Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-7
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:3.2.2003
Vydána:1.2.2003
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.8.2013
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-7:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1050 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama