Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyšla nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov je účinná od 1. září 2020. Vyhláškou se ruší předchozí vyhláška č. 78/2013 Sb. a její změna č. 230/2015 Sb.

Nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov vyšla ve sbírce zákonů 5. června 2020. Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově.

K nové vyhlášce na TZB-info vychází:

Část 1: Základní přehled změn
Část 2: Úprava parametrů referenční budovy
Část 3: Nastavení faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů
Část 4: Úprava požadavků na NZEB
Část 5: Případová studie NZEB – dvoupodlažní rodinný dům

Autorem článků je Ing. Michal Čejka z aliance Šance pro budovy. Ing. Michal Čejka byl členem pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. Komentář je připraven na základě návrhu změn vyhlášky č. 78/2013 Sb. z ledna 2020.

Předpisy Evropské unie, které vyhláška č. 264/2020 Sb. zpracovává, jsou Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Vyhlášku o energetické náročnosti budov si můžete prostudovat již na TZB-info
Včetně příloh je k dispozici
ke stažení zde

Součástí vyhlášky č. 264/2020 Sb. jsou přílohy

  • Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro nové a měněné technické systémy budov
  • Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
  • Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie hodnocené budovy
  • Vzor průkazu energetické náročnosti budovy
  • Metodika hodnocení energetické náročnosti budovy
 
 
Reklama