Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ERÚ zveřejnil záměr vytvořit nový kalkulátor cen energií

Směrnice EU ukládá zajistit každému státu bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro srovnávání nabídek dodavatelů. MPO a regulátor velmi pečlivě zkoumal trh a došel k závěru, že takový srovnávač u nás není.

Kalkulátor cen energií TZB-info

V zájmu ochrany spotřebitelů velmi iniciativně a s nevídanou rychlostí zveřejnili záměr, jehož součástí je i dotazník. Zájemci i z řad veřejnosti mohou ovlivnit budoucí podobu nového kalkulátoru.

Na stránkách ERÚ se uvádí:

Nezávislé srovnávací nástroje (srovnávače) jsou účinným prostředkem, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat co nejširší škálu dostupných nabídek dodavatelů (v případě ERÚ se jedná o trh s energií – elektřina, plyn) na jednom místě pomocí jednoduchého vyhledávání a přehledných výsledků. Srovnávače poskytují zákazníkům orientaci v oblasti ceny a nabízených produktů a podněcují jejich aktivitu, která vede k větší konkurenci mezi dodavateli a následně nižším cenám/specializovaným produktům. Zároveň zákazníci mohou poznat méně propagované dodavatele energií.

Nová Směrnice

Nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944(1) o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou ukládá členským státům zajistit, aby alespoň zákazníci v domácnostech a mikropodniky s předpokládanou roční spotřebou nižší; než 100 000 kWh měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro srovnávání nabídek dodavatelů, včetně nabídek smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny. V České republice by tento srovnávací nástroj měl provozovat Energetický regulační úřad (ERÚ).

Aktuální stav a budoucí záměr

ERÚ v současnosti provozuje Cenový kalkulátor, který srovnává pouze nabídky elektřiny a je morálně i technicky zastaralý. Dále existuje několik komerčních srovnávačů, které umožňují porovnat nabídky obou komodit. U žádného z těchto komerčních srovnávačů ERÚ nemůže garantovat splnění požadavků výše uvedené směrnice. Proto ERÚ plánuje vyvinout nový srovnávač – který naplní požadavky evropské i české legislativy a pokryje nabídky elektřiny i plynu. Bude se jednat o unikátní srovnávací nástroj, který bude s využitím inovativních řešení a moderních prostředků pokrývat trh s elektřinou i plynem současně a přinášet tak co největší možný užitek zákazníkům (domácnosti a podnikatelský maloodběr) i dodavatelům. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci ERÚ v roli poradců na telefonní lince z Oddělení ochrany spotřebitele a zpracovatelů dat z Oddělení monitoringu trhu.

Otevřená konzultace s účastníky trhu

S cílem zajistit co nejvyšší užitek pro primární uživatele budoucí Cenové kalkulačky se ERÚ v této otevřené konzultaci obrací na účastníky trhu – především širokou veřejnost. Příspěvky získané prostřednictvím této formy budou využity při specifikaci konceptu a funkcionalit Cenové kalkulačky. Pokud uvede účastník své kontaktní údaje, může být znovu osloven za účelem vyjasnění specifik a nabídky další spolupráce (online).

Stanovisko Kalkulátoru cen energií TZB – info

Kalkulátor cen energií TZB-info srovnává již od roku 2012 nabídky dodavatelů elektřiny i plynu. Po přečtení uvedené směrnice a hlavně všech požadavků jsme zjistili, že již od začátku existence kalkulátoru splňujeme požadavky EU na srovnávače, které byly formulovány až v roce 2019. I proto je odkaz na stránky Kalkulátoru umístěn na stránkách ERÚ jako pomůcka pro srovnání. To, že jsme na stránkách regulátora, nebyla naše iniciativa, ale iniciativa pracovníků úřadu.

Šli jsme cestou skutečně nezávislého srovnání cen pro spotřebitele s cíle poskytovat co nejlepší informace. Například nabídka dynamických cen je v našem srovnání již od roku 2016. Měli jsme možnost využít požadavku dodavatele na komerční využití kalkulačky, my jsme dali přednost službě zákazníkům bez možnosti výrazného ekonomického profitu.

Ve směrnici se uvádí, že srovnání nemusí provozovat stát, může se jednot o soukromý subjekt. Tuto možnost ale MPO vyloučilo. Co za tím stojí, můžeme jen spekulovat.