Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

IEA: rok 2020 bude znamenat celosvětový pokles cen elektřiny i plynu, v roce 2021 se emise i ceny zvýší

Výroba, emise i ceny elektřiny v roce 2020 klesaly, v následujícím roce se očekává růst poptávky i cen elektřiny a plynu. Tvrdí to zpráva Mezinárodní agentury pro energii.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala zprávu, ve které se zaměřuje na vývoj na světových trzích s elektřinou v roce 2020, v době pandemie covidu-19. Jedná se o součást několika zpráv, které se zabývají energetickou účinností, obnovitelnými zdroji, uhlím, zemním plynem, či ropou. Text zahrnuje posouzení trendů do roku 2020 a  předpovídá poptávku po elektřině, její nabídku, kapacitu a emise do roku 2021 – globálně i podle zemí. Počínaje rokem 2021 IEA bude vydávat každého půl roku novou prognózu s  informacemi o klíčovém vývoji na globálních trzích s elektřinou.

Předpokládá se, že celosvětová poptávka po elektřině v roce 2020 poklesne přibližně o 2 %.

Jedná se o největší roční pokles od poloviny 20. století a mnohem větší, než jaký následoval po globální finanční krizi, což mělo tehdy za následek pokles poptávky po elektřině v roce 2009 o 0,6 %. Snížení v tomto roce je důsledkem pandemie covidu-19 a jeho dopadu na ekonomickou aktivitu.

Čína bude jedinou významnou ekonomikou, která v roce 2020 zaznamená vyšší poptávku po elektřině.

Předpokládaný růst poptávky v Číně, který představuje přibližně 28 % celosvětové spotřeby elektřiny, růst je však přibližně 2 % výrazně pod průměrem 6,5 % roku 2015, kdy byl nejvyšší růst. Po zavedení přísných zdravotních opatření na začátku roku a následném poklesu poptávky po elektřině v prvním čtvrtletí zaznamenala Čína od té doby každý měsíc meziroční růst poptávky. Ačkoli poptávka v mnoha ekonomikách během léta a podzimu na severní polokouli rostla, hlavní spotřebitelé včetně Spojených států, Indie, Evropy, Japonska, Koree a jihovýchodní Asie vykazují pokles.

Předpokládá se, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů poroste v roce 2020 téměř o 7 %, což vytlačuje konvenční energetiku.

Dlouhodobé smlouvy, prioritní přístup k rozvodné síti a trvalá instalace nových elektráren jsou základem silného růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokles poptávky po elektřině spolu s nárůstem dodávek obnovitelných zdrojů zvýšil tlak na uhlí, plyn a jadernou energii.

Odhaduje se, že výroba uhlí v roce 2020 klesne přibližně o 5 %, což je největší zaznamenaný pokles, čímž se vrátí na úroveň naposledy zaznamenanou v roce 2012.

Výroba jaderné energie se má v roce 2020 snížit přibližně o 4 %, což bude ovlivněno pandemií i nižší dostupností kapacity, zejména v první polovině roku.

Výjimku tvoří pouze Čína, její jaderná produkce se zvýšila o přibližně 6 % díky nové kapacitě, která byla uvedena do provozu.

Předpokládá se, že výroba elektřiny z plynu poklesne o 2 %. Většího poklesu výroby elektřiny z plynu zabránily nízké ceny zemního plynu a jeho větší využití na úkor uhlí, zejména ve Spojených státech a v Evropě (pokles o 5 %).

Celkově se očekává, že emise CO2 související s výrobou elektřiny poklesnou v roce 2020 o 5 %, což je mnohem větší pokles, než prognózovaný pokles celosvětové poptávky po elektřině.

Velkoobchodní ceny elektřiny se v roce 2020 propadly.

Klesající poptávka, nižší ceny pohonných hmot a nárůst obnovitelných zdrojů s nulovými mezními náklady stáhly ceny dolů. Index cen velkoobchodního trhu s elektřinou IEA, který sleduje cenové pohyby ve velkých vyspělých ekonomikách, vykazuje průměrný pokles cen o 28 % v roce 2020 poté, co již poklesl o 12 % v roce 2019.

Po šoku z roku 2020 očekáváme mírný oživení v roce 2021.

S oživením globální ekonomiky v roce 2021 se očekává růst celosvětové poptávky po elektřině přibližně o 3 %. Toto oživení je poměrně nízké ve srovnání s rokem 2010, rokem následujícím po globální finanční krizi, kdy poptávka po elektřině vzrostla o 7,2 %. Očekává se, že za růstem poptávky budou rozvíjející se ekonomiky, zejména Čína a Indie.

Růst obnovitelných zdrojů by měl zůstat hnacím motorem rozvoje v roce 2021, ale očekává se, že uhlí se vrátí zpět.

Očekává se, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z větrné a solární fotovoltaiky, bude i v roce 2021 vytvářet nové rekordy, čímž se jejich podíl na trhu zvýší na 29 % z 28 % v roce 2020. Jaderná energie má rovněž růst o 2,5 % v důsledku oživení výroby ve Francii a Japonsku. Nové elektrárny se staví v Číně a Spojených arabských emirátech. Ve vyspělých ekonomikách bude růst obnovitelných zdrojů a jaderné energie nadále zmenšovat zbývající prostor pro výrobu elektřiny z fosilních paliv. Zemní plyn bude pravděpodobně ovlivněn více než uhlí v důsledku předpokládaného růstu cen zemního plynu. V rozvíjejících se ekonomikách se předpokládá, že růst poptávky předběhne nárůst obnovitelných zdrojů a jaderné energie, což ponechá určitý prostor pro rozšíření výroby uhlí a plynu. Očekávaným globálním výsledkem je, že produkce energie z uhlí se zvýší přibližně o 3 %, zatímco výroba v plynových elektrárnách zhruba jen o 1 %.To by vedlo k nárůstu CO2 emisí z energetiky kolem 2 % v roce 2021.

Zdroj: https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020#