Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 771-6
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 771-6 ed. 2 (72 2634) z listopadu 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2013-02-01.
Třídicí znak:722634
Schválena:6.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.2.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 771-6:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:355 kB
Změny:*Z1 11.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2011
Věstník:11/2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama