Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Česká certifikace budov dostupná již tento rok

V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Pro účastníky z řad českých odborníků ve stavebnictví byl připraven program sestávající z přednášek představitelů globálních certifikačních metod, které mají za cíl hodnotit šetrnost budov. Postupně vystoupili zástupci čtyř konkurenčních certifikačních systémů, kteří představili členům a zúčastněným hostům formou podrobné prezentace a následného zodpovídání dotazů jednotlivé certifikační metody. Prezentovány byly systémy BREEAM, SBToolCZ, DGNB a LEED.

Konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě

Význam akce podtrhly skutečnosti, že zástupci britského systému BREEAM a německého DGNB vystoupili v Česku vůbec poprvé, a že SB Tool využil konferenci k ohlášení vzniku české modifikace svého certifikačního systému, což bezpochyby znamená důležitý předěl v oboru.

BREEAM

Systém BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) představil na konferenci Dr. David Crowhurst, technický ředitel společnosti Sustainability Group of BRE Global. Jedná se o jednu z nejstarších a nejpoužívanějších metod hodnocení aspektů životního prostředí v oblasti stavitelství. Její vznik se datuje rokem 1988 a do současnosti bylo v BREEAM certifikováno 230 tisíc budov.

Metodu tvoří soubor standardů, který hodnotí nejlepší možné řešení během projektování budov. Systém se snaží ohodnotit nejšetrnější přístup k životnímu prostředí během výstavby budovy. Stavby jsou hodnoceny z osmi hledisek - řízení budov, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie, a znečištění, přičemž váha jednotlivých hledisek se liší podle lokality, ve které se hodnocená budova nachází. V Česku aktuálně probíhá hodnocení pěti projektů metodou BREEAM. Více informací najdete na www.breeam.org.

SBTool, resp. SBToolCZ

Následovala prezentace SB Metody, která je charakterizována jako obecná soustava vhodná pro ohodnocení šetrného provozu budov a projektů a lze na tento systém také nahlížet jak na soubor nástrojů, který napomáhá lokálním organizacím vytvořit SB Tool hodnotící systém. O metodě SBToolCZ hovořili prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a Ing. Antonín Lupíšek, oba z fakulty stavební ČVUT. SB Metoda může být využita jako třetí nestranný pohled s cílem založit a adaptovat SB Tool hodnotící systém, který se přizpůsobí lokálním či regionálním podmínkám. Vývoj mezinárodního systému SBTool byl zahájen mezinárodní organizací International lnitiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) již v roce 1998. Od té doby je používán v mnoha zemích světa a certifikace na základě SBTooI na národní úrovni se provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku. Více informací najdete na www.iisbe.org.

Absolutní novinkou je již zmíněná lokální verze systému, prezentovaná jako česká certifikace komplexní kvality budov SBTooICZ. K oficiálnímu spuštění dojde 30. června 2010. Od července bude systém připraven pro certifikaci rezidenčních budov, na podzim bude k dispozici nástroj pro hodnocení administrativních budov a v roce 2011 bude metoda rozšířena na školské budovy. Tento systém vznikl na základě mezinárodní metodiky SBTool, která byla Fakultou stavební ČVUT kompletně lokalizována pro podmínky České republiky. SBTooICZ motivuje k výstavbě vysoce kvalitních budov šetrných k životnímu prostředí. Certifikáty bude vydávat Technický a zkušební ústav stavební Praha.

Fakulta stavební požádala o udělení mezinárodní akreditace pro SBTooICZ. Zahájení certifikace pro obytné budovy bude oficiálně oznámeno na mezinárodní konferenci Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (ww.cesb.cz), která se uskuteční od 30. června do 2. července 2010 na Fakultě stavební ČVUT.

DGNB certifikační systém

Třetím certifikačním systémem představeným na pražské konferenci byl německý DGNB Systém, se kterým posluchače seznámil Dipl. Ing. Architekt Jan Zak, který je mimo jiné DGNB auditorem. Adekvátní hodnotící systém DGNB obsahuje všechna relevantní témata, která souvisí s trvale udržitelnou konstrukcí budovy. Budovy jsou rozčleněny do tří kategorií: bronzové, stříbrné či zlaté.

Německý systém certifikace šetrných budov byl vytvořen Německou radou pro šetrné budovy (DGNB) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, budov a urbanismu (BMVBS). Tento systém je využit jako nástroj během projektování a ohodnocení perspektivy a kvality budovy. Jedná se o jednoduchý a srozumitelný systém, který pokrývá všechny témata šetrné konstrukce budov, které jsou následně ohodnoceny a kategorizovány do tří kategorií. Certifikační systém zahrnuje ocenění: ekologických, ekonomických aspektů, socio-kulturních, funkcionálních, technických, procesních a lokálních aspektů. Více informací najdete na www.dgnb.de.

LEED

Poslední představenou metodou byl systém LEED, který je mezinárodně uznávaným certifikačním systémem, poskytujícím nestranný pohled na budovy či soubory budov a to z pohledu konstrukce. Tento systém byl vyvinut za účelem zdokonalení všech aspektů v oblasti šetrných budov. Mezi nejdůležitější aspekty patří: úspora energie, efektivní využití zdrojů vody, snížení emisí CO2, zlepšení kvality uvnitř budovy, z pohledu správy budovy a ohleduplnosti k vnějšímu prostředí. O systému LEED hovořil Eric Johnson, MSc., finanční ředitel společnosti Gardiner&Teobald a akreditovaný profesionál certifikačního systému LEED.

LEED byl vyvinut U.S.Green Building Council (USGBC) a poskytuje majitelům či provozovatelům budov rámcový náhled během projektování čí definování strategií pro zlepšení výkonnosti v důsledku změny: designu, konstrukce, provozu budovy a údržby budovy. V roce 2009 prodělal systém řadu podstatných změn, čímž jeho tvůrci reagovali na kritické připomínky ze strany uživatelů. Více informací najdete na www.usgbc.org.

Závěr

Organizátor konference, Česká rada pro šetrné budovy, připravila zajímavou konfrontaci čtyř konkurenčních certifikačních nástrojů pro hodnocení šetrnosti budov. Účastníci měli možnost seznámit se s principy jednotlivých metod a posoudit tak jejich účinnost a přínos, a to i s ohledem na schopnost reagovat na odlišnosti prostředí, ve kterých jsou aplikovány. Z dotazů z řad projektantů a developerů vyplynulo, že certifikace budov není české odborné veřejnosti lhostejná, a proto je třeba akci hodnotit jako velice kvalitní počin.

 
 
Reklama