Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky úsporné projekty pro veřejné bazény - zkušenosti z Rakouska a Německa

V posledních několika letech byla uskutečněna řada projektů v oblasti úspor energií ve veřejných bazénech jak v Německu, tak v Rakousku. Některé projekty byly realizovány metodou EPC a tento článek přináší informace o dvou vzorových projektech.

Vnitřní a venkovní veřejné koupaliště - Seestraße, Berlin

Veřejný plavecký bazén Seestraße je jedním ze 77 veřejných koupališť v Berlíně, které mají 50 m bazén. Kromě plaveckého bazénu jsou v areálu také atrakce pro neplavce a tělesně postižené, solárium a restaurace.

Vodní plocha vnitřních bazénů: 1 325 m2
Vodní plocha venkovních bazénů: 2 245 m2
Počet návštěvníků za rok: 235 000 (vnitřní) a 112 000 (venkovní)

Vzhledem k výši potřebných investic na rekonstrukci tepelného a vodního hospodářství nebylo možné prosadit tyto investice standardní cestou, neboť návratnost projektu byla příliš dlouhá. Ideální cestou proto bylo realizovat celý projekt metodou EPC.

 

Úspor energie bylo dosaženo nejen na straně spotřeby tepla, ale také ve spotřebě vody.

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce vzduchotechnických systémů. Průtoky vzduchu v jednotkách jsou řízeny podle počtu osob a podle kvality vzduchu. Jak u systému vytápění tak VZT je možné jednotlivé systémy vypínat podle obsazenosti prostorů. To vše je možné díky instalaci centrálního dispečinku, ze kterého lze všechny systémy dálkově řídit, ale také kontrolovat jejich spotřebu energie. Díky tomu je možné sledovat i celkovou energetickou bilanci včetně hlídání čtvrthodinových maxim, což přineslo také značné úspory v platbách za elektrickou energii.

V rámci rekonstrukce vodního hospodářství byla instalována nová úsporná cirkulační čerpadla bazénové vody s regulací otáček a také instalace úsporných sprchových hlavic ve všech prostorech šaten.

Pro ohřev bazénové vody byla instalována na střeše solární soustava (viditelná na leteckém snímku) z plastových přímoprotékaných absorbérů (nezasklené).

Veškeré systémy spotřebovávající energii jsou centrálně monitorovány v energodispočinku a je tak možné optimalizovat jejich provoz na základě analýzy naměřených dat.

Začátek projektu: 2001
Trvání projektu: 9 let
Původní platby za energie: € 485.727 (v roce 1999)
Garantované úspory: € 98.168.
Snížení produkce CO2: 20 %.

Vnitřní a venkovní veřejné koupaliště - Theresienbad, Vídeň

Lázně Theresienbad jsou pravděpodobně nejstarší lázně ve Vídni. Jejich počátky se datují až do římských dob, kdy byl již znám zdroj sirných pramenů v tomto místě. Nové lázně byly otevřeny v roce 1955. V roce 1956 byl zprovozněn letní venkovní bazén a následně zastřešen. V roce 1976 byl postaven nový venkovní bazén. Od roku 1992 do 1999 proběhla první vlna obnovy a rekonstrukce bazénů. Energetická analýza z roku 2007 ukázal velmi vysokou spotřebu energie na úpravu a doplňování bazénové vody. Ta byla způsobená zastaralou technologií úpravny vody.

Rezervy byly nalezeny také u systému vytápění a větrání prostor vnitřního bazénu.

V rámci projektu byla provedena obnova čistírny odpadních vod včetně optimalizace spotřeby výměny bazénové vody a ohřev vody v bazénech. Ten je částečně realizován solární soustavou na střeše budovy (viditelná na leteckém snímku). Snížení spotřeby energie na ohřev bazénové vody bylo dosaženo také instalací tepelného čerpadla pro zpětné využití tepla z odpadní bazénové vody určené pro praní filtrů.

 

Byl optimalizován provoz ventilačních systémů vnitřního bazénu a instalován nový ventilační systémy s rekuperací tepla pro saunu s využitím tepelného čerpadla pro odvlhčování prostorů.

Veškeré energetické systémy jsou napojeny na EMC (energy monitoring center) s možností archivace provozních dat, dálkové správy a optimalizace provozu jednotlivých zařízení.

Díky velkým energetickým úsporám na technologických provozech bylo do projektu zahrnuto i zateplení a rekonstrukce fasády, jež by se jako samostatný projekt z energetických úspor nezaplatilo. I přes to se tím prodloužila doba trvání projektu na 15 let.

Začátek projektu: 2009
Trvání projektu: 15 let
Garantované úspory: 57 % teplo, 76 % spotřeba vody (€ 596.168 ročně)
Snížení produkce CO2: 457 t/rok.
English Synopsis
Energy savings projects for swimming pools - experiences from Germany and Austria

Lots of energy saving projects of public swimming pools were realised during last few years in Germany and Austria. Some of them were realised by the EPC method (Energy Performance Contracting). This paper shows two of them.

 
 
Reklama