Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ

Na konferenci CESB10, která právě probíhá na Fakultě stavební ČVUT, byl představen český nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ. Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. zdůraznil, že SBtoolCZ je vytvořen tak, aby reflektoval regionální podmínky České republiky. Zároveň respektuje národní technické a právní předpisy, mezinárodní dokumenty a další (iiSBE, CEN/TC 350, Sustainable building alliance atd.). Hodnocení má čtyři stupně - zlatý certifikát, stříbrný certifikát, bronzový certifikát a certifikát.

Čtěte také: Česká certifikace budov dostupná již tento rok

Metodika SBtoolCZ respektuje klimatické podmínky, geomorfologii, obvyklé materiály a technologie, dostupné místní přírodní zdroje, rozložení populace, tradice a kulturní hlediska. Nejedná se však jen o hodnoticí metodu, jejíž výstupem je certifikát. Je možné ji použít i jako průvodce pro navrhování lepších budov, a to ve shodě s principy udržitelného stavění.

Struktura hodnotících kritérií SBToolCZ zahrnuje environmentální aspekty (Potenciál globálního oteplování (GWP), Potenciál okyselování prostředí (AP), Potenciál eutrofizace prostředí (EP), Potenciál ničení ozonu (ODP), Potenciál tvorby ozonu (POCP), Využití zeleně na pozemku, Využití zeleně na střechách a fasádách, Spotřeba pitné vody, Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů, Použití konstrukčních materiálů při výstavbě, Využití půdy, Podíl dešťové vody zachycené na pozemku), sociálně-kulturní aspekty (Vizuální komfort, Akustický komfort, Tepelné pohoda v letním období, Tepelné pohoda v zimním období, Zdravotní nezávadnost materiálů, Uživatelský komfort, Bezbariérový přístup, Zajištění zabezpečení budovy, Flexibilita využití budovy, Prostorová efektivita, Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel), ekonomiku a management (Analýza provozních nákladů, Management tříděného odpadu, Zajištění prováděcí a provozní dokumentace, Autonomie provozu) a kvalitu lokality (Biodiverzita, Dostupnost veřejných míst pro relaxaci, Dostupnost služeb, Dostupnost veřejné dopravy, Bezpečnost budovy a okolí, Živelná rizika).

Hodnotící stupnice SBToolCZ je 0 až 10, přičemž 0 odpovídá stavu obvyklému v regionu (standard), 5 vysoce kvalitním budovám a 10 nejlepším dostupným technologiím. Certifikát odpovídá stupňům 0 až 4, bronzový certifikát stupňům 4 až 6, stříbrný 6 až 8 a zlatý 8 až 10.

Na nástroji pro certifikaci SBtoolCZ se pracovalo 5 let. Zpracována je příručka pro hodnocení budov o150 stranách, a to v českém jazyce. V blízké době se začne pracovat na její anglické verzi. Nástroj je zatím zpracován pro obytné budovy. Dokonce roku se předpokládá jeho rozšíření na kancelářské budovy a v příštím roce na budovy škol.

Hodnocení a certifikaci budov bude v prvním období provádět Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS). Certifikáty budov budou veřejně dostupné na stránkách sbtool.cz.

Na otázku TZB-info, zda bude zpracování certifikátu SBtoolCZ povinné, prof. Hájek odpověděl, že tvůrci nabídli řešení hodnocení budov. Je na tvůrcích právních a technických předpisů, zda zavážou např. investory k certifikaci budovy. Do budoucna se předpokládá, že certifikace by mohla být povinná např. pro budovy veřejných institucí. Na tvůrcích nástroje SBtoolCZ bude školení dalších oprávněných auditorů pro certifikaci budov a další vývoj a rozšiřování certifikačního nástroje.

Školení prvních auditorů na SBToolCZ mělo proběhnout v červnu 2010. Školení pro architekty a projektanty v rozsahu 12 výukových hodin ukončených certifikátem by mělo probíhat od října 2010. Od září 2010 by měly probíhat přednášky pro developery v rozsahu 3 přednáškových hodin.

 
 
Reklama