Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-16
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
Třídicí znak:077604
Schválena:31.7.2003
Vydána:1.8.2003
Účinnost od:1.9.2003
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-16:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:244 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama