Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak může město snížit spotřebu energie, když nemá peníze? V Klatovech použili metodu EPC

Město Klatovy díky úsporným opatřením šetří za energie přes 4 miliony korun ročně. Na jejich realizaci však tehdy město nemělo moc peněz. Hledaly se tedy úspory s nejlepším poměrem cena – výkon. Pojďme se na ně podívat blíže.


Město Klatovy, foto © TZB-info

Kolem roku 2012 začalo vedení města řešit, jak snížit spotřebu energie a vody ve svých objektech. K těm patří především školy a školky, ale i třeba radnice, policejní stanice nebo kulturní dům. Klatovští zastupitelé věděli, že vysokou spotřebou městu zbytečně unikají peníze a není to dobré ani pro životní prostředí. Takový stav byl nežádoucí, ale co s ním?

Před vedením města stálo několik výzev:

  1. Nevíme, jaké jsou největší nedostatky – kde nám uniká nejvíc energie.
  2. Nevíme, jaká opatření se vyplatí.
  3. Nemáme na modernizaci moc peněz.

Prvním krokem bylo dotázání městských příspěvkových organizací, zda chtějí řešit svou spotřebu energie a kde spatřují ve svých budovách největší nedostatky. „Mohli jsme našim příspěvkovým organizacím úspory nařídit, ale takové řešení by nebylo dlouhodobě funkční. Potřebovali jsme, aby lidé, kteří mají jednotlivé objekty na starosti a budou s novými technologiemi pracovat, považovali ta opatření za svá,“ zdůvodňuje tento krok Václav Chroust, místostarosta města Klatovy.

Takto bylo vybráno celkem 17 objektů. Následně si město nechalo zpracovat analýzu poradenské firmy, jež definovala parametry, které by se měly u těchto budov zlepšit.

Poté bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele úsporných opatření. „Výsledky byly zajímavé. Nabízené technologie i jejich ceny se lišily celkem výrazně, ale výše úspor byla nakonec dost podobná,“ hodnotí výsledky Václav Chroust. Zakázku pro město Klatovy v poměru cena – výkon vyhrála společnost Enesa, dnes dceřiná společnost ČEZ ESCO, a bylo rozhodnuto, že úspory se budou provádět metodou EPC.

Přečtěte si také Rozhovor: Zaručená úspora energie s nulovými vstupními náklady – tak funguje metoda EPC Přečíst článek

To znamená, že Enesa realizuje úsporná opatření na splátky a zároveň garantuje určitou výši dosažených úspor. Uspořené peníze se pak použijí na splácení investice. A pokud zákazník zvládne ušetřit energii nad rámec garantovaných úspor, zůstanou mu tyto peníze jako bonus. A přesně to se v Klatovech stalo. Garantovaná úspora je 3 800 000 korun ročně a tato částka se použije na splacení investice. Město však reálně ušetří 4,2–4,6 milionu korun za rok. Projekt je naplánován na 8 let a až skončí, zůstanou úsporná opatření v majetku města a s nimi i uspořené prostředky v plné výši.

Hlavní úspora: přesně řízené vytápění

Největší úspory bylo dosaženo optimalizací vytápění v jednotlivých budovách. Nešlo přitom o výměnu zdrojů tepla, to by bylo příliš drahé, ale o instalaci čidel a dálkově řízené regulace teploty v jednotlivých místnostech (tzv. „IRC“ z anglického „individual room control“). Čidla i řízení jsou napojené na dispečink a správce budovy tak má přesný přehled, jaká je v jednotlivých místnostech teplota. Tu pak může individuálně nastavit a přiřadit jí časový plán.

Například ve školních třídách, kde je hodně osob najednou, lze nastavit nižší teplotu než v kabinetech. Topení se také může dříve ztlumit, protože výuka ve většině tříd končí po poledni. Naopak učitelé pak v kabinetech tráví delší dobu, a proto i topení v nich běží déle. Stejně tak lze naplánovat snížení teploty o víkendech a během svátků. Původní stav přitom byl, že se celá škola vytápěla na jednotnou teplotu.

Nenápadný hrdina snižování spotřeby energie – teplotní čidlo, foto © TZB-info
Nenápadný hrdina snižování spotřeby energie – teplotní čidlo, foto © TZB-info
Učebna zrekonstruovaná z uspořených peněz za energie, foto © TZB-info
Učebna zrekonstruovaná z uspořených peněz za energie, foto © TZB-info

Úspora prostřednictvím chytrého řízení je velmi významná. „I když zaplatíme investice, zbyde nám okolo 600 000 korun. Z této částky zvládneme zrekonstruovat tři až čtyři učebny každý rok,“ konstatuje Karel Klasna, školník Základní školy Tolstého. „V systému vidím každou místnost i to, jaká je v ní zrovna teplota, kterou můžu i nastavit. Je to dobré i pro údržbu – když někde děti poškodí kabel od chytré hlavice, hned vím, kde to bylo a můžu to jít opravit,“ dodává.

Nejen čidla

Větrání s rekuperací v Městském kulturním středisku v Klatovech, foto © TZB-info
Větrání s rekuperací v Městském kulturním středisku v Klatovech, foto © TZB-info

Optimalizace vytápění však nejsou jen čidla a chytré hlavice. V historické budově radnice například došlo k oddělení otopných soustav radnice a policejní stanice. Tyto dvě prostory mají rozdílný režim provozu – radnice funguje jen v pracovní dny a přes den, policejní stanice funguje nonstop včetně víkendů. Dříve však sdílely tentýž systém vytápění, takže aby se mohlo topit na policejní stanici, musela se vytápět i radnice. Oddělení otopných soustav umožnilo snížit náklady na vytápění radnice.

Městské kulturní středisko Klatovy zase instalovalo systém rekuperace tepla na větrání hlavního sálu. Díky tomu ušetří za vytápění během kulturních akcí.

Úsporné osvětlení

Další rychlou a relativně dostupnou cestou k úsporám je výměna osvětlení za LED světelné zdroje. S nimi se povedlo významně snížit spotřebu elektřiny na kulturního domu. LED žárovky nyní osvětlují jak hlavní sál, tak chodby kulturního domu. LED světla byla instalována i v tělocvičně Základní školy Tolstého a přispěla tak ke zvýšení úspory energie.

Úsporné osvětlení v kulturním domě a na základní škole, foto © TZB-info
Úsporné osvětlení v kulturním domě a na základní škole, foto © TZB-info

Úsporné osvětlení v kulturním domě a na základní škole, foto © TZB-info

Dohled a servis

Nad dispečinky jednotlivých budov má dohled i město a samozřejmě Enesa. Všichni aktéři tak mohou sledovat, jak se chovají jednotlivé budovy a zda spoří tolik energie, kolik se předpokládalo. Pokud je možné něco optimalizovat, může to Enesa udělat vzdáleně, stejně tak je možné obratem řešit poruchy nebo navrhovat další úpravy.