Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12952-4
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4: In-service boiler life expectancy calculations
Třídicí znak:077604
Schválena:25.1.2012
Vydána:1.2.2012
Účinnost od:1.3.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:327 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama