Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
 

Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy

29.2.2016 | Časopis Vytápění, větrání, instalace, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Martin Barták, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek se zabývá energetickými simulacemi zpracovanými pro podporu řešení projektu nové rozsáhlé administrativní budovy banky. Prezentované simulace mají zásadní vliv na návrh klimatizačního sytému a zdrojů chladu a tepla pro zajištění požadovaných parametrů prostředí v budově.

Změna normy pro zkoušení solárních kolektorů

5.10.2015 | Ing. Nikola Pokorný, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Buštěhrad, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad
Příspěvek se věnuje změně normy pro zkoušení solárních tepelných kolektorů, dopadu změny ve vyhodnocení křivky účinnosti používání ve výpočtech a souvislostech s legislativními dokumenty, případně dokumenty vázanými na programy podpory solárních tepelných soustav.

Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních

11.5.2015 | Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Ing. Michal Broum, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek je věnovaný modelování a experimentálnímu ověření modelu tepelného čerpadla s chladičem par a dochlazovačem. V první části je popsán model jednotlivých komponent a celkového oběhu včetně okrajových podmínek. Dále je popsán vyrobený prototyp a měřicí okruhy pro jeho zkoušení včetně umístění jednotlivých čidel.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 06.12.2015 23:38

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

21.4.2014 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.
diskuse: 30 příspěvků, poslední 01.02.2018 17:08

Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze

29.5.2012 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek
Pro účely zkoušení solárních kolektorů v rámci laboratorní výuky a výzkumu obnovitelných zdrojů tepla na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze vybudována Solární laboratoř (SOLAB). Solární laboratoř zajišťuje zkoušky týkající se tepelných vlastností kolektoru, především zkoušky tepelného výkonu, modifikátoru úhlu dopadu (optické charakteristiky) a časové konstanty kolektoru.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 08.06.2012 12:11

Solární kolektory, tepelná čerpadla

20.11.2011 | Ing. Bořivoj Šourek
Zvukové záznamy přednášek Ing. Šourka na téma: solární kolektory: vhodnost pro daný objekt, volba kolektorů, oprávněná očekávání úspor apod.; navrhování solárních soustav; tepelná čerpadla.

EPC projekty pro ZŠ ve Valašském Meziříčí

9.5.2011 | Ing. Bořivoj Šourek
Autor ve svém článku popisuje proces uplatnění metody EPC při rekonstrukci čtyř základních škol ve Valašském Meziříčí realizovaný společností Siemens. Článek obsahuje i vyhodnocení projektu, které je zajímavé zejména pro investory, kteří o této metodě do budoucna uvažují.

Energeticky úsporné projekty pro veřejné bazény - zkušenosti z Rakouska a Německa

28.3.2011 | Ing. Bořivoj Šourek, Siemens s.r.o.
V posledních několika letech byla uskutečněna řada projektů v oblasti úspor energií ve veřejných bazénech jak v Německu, tak v Rakousku. Některé projekty byly realizovány metodou EPC a tento článek přináší informace o dvou vzorových projektech.

Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory III.

21.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V práci jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.

Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory II.

7.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V článku jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou pak ještě naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.

Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I.

31.5.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V první části článku je stručný přehled trhu kolektorů slunečního záření v České republice, základní členění jednotlivých typů kolektorů a hlavních součástí solárních soustav. V dalších pokračováních jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla a možné varianty napojení akumulačních nádob.

Vícenásobný zdroj ve školicím a rekreačním středisku Herbertov

24.3.2008 | doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek
Doc. Brož inicioval a svým přičiněním vytvořil za svůj život nespočet významných realizací. K jedné z mnoha určitě patří energetické zásobování výukového střediska ČVUT v jihočeském Herbertově. Následující článek, na jehož přípravě se na sklonku svého života i sám podílel, popisuje jak význam tohoto střediska pro výzkum v oblasti alternativních zdrojů, tak přímo jeho energetické zásobování.

Simulační prostředí TRNSYS

30.7.2004 | Ing. Bořivoj Šourek (ČVUT v Praze, Fakulta strojní); Ing. Jozef Korečko (ENKI, o.p.s., sluneční oddělení)
TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation) je modulární program určený především pro dynamickou analýzu energetických systémů staveb. Zejména energetických bilancí budov, solárních fototermálních soustav teplovodních, teplovzdušných, fotovoltaických systémů a vzduchotechnických systémů pro větrání a teplovzdušné vytápění.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Solární zařízení v Ústavu sociální péče ve Slatiňanech

9.7.2004 | doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí
Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 03.12.2012 12:03

Měření technických parametrů solárního kolektoru a systému

3.6.2004 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Měření solárních kolektorů a systémů lze provádět jako laboratorní za jasně definovaných a opakovatelných okrajových podmínek nebo jako provozní měření, většinou probíhající na celém systému během určitého období. Měřením se zjišťuje tepelná účinnost, časová konstanta (vliv tepelné kapacity kolektoru) a modifikátor úhlu dopadu (vliv úhlu dopadu slunečního záření).
diskuse: 9 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Optické rastry ze skla ve stavebnictví a architektuře

14.5.2004 | Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Jozef Korečko, ENKI, o.p.s., Ing. Jiří Čáp, Ph.D., ČVUT-FSI, Praha, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Za finanční podpory Grantové agentury České republiky probíhal v posledních třech letech další vývoj lineárních optických rastrů pro stavebnictví a architekturu, který byl započat na počátku 80. let vývojem a výrobou lineární Fresnelovy čočky ze skla. Optickým rastrem je pro naše účely míněn lineární opakující se geometrický vzor, nanesený za tepla na skleněnou tabuli metodou kontinuálního lití.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Projekt nízkoenergetické budovy využívající aktivně i pasivně sluneční energii

12.10.2003 | Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Vladimír Jirka, Jozef Korečko, Marek Řehoř
Demonstrační a výukové středisko pro propagaci obnovitelných zdrojů energie ve stavebnictví bude navrženo jako nízkoenergetický objekt s integrovanými prvky využívání sluneční energie s co nejvyšším stupněm autonomie (voda, energie, odpady). Parcela pro výstavbu vzdělávacího centra se nachází v jižních Čechách, v atraktivní a přírodně významné příhraniční oblasti Novohradska, v údolí říčky Stropnice.
 

Témata 2019

technická podpora výrobců