Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12952-6
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:2.4.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.3.2012
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-6:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:352 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama