Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12952-3
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts
Třídicí znak:077604
Schválena:16.4.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.9.2012
Počet stran:128
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12952-3:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2697 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama