Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-5
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:27.2.2003
Vydána:1.3.2003
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.7.2012
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-5:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:946 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama