilo odborným portálům TZB-infoESTAV.cz uspořádat další ročník konference na téma bydlení - tentokráte na téma „Jak bezpečněji bydlet“.

Programem BEZPEČNÉHO BYDLENÍ navážeme na loňskou konferenci „Jak koupit bydlení?“. Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (ochrana osobních údajů, občan a prevence kriminality, odbornost dodavatelských firem).

Konference je určena pro všechny zájemce, kteří se zajímají o bezpečnost bytů, rodinných domů a o bezpečnost v bytových domech.

Můžete se těšit na vystoupení zástupců Policie ČR, Policejního prezídia, právníka se specializací na ochranu osobních údajů, architekta zabývajícího se historií výstavby sídlišť, preventisty městské části se zaměřením na kriminalitu bytových domů a na zástupce odborných organizací v oblasti technického zabezpečení objektů. Obsahy jednotlivých prezentací budou zaměřeny na předávání praktických postřehů z praxe a představení možných řešení.


Základem otázek bezpečnosti v našem každodenním režimu jsou prevencemechanické zabezpečení. Tomuto tématu budou věnovány příspěvky zástupců Policie ČR a AGA. Obsahem těchto vystoupení bude přehled související majetkové kriminality doplněný o poučení z konkrétních případů krádeží vloupáním. Ale také odpovědi na otázky typu:

 • Potřebuji nové bezpečnostní dveře anebo si mám jen vyměnit vložku stávajícího zámku?
 • Podle čeho se mohu zorientovat v nabídce bezpečnostních zámků?
 • Musí být na oknech mříže nebo dostačují fólie?

Nejsledovanějším tématem dnešní doby jsou kamerové systémy. V této oblasti se v rámci dvou vystoupení zaměříme na otázky výkladu práva z pohledu končícího zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů), ale také nového Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nebude mít vliv již pouze na provozování kamerových systémů, ale společně s problematikou tzv. Internetu věcí (IoT)  ovlivní i další oblasti. Přijďte, pokud vás zajímají odpovědi na otázky, jako jsou například:

 • Kde a za jakých podmínek si mohu nainstalovat bezpečnostní kameru?
 • Jak mohu nakládat s natočeným videem / záznamem, pokud si myslím, že na záznamu je zachycen potencionální pachatel majetkové kriminality?
 • Jaké jsou to ty méně invazivní technologie?

Z pohledu bezpečnostní politiky státu patří problematika bezpečnosti bydlení mezi běžnou ochranu majetku osob (a organizací) a nedosahuje takového významu jako tzv. kritická infrastruktura a není ani řešena v rámci ochrany tzv. měkkých cílů.
Nelze zde tedy, vyjma požární bezpečnosti, počítat s vymahatelností pravidel v takovém rozsahu, jako tomu je u výše zmíněných oblastí. Ale i zde jsou, každému z nás k dispozici, veřejně dostupná doporučení a metodiky, na jejichž základě je možné zvýšit pocit bezpečí pro libovolné bydlení.

Tématu obecné bezpečnosti bydlení z pohledu občana, architekta specializovaného na historii výstavby sídlišť, preventisty městské části se zaměřením na kriminalitu bytových domů a bývalého policisty, se budou věnovat přednášky posledního bloku konference. Obsahem jejich vystoupení budou také odpovědi na otázky:

 • Stanou se ze sídlišť ghetta?
 • Co dělat, aby si zloděj nevybral právě váš dům?
 • Jak fungují centrální pulty ochrany? Co patří do jejich nabídky služeb a kolik vlastně stojí bezpečnost?
 • Proč bychom se měli dívat do bezpečnostních map svého okolí - existují vůbec?
 • Jak by měla vypadat tzv. bezpečná lokalita, jak se na jejím vzniku může podílet každý z nás?

V jednotlivých prezentacích naleznete i odpovědi na další každodenní problémy související s používáním bezpečnostních prvků v prostředí bydlení:

 • Význam bezpečnostního zámku (pojistné podmínky a třídy bezpečnosti a odolnosti mechanických zábranných systémů; mechanické a elektronické zabezpečení z pohledu policejní historie a čísel statistik)
 • Kamerové systémy v bytových domech (informační povinnosti správce a provozovatele kamerového systému)
 • Přehled drobné kriminality a způsoby informování veřejnosti (mapy kriminality a informační systémy jako nástroje prevence kriminality)
 • Zákon o ochraně osobních údajů a GDPR (správa bytů a nové zákonitosti v souvislostech zpracovávání osobních údajů)
 • Realizace poplachových systémů (právní a odborná způsobilost - jak poznáme odborníka a kdo nese za svou činnost jaká rizika; projektová činnost ve výstavbě - autorizovaný projektant / návrhář)
 • Prevence kriminality z pohledu občana (praxe všedního dne a využití norem z oblasti Prevence kriminality a ochrany obyvatel)
 • Internet věcí a kybernetická bezpečnost z pohledu občana

Konference je určena jak pro laickou veřejnost - svá témata si zde najdou jak majitelé nemovitostí, nájemníci, ale také zástupci bytových družstev a měst, tak i pro odborníky - projektanty, architekty a profesionály z oblasti zřizování poplachových systémů určených k ochraně majetku a osob.

 
 
Reklama