Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

07 76 Vodotrubné kotle


bylo nalezeno 30 norem


ČSN EN 12952-1
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 12952-1
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 12952-1
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 12952-2
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 12952-2
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN EN 12952-2
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 12952-3
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 12952-3
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 12952-4
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 12952-4
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN EN 12952-5
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 12952-5
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 12952-5
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 12952-6
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 12952-6
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN EN 12952-6
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 12952-7
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 12952-7
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 12952-8
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.6.2003

ČSN EN 12952-9
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 12952-10
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 12952-10
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 12952-11
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 12952-12
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 12952-12
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 12952-13
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.9.2003
Změny:*A1 7.04

ČSN EN 12952-14
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 12952-15
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 12952-16
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 12952-18
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze
Třídicí znak:077604
Účinnost od:1.8.2013

 
 
Reklama