Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oční sprchy BangCo

24.9.2019
Oční sprchy BangCo

Pro zabezpečení ochrany zdraví pracovníků v provozech, kde se manipuluje s nebezpečnými látkami a kde v zimě teploty dosahují nízkých hodnot, jsou k dispozici mrazuvzdorné bezpečnostní sprchy.

28.2.2019
Oční sprchy BangCo

Na pracovištích, v dílnách nebo laboratořích, i tam, kde není přívod vody, musí být k dispozici zařízení pro výplach očí. Novinkou u fy Bangco jsou oční vymývačky a záchranné stanice Actiomedic®.

22.11.2018
Oční sprchy BangCo

Ve výrobním sektoru i v laboratořích jsou díky rostoucímu povědomí o bezpečnosti práce i lepší, na ochranu pracovníků zaměřené legislativě EU, stále častěji využívány bezpečnostní oční sprchy.

10.9.2018
BangCo s.r.o.

Na každém pracovišti, kde by mohlo dojít k poškození nebo i jen ohrožení zdraví člověka, je nutné, aby v dosahu bylo centrum záchrany – tělní či oční sprcha nebo alespoň vymývačka.

8.11.2017
Oční sprchy BangCo

Hlavním smyslem BOZP je prevence - předcházení možným rizikům. Dosažení nulového rizika však není prakticky možné a proto je důležité využít všechny prostředky ke zmírnění následků případné nehody.

26.9.2017
Oční sprchy BangCo

Při zasažení očí nebo částí těla chemikáliemi nebo cizími částicemi je třeba postiženému poskytnout první pomoc co nejdříve.

29.11.2016
Oční sprchy BangCo

V nabídce firmy BangCo naleznete široký sortiment produktů pro bezpečnost práce: bezpečnostní sprchy a oční vymývačky, tankové oční sprchy i stanice první pomoci a dávkovače náplastí.

26.8.2016
Oční sprchy BangCo, Ing. Milena Valíčková

V poslední době se stále rozšiřuje nutnost instalovat tělní a oční sprchy také v provozech, kde nelze zajistit temperování v zimních měsících. Všude tam, kde se stáčejí nebezpečné látky, kde s nimi obsluha manipuluje, je nezbytné instalovat vhodnou a kvalitní bezpečnostní sprchu.

7.6.2016
Oční sprchy BangCo

Oční vymývačky s obsahem fosfátového pufru poskytují rychlou pomoc při zasažení očí nebo částí těla chemikáliemi, vymývačky se sterilním roztokem NaCl se využívají při zásahu oka cizími částicemi.

7.3.2015
Oční sprchy BangCo

Kyselina nebo louh i v nepatrné koncentraci mohou proniknout během několika sekund přes rohovku a trvale poškodit oko. Také vniknutí cizích těles, například prachu, představuje významné nebezpečí.

18.2.2010
Oční sprchy BangCo

Velice výhodná cena základních i nových modelů očních sprch s vaničkou. Oční nouzové sprchy s vaničkou - akce trvá!

3.2.2010
BangCo s.r.o.

Tanková mobilní oční sprcha na každé pracoviště nyní za zvýhodněnou cenu! Akční sleva z 25 770 Kč na 18 770 Kč + DPH. Sleva 27 % + desinfekční prostředek na 6 měsíců ZDARMA!