Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

E.ON opět snižuje ceny elektřiny a plynu

E.ON aktualizoval ceny produktů určených pro nové zákazníky. Úspěšní a neúspěšní dodavatelé energií v roce 2023. Ceny na burzách v ČR pokračovaly v poklesu. Česko bylo loni čtvrtým největším vývozcem elektřiny v EU.

Foto © Aldeca Productions, stock.adobe.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Společnost E.ON reagovala na vývoj na trhu s elektřinou a plynem navzdory nedávnému prohlášení, že se snižovat ceny zatím nechystá. Tímto krokem se E.ON přidává ke svým konkurentům, obchodníkům jako jsou Moravské naftové doly (MND), EP Energy Trading či Centropol, kteří před nedávnem snížili ceny u produktů pro nové zákazníky.

Podobně jako v minulosti je na cenících uveden prosincový datum, ale v seznamu ceníků se aktualizace objevila až uplynulý týden, což u tohoto dodavatele je již pravidlem. K novinkám těchto produktů patří několikanásobné zdražení poplatku za variantu ceníku se Zelenou od E.ONu pro ekologickou elektřinu. Dříve zákazníci platili 28,10 Kč/MWh a nyní 139,67 Kč/MWh bez DPH.

Dodavatel snižoval ceny elektřiny i plynu, více se snížily ceny elektřiny. U plynu byla změna docela opatrná. Sice nejsem zastánce produktu s postupně klesající cenou a se závazkem na tři roky, ale poslední verze je výhodná ve všech obdobích a s průměrnou cenou za tři roky se jedná o velmi konkurenceschopný produkt na trhu s elektřinou. Tato nabídka určitě najde odezvu u opatrnějších zákazníků, kteří nechtějí riskovat a chtějí dobrou cenu.

Dlouhodobě velmi aktivní je společnosti CENTROPOL ENERGY, drží se hesla, že snižuje ceny kdykoliv to jde. Po nedávné aktualizaci online produktů se závazkem na dva a jeden rok uplynulý týden obchodník zveřejnil akviziční ceník FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku se závazkem a s cenou fixovanou na 18 měsíců. Jedná se o vhodnou nabídku pro ty, kterým se zdá závazek na 12 měsíců krátkým, ale nechtějí se zavazovat déle. Stejně jako E.ON i Centropol snižoval cenu razantněji u elektřiny.

V souvislosti s připravovanou změnou v energetickém zákonu zveřejnil obchodník bezDodavatele fixní ceny na únor dříve a spolu se společností Eneka zveřejnili nové ceny na následující měsíc.

Jako odstrašující příklad uvádím nové ceny společnosti Lidová energie u produktů GREEN. Těžko mohu uvěřit, že jsou lidi, kteří tolik platí za elektřinu a plyn. S platbami jim pravděpodobně pomáhají sociální dávky.

Tab. 1: Nové nabídky elektřiny a plynu za uplynulý týden
Tab. 1: Nové nabídky elektřiny a plynu za uplynulý týden

Úspěšní a neúspěšní dodavatelé energií v roce 2023

Operátor trhu zveřejnil měsíční zprávu o počtu odběrných míst, ze které vyplývá, že lidé měnili v uplynulém roce dodavatele méně než v době krize, což bylo hlavně způsobeno krachy některých dodavatelů. Počty změn jsou srovnatelné v letech 2017, 2019 a 2020. V současné době je dodavatelů méně než před krizí. Zákazníci jsou opatrní a nabídky si důkladněji prověřují, mnozí z nich mají fixní produkty se závazkem přes uplynulý rok a ze změn dodavatelů vypadli. Obchodníci ve zvýšené míře dbali o to, aby se dohodli se stávajícími zákazníky a aby omezili odchody.

V roce 2023 byl nejúspěšnějším dodavatelem za celý rok E.ON. Není to náhodou, měl solidní ceny pro všechny své zákazníky, pro nové i pro stávající. Pokles cen probíhal po celý rok od začátku roku.

Je vidět, že zákazníky oslovují společnosti spojení s instalací fotovoltaiky a s nabídkou cenově levných produktů, které umožňují zákazníkům ušetřit.

Některé firmy po spánku začátkem roku zvýšily ve druhém pololetí své úsilí v získávání nových zákazníků. Výsledky jsou vidět, bohužel ale proti ztrátám vinou vysokých cen ze začátku roku se ztráty těžko dohánějí a to i přes to, že pro nové zákazníky mají neveřejné a nízké ceny.

V dolní části tabulky jsou neúspěšní dodavatelé v prosinci, kde se zdá, že dodavatelé nepochopili, že dnes se odehrává silný konkurenční boj a že účty zákazníků jsou omezené a zákazníci nejsou ochotni akceptovat vysoké ceny.

Tab. 2: Dvacet nejúspěšnějších a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů energií podle změn v prosinci 2023 a podle počtu změn odběrných míst za celý rok
Tab. 2: Dvacet nejúspěšnějších a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů energií podle změn v prosinci 2023 a podle počtu změn odběrných míst za celý rok
Graf 1: Počet změn dodavatelů elektřiny za jednotlivé roky
Graf 1: Počet změn dodavatelů elektřiny za jednotlivé roky
Graf 2: Počet změn dodavatelů plynu za jednotlivé roky
Graf 2: Počet změn dodavatelů plynu za jednotlivé roky

Nejvýhodnější produkty na trhu s energiemi v uplynulém týdnu

Protože ceny elektřiny a plynu na velkoobchodním trhu vytrvale klesají, je v současné době výhodné si zvolit produkty ze spotového trhu, který je zatím ale otevřený jen pro ty, kteří mají průběhové měření (tzv. chytré elektroměry). Průběhové měření mají v současné době většinou jen provozovatelé fotovoltaických elektráren s povolenými přetoky do sítě, pro ostatní se spotřebou větší než 6 MWh by tato možnost měla být postupně dostupná už od letošního roku.

Výhodné jsou rovněž nabídky s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE. U obou druhů produktů lze odstoupit do jednoho měsíce, když by si to zákazník rozmyslel. Pro konzervativní zákazníky máme zde nabídku nejvýhodnějších klasických produktů, novými jsou ceníky od CENTROPOLU ENERGY FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku nebo všechny nabídky společnosti E.ON.

Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi za uplynulý týden, stav 15. 1. 2024 (* produkty se započítaným bonusem; ** spotové produkty; *** fixní ceny na měsíc; **** kombinovaný produkt (fixní cena, spot))
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi za uplynulý týden, stav 15. 1. 2024
* produkty se započítaným bonusem
** spotové produkty
*** fixní ceny na měsíc
**** kombinovaný produkt (fixní cena, spot)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR v uplynulém týdnu klesaly


Česko bylo loni čtvrtým největším vývozcem elektřiny v EU (tisková zpráva EGÚ)

Česko zůstalo i v roce 2023 významným vývozcem elektřiny v EU. Množství exportované elektřiny bylo ve srovnání s rokem 2022 o přibližně 5 TWh nižší a dosáhlo jen 9 TWh. Důvodem byla především nižší výroba elektřiny z uhelných a plynových elektráren, která se vlivem poklesu ceny méně vyplácela. Poptávka po síťově dodávané elektřině přitom v EU poklesla přibližně o tři procenta. Podle analýz poradenské společnosti EGÚ Brno bude vývoz elektřiny z Česka v případě dalšího útlumu uhelné výroby dále klesat a Česko by se kvůli tomu mohlo v horizontu několika málo let stát jejím dovozcem.

Největším vývozcem v EU byla Francie se 49 TWh, kde na výrobě elektřiny mají zásadní podíl jaderné elektrárny. V některých zemích je právě výroba z jádra společně s vhodnými podmínkami pro využívání vodní energie zásadním předpokladem pro vývoz elektřiny. Platí to například pro Švédsko, které v roce 2023 vyvezlo 29 TWh,“ uvedl Petr Čambala, řídící konzultant EGÚ Brno, a dodal: „Česko drží mezi vývozci elektřiny v EU za rok 2023 čtvrtou příčku. Více než Česko vyvezlo v rámci EU už jen Španělsko (14 TWh), ovšem vzhledem k slabému propojení na Francii, většina vyvezené elektřiny neopustila Pyrenejský poloostrov a skončila v sousedním Portugalsku.

Poprvé od roku 2007 se do pozice vývozce elektřiny vrátilo Slovensko. V roce 2023 vyvezlo 3,5 TWh, což souvisí především se zprovozněním jaderné elektrárny v Mochovcích. Naopak Německo se loni po více než 20 letech stalo dovozcem elektřiny (9 TWh). Šlo o důsledek uzavření jaderných elektráren a nižší dodávky elektřiny z uhelných elektráren. Ani pro následující roky EGÚ Brno neočekává zlepšení. Historicky přitom bylo Německo významný vývozce elektřiny. V roce 2018 vyvezlo téměř 50 TWh a ještě v roce 2022 byl vývoz 28 TWh.

Pozici největšího dovozce elektřiny v EU si udržela Itálie. Za rok 2023 importovala více než 50 TWh, pro srovnání celá ČR má roční spotřebu přibližně 60 TWh. Mezi další významné dovozce v roce 2023 patřilo Maďarsko (11 TWh) a Portugalsko (10 TWh), které dováží elektřinu ze sousedního Španělska. Výrazně deficitní v roce 2023 byla také Velká Británie. Dovoz elektřiny dosáhl 27 TWh.

 
 
Reklama