Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-2
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Třídicí znak:077604
Schválena:3.10.2002
Vydána:1.11.2002
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.3.2012
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-2:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama