Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Energetické úspory a jejich financování (II)

Příspěvek firmy MVV Energie CZ s.r.o., přednesený na konferenci v Liberci, je zaměřen na konkrétní provedené realizace energeticky úsporných projektů s uvedením struktury financování a průběhem ekonomického hodnocení v období platnosti smlouvy.

Projekty realizované firmou MVV Energie CZ s.r.o. - konference Liberec 23.9.2004

Charakteristika projektu EPC

 • EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba zahrnující
  - návrh,
  - přípravu
  - a realizaci
  opatření převážně investiční povahy, které zajistí snížení provozních nákladů zákazníka zejména na výrobu, distribuci a užití energie

 • ušetřené provozní náklady slouží ke splácení investice, přičemž potřebné snížení nákladů je zákazníkovi garantováno.


Projekt EPC v období platnosti smlouvy


EPC v objektech v majetku města Jablonec nad Nisou

Zhotovitel MVV Energie CZ s.r.o.
Odběratel město
Jablonec nad Nisou
Financování z vlastních zdrojů
zhotovitele
Dosud realizované projekty 4 základní, 4 mateřské školy, bazén
Časové plnění projektu
Uzavření smlouvy o energetických službách (SES) červen 1998
Postupné uzavírání technických příloh SES 7.1998 - 1.2000
Počátek vyhodnocování úspor leden 1999
Doba trvání SES (pro jednotlivé projekty) 10 let
Ekonomické parametry projektu
Náklady na realizaci projektu 16 600 000 Kč
Přínos do rozpočtu města do roku 2011 37 820 000 Kč
Dotace od ČEA 500 000 Kč


Realizovaná opatření
 • Rekonstrukce parních výměníkových stanic
 • Nové regulační systémy odběru tepla
 • Nové směšovací stanice na topných větvích
 • Rekuperace tepla ve vzduchotechnických jednotkách
 • Plynofikace vybraných prostor
 • Zateplení vybraných pavilonů, výměna oken

Model financování


Úspora v roce 2003


Ekonomické přínosy pro městoDomov důchodců
v Jablonci nad Nisou


Ekonomické přínosy pro klienta


Projekt EPC v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici


Model financování


Ekonomické přínosy pro nemocnici

 
 
Reklama