Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mobilní ochrana očí - sprchy se zásobníkem - oční vymývačky

Při zasažení očí nebo částí těla chemikáliemi nebo cizími částicemi je třeba postiženému poskytnout první pomoc co nejdříve.

Oční vymývačky a tankové sprchy jsou jednoduchým doplňkovým řešením, které se uplatní tam, kde je k centru záchrany daleko nebo pro poskytnutí první pomoci před důkladnějším výplachem oční sprchou. Oční vymývačky a tankové sprchy se uplatní všude, kde není vodovodní přípojka nebo na místech, kde se pracuje nepravidelně. Oční vymývačky jsou také účinným prostředkem ochrany pro pracovníky v pohybu i pro řidiče dopravující zásilky v režimu ADR – mohou mít vymývačku stále u sebe v kapsičce připevněné na opasku.

Oční vymývačky se sterilním roztokem chloridu sodného (NaCl - 0,9%), který odpovídá přirozené salinitě oka, jsou vhodné při zasažení oka cizími částicemi (prachem, třískami, částicemi zpracovávaného materiálu). Vymývačky s neutralizačním roztokem fosfátového pufru (4,9%) doporučujeme v případě nebezpečí postižení kyselinami nebo louhy, kromě výplachu oka je lze využít i k rychlé neutralizaci potřísněných částí těla.

Sterilně balený roztok zabraňuje dalšímu vnesení částic i mikroorganizmů do postiženého oka. Láhev o obsahu 500 ml postačí pro čtyřminutový výplach oka. Protože se však doporučuje alespoň 15minutový výplach, mělo by vždy po prvotním zásahu následovat důkladné vymytí oční sprchou a vyhledání lékařské pomoci.

Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...

 
 
Reklama