Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:72 26 Cihlářské pálené výrobky


bylo nalezeno 35 norem

ČSN 72 2609
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
Třídicí znak:722609
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 1344
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:722615
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 771-1 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-2 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-3 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-4 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-5 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-6 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-6
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.2.2013
Změny:*Z1 11.11

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.6.2017
Opravy:*1 5.18

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 771-2+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-2+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-3+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-3+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-4+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-4+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-5+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-5+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-6+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-6+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 772-1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 772-5 ed. 2
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 772-5 ed. 2
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 772-1+A1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 772-11
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-16
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-18
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-21
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-22
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 1745
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností
Třídicí znak:722636
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1745
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722636
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 539-2
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
Třídicí znak:722682
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 1024
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik
Třídicí znak:722683
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 1304
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Třídicí znak:722684
Účinnost od:1.12.2013
Změny:*Z1 10.14

 
 
Reklama