Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-14
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and ammonia water solution
Třídicí znak:077604
Schválena:3.2.2005
Vydána:1.2.2005
Účinnost od:1.3.2005
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-14:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:342 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama