Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-13
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems
Třídicí znak:077604
Schválena:31.7.2003
Vydána:1.8.2003
Účinnost od:1.9.2003
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-13:2003, EN 12952-13/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:182 kB
Změny:*A1 7.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2004
Věstník:7/2004
Účinnost od:1.8.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama