Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12952-8
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:2.4.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-8:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:315 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama