Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Definitivní verze zastropování cen elektřiny a plynu. Jak spočítat cenu ze spotového trhu?

Od příštího roku jsou spotřebitelé chráněni před zdražováním elektřiny a plynu. Kdo bude mít nárok na zastřešení ceny? Mnohým zákazníkům, kteří nyní mají ceníky podle spotového trhu, není jasné, jakou budou mít cenu. Rozhodl jsem se proto ukázat, jak by si cenu mohl spočítat zákazník.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Definitivní verze vychází vstříc středně velkým spotřebitelům zemního plynu, na něž se cenová regulace bude také vztahovat. Cenový strop bude platit také na plyn určený pro vytápění bytových domů a pro teplárny.

Cenový strop pro domácnosti platí bez omezení výše spotřeby. Totéž platí pro veřejný sektor, školy včetně vysokých, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, vodárny a provozovatele železniční dopravní cesty nebo městské hromadné dopravy.

Malé a střední firmy připojené k síti vysokého napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Jak uvedl na tiskové konferenci náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák, stejný limit bude platit také pro středně velké spotřebitele.

Vláda potvrdila dřívější informaci, že maximální cena za dodávku silové elektřiny bude ve výši 5 000 korun za MWh (6 050 korun včetně DPH). Cenový strop za dodávku plynu je stanoven ve výši 2 500 korun za MWh (3 025 korun včetně DPH). Regulace cen vstoupí v platnost od ledna 2023, avšak snížení záloh na elektřinu by se zákazníci měli dočkat už letos (a to díky státní dotaci v podobě „úsporného tarifu“ a odpuštění plateb na vícenáklady obnovitelných zdrojů). Obchodníci by měli zákazníkům adekvátně snížit měsíční zálohy již nyní.

Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny nebo plynu lze nově stanovit až na 130 korun za odběrné místo a měsíc a bez DPH. Tato částka je mírně nadprůměrná u elektřiny a průměrná u plynu. U elektřiny je v cenících paušál mezi 80 až 100 Kč, u plynu to závisí na spotřebě, ale cena 130 za měsíc je zhruba průměrnou hodnotou.

Zajímavé je chování některých obchodníků, kteří i v době, když ceny komodit na burze klesají, z nějakého důvodu výrazně zdražují a to všechny své ceníky. Výjimkou nejsou ani produkty, u kterých obchodníci dříve tvrdili, že ceny jsou fixní. U spotových produktů dodavatelé zvyšují příplatek ke spotové ceně a paušální plat.

V našem diskuzním fóru se objevil dotaz, zda spotové ceny budou také zastropovány. Ano budou, pokud to ale bude potřeba. Ceny elektřiny i plynu na spotovém trhu rychle klesají a je možné, že žádné zastropování domácnosti nebudou potřebovat, protože ceny budou nižší. Zkrátka spočítá se průměrná cena za zúčtovací období, a když bude vyšší než strop, pak dojde k zastropování.

Jak si spočítat, jakou cenu elektřiny a plynu budeme mít, když se náš ceník řídí podle spotového trhu?

Blíží se vyúčtování a také se objevují dotazy v souvislosti s tím, jak si ověřit, zda nás obchodník neošidil, zda nám fakturuje správnou částku? Existuje několik způsobů výpočtu, záleží to na fantazii obchodníků. Uvedu jen jeden, který používá většina dodavatelů:

V době zveřejnění tohoto článku jsme ještě neměli kalkulačku, která by spočítala cenu pro zákazníka bez potřeby hledat a zadávat všechna nezbytná data. I díky tomuto článku se situace změnila k lepšímu a nová kalkulačka je na světě, prosím, seznamte se s ní. Dříve zveřejněný postup mohou zájemci použít třeba pro ověření, jak přesně kalkulačka počítá. Rozdíl několika korun mezi kalkulačkou a ručním výpočtem bývá způsoben zaokrouhlováním.

Předpokládám, že se jedná o spotový trhu Operátora trhu, jak u elektřiny, tak i u plynu.

Co je potřeba znát (vše je na vyúčtování):

  1. datum začátku dodávek podle spotového trhu
  2. datum posledního dne dodávek (odečtu stavu)
  3. distribuční sazbu, kterou máte, a typový diagram dodávek, který odpovídá distribuční sazbě nebo pásmu spotřeby a použití (vaření, ohřívání vody, topení) u plynu.

Kde data najdeme a co dále potřebujeme?

Roční_zpravu_o_trhu_2022_V0.zip. V excelovém sešitu použijte list DT ČR, údaje jsou ve sloupci s názvem Marginální cena ČR. Zkopírujte všechny údaje za zvolené období.
Soubor naleznete na stránce: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava

2) převod distribuční sazby na typový diagram dodávky naleznete zde:
Třídy typových diagramů dodávek

2) podle tarifní sazby vyberte přepočtený typový diagram dodávky, který je uveden na stránce https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/prepoctene-tdd
soubor:
Prepoctene_TDD_2022_CZ.zip (1.1 MB)

Výpočet proveďte podle ukázky v tabulce 1

Tab 1: ukázka výpočtu ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu za období jednoho den
Tab 1: ukázka výpočtu ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu za období jednoho dne

Pro výpočet ceny plynu použijte roční zprávu

které naleznete na: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava, soubor:
Rocni_zprava_o_trhu_2022_V0_plyn.zip
Sloupec Index OTE (EUR/MWh)

Kurz koruny:
Kurzovni_listek_CNB_2022.xls (67.0 KB) je uveden na stránce
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh

Převod pásem spotřeby na typový diagram dodávek odečtete zde:
https://www.eru.cz/documents/10540/474077/pr_11_10.pdf/00ec37e6-f0d8-48e8-91a9-b71ef6bbada8

Typový diagram dodávek:
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd
excelový soubor Prepoctene_TDD_plyn_2022_CZ.zip (65.4 KB)

Tab 2: Ukázka výpočtu ceny plynu za 20 dní
Tab 2: Ukázka výpočtu ceny plynu za 20 dní

V případě, že dodávky začaly loni, pak musíte také načíst dokumenty z loňska, mají stejný formát. Příště si ukážeme ještě dva odlišné způsoby výpočtu, které také někteří obchodníci používají.

Ceny na spotovém trhu Operátora trhu

Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v minulém týdnu prudce klesaly, cena plynu klesla téměř na 60 EUR/MWh, cena elektřiny atakovala cenu 150 EUR/MWh. Počátkem tohoto týdne začala cena elektřiny stoupat. Cena plynu však nestoupala, tak si myslím, že rostoucí cena elektřiny je jenom přechodný výkyv.

Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 2: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 2: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
 
 
Reklama