Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12952-5
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:25.5.2012
Vydána:1.6.2012
Účinnost od:1.7.2012
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:704 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama