Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář: Prodej ekoelektřiny přes online supermarket Košík.cz

Online supermarket Košík.cz představil další ze svých ekologicky orientovaných aktivit. Spolu s Nano Energies vznikl společný energetický tarif Košík Ekoenergie, nabízející energii výhradně z malých – obnovitelných zdrojů s minimálním environmentálním dopadem.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Z tiskové zprávy

Tarif je určený pro dodavatele i zákazníky a jeho zařazení do nabídky Košíku je prvním krokem k vytvoření bezemisního cyklu potravin. Firmy si daly za cíl vytvořit model, kdy výroba, distribuce zboží i příprava potravin bude probíhat jen za použití zelené energie. Cenou, dostupností a jednoduchostí celého procesu chtějí Košík a Nano Energies dokázat, že odběr zelené elektřiny může být novým komfortním standardem českých domácností.

V Česku se ročně spotřebuje asi 73,9 TWh elektrické energie. Pouhých 13 procent pochází z obnovitelných zdrojů, ještě méně od maloproducentů – tedy malých vodních či větrných elektráren nebo domácností se solárními panely. Naprostá většina elektřiny spotřebované v Česku vzniká v tepelných elektrárnách, které v České republice největší měrou přispívají ke změně klimatu a znečištění ovzduší – 42,5 % skleníkových plynů pochází právě z energetiky.

Ve spolupráci s českou energetickou firmou Nano Energies začíná Košík budovat komunitu složenou z dodavatelů i zákazníků, využívající pouze elektřinu z malých zdrojů, jejichž emise se blíží nule. Tarif Košík Ekoenergie nabídne zelenou elektřinu výhradně od malých dodavatelů – tedy majitelů vodních, větrných, solárních nebo bioplynových elektráren. Nano Energies jich dohromady sdružuje již přes 750. V případě solárních zdrojů pochází elektřina výlučně z panelů umístěných na střechách rodinných domů, výrobních hal, skladů nebo pozemků farmářů. Garanci 100 % zeleného původu elektřiny každoročně potvrzuje nezávislé ověření společnosti PwC, které dokládá, že každý měsíc v roce nakoupí Nano Energies minimálně takové množství zelené elektřiny, kolik jí dodá zákazníkům.

Protože se jedná podle názorů obou aktérů projektu o revoluční změnu v myšlení spotřebitelů, chtěl bych přidat svůj názor:

Cena

Na webových stránkách supermarketu Košík.cz se o energii nazvané KOŠÍK EKOENERGIE uvádí, že se jedná o speciální tarif zelené energie pro jeho zákazníky i pro dodavatele Košíku.

Když autoři projektu uvádějí, že se jedná o speciální ceník, zákazníci to mohou chápat tak, že speciální ceník je jiný, než které obchodník zveřejňuje v cenících. Pokud tomu tak je, bylo by dobré odlišné ceníky poctivě zveřejnit spolu s obchodními podmínkami a vzorem smlouvy jak u dodavatele, tak u prodejce. Zveřejnění ceníků a podmínek umožňuje zákazníkům prostřednictvím Kalkulátoru cen energií TZB-info porovnat podmínky produktu s konkurenčními nabídkami zelené elektřiny. To samé by platilo i v případě, že by nabízeli tradiční produkt Tarif Nazeleno. V současné době je na trhu již téměř 20 nabídek s ekoelektřinou dodavatelů, kteří neprodávají špinavější elektřinu než Nano Energies. Navíc někteří z nich, hlavně u odběratelů, kteří elektřinou topí, jsou podstatně levnější, srovnání by pro zákazníky dávalo smysl.

Košík.cz prodává zboží nebo služby, u kterých je jasně vidět, kolik co stojí a jaká je cena za hmotností jednotku. Zákazník tak může si ihned spočítat nebo v hlavě srovnat, zda cena je přiměřená, nebo ne. U elektřiny prodávané přes Košík.cz, která rozhodně není korunovou záležitostí, to není možné?

Na stránkách Košíku.cz je umístěna fungující kalkulačka nákladů. Zákazník zadává pouze jediný údaj, množství spotřebované elektřiny za rok a vyjde mu cena, kterou bude platit za měsíc. Tato kalkulačka nevyžaduje k výpočtu distribuční oblast, velikost jističe a ani distribuční tarif zákazníka a přitom tyto údaje významně ovlivňují celkové náklady na energii.

Telefonickým dotazem u obchodníka kolega zjistil, že se ceny řídí ceníkem Tarif Nazeleno. Tento tarif je mnohem starší než je společný projekt s Košíkem.cz, poslední změna ceníku proběhla již na začátku roku. Nedalo mi to a porovnal jsem výsledky vytvořené kalkulačkou na Košíku.cz s náklady podle cen Tarifu Nazeleno prostřednictvím Kalkulátoru cen energií TZB-info. Ceny vypočtené na kalkulačce Košíku.cz jsou ve většině případů nižší, než je cena podle Tarifu Nazeleno, dokonce i u nejlevnějších variant výpočtů.

Pokud zákazníka přesvědčí nízká cena na kalkulačce a vyplní formulář, pak jistě dostane správné a přesné ceny od obchodníka a podmínky. Myslím, že „drobná nepřesnost“ nikomu ze zákazníků vadit nebude. Na celé věci mne mrzí ale fakt, že takto pojatá informace o cenách není transparentní a brání zákazníkovi si vybrat jiného obchodníka. Myslel jsem, že pokud obchodník zdůrazňuje, jak poctivě to myslí s přírodou, měl by stejně poctivě se chovat k zákazníkům. Zkušenosti jiných obchodníků jasně hovoří o tom, že vnímání poctivosti prodeje zákazníky je tím hlavním, co dnes rozhoduje. U prodeje přes online supermarket by stačilo upravit kalkulačku, aby počítala se všemi nutnými údaji, aby byl k dispozici ceník, obchodní podmínky a vzor smlouvy tak, jak to má konkurence.

Na druhou stranu chápu, že v případě elektřiny u zákazníků, kteří ji nepoužívají pro topení, je cenový rozdíl velmi malý a při rozhodování se spousta zákazníků bude rozhodovat podle faktu, že pomáhají přírodě, těch pár desítek nebo stovek korun navíc za rok nemá pro ně žádný význam.

Dobré podmínky a příspěvek na ekologické projekty

Sice ani podmínky obchodníci nezveřejnili, ale soudě podle podmínek, které Nano Energies uveřejnil na svých stránkách, jedná se o podmínky pro zákazníky, které jsou jedny z nejvýhodnějších na trhu. Primárně obchodník uzavírá smlouvy na dobu neurčitou, s nejkratší výpovědní dobou jednoho měsíce. Podmínky jsou bez výraznějších sankcí. Na stránkách Košíku.cz je slibováno, že obchodník odvede 500 Kč na prospěšné projekty v případě uzavření nové smlouvy.

Myslí na znevýhodněné

Velmi chvályhodný počin je nabídka zelené elektřiny pro domácnosti, které se ocitnou v problémech kvůli nedostatku financí. Tarif Dobrý skutek je právě pro ně určen a je také určen pro organizace, kulturní spolky a zájmová sdružení. „Pracují v nich odpovědní lidé, kteří myslí na druhé i na naši společnou budoucnost. Elektřina z obnovitelných zdrojů je proto pro ně přirozenou volbou. Díky velmi výhodným cenám tarifu Dobrý skutek získají jednu z nejvýhodnějších cen na trhu“, píše se na stránkách dodavatele.

Zákazník fyzicky nedostane čistější elektřinu, než soused, ale podpoří výrobce

V úvodním slovu se uvádí: „Začalo to nakupováním na váhu bez plastových obalů a pokračovalo 1. vratnou PET lahví v ČR. Dnes chceme jít ještě o krok dál a nabídnout vám možnost přejít na zelenou elektřinu. Společně s vizionáři Nano Energies jsme pro vás připravili tarif Košík Ekoenergie – jediné čistě zelené elektřiny na trhu, která navíc pomáhá dobré věci. Připojte svou domácnost na ekologický zdroj elektřiny, podpořte české malovýrobce a vyberte projekt, kterému přispějeme na rozvoj.

V tomto textu mne zaujala část: jediné čistě zelené elektřiny na trhu. Nano Energies na webových stránkách toto tvrzení vysvětlují tím, že jejich nákupní energetický mix je v jednotlivých měsících roku přizpůsobený výrobě z obnovitelných zdrojů. V létě to je fotovoltaika, v zimě vodní zdroje, bioplyn, vítr.

Zákazník, který si koupí elektřinu prostřednictvím supermarketu jako 100 % čistou, díky fyzikálním vlastnostem dostane stejnou elektřinu, jako jeho soused, který si zelenou elektřinu neobjednal. To, jakou elektřinu spotřebovává, záleží na fyzikálních zákonech, jaký proud a odkud do zásuvek proudí.

Je ale důležité, že zákazník odebírající elektřinu od Košíku.cz, má jistotu, že peníze jdou na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů u nás. Na trhu jsou sice produkty, které slibují to samé – podporu českých výrobců, ale jsou i obchodníci, kteří nakupují certifikáty ze zahraničí. Nákupem jejich zelené elektřiny se podporují obnovitelné zdroje v zahraničí. Neviděl bych to negativně, klimatické otázky jsou celosvětovým problémem.

Vyberte si projekt, který chcete podpořit

Obchodník na stránkách slibuje, že odvede 500 Kč za každého nového zákazníka na podporu projektů. Na stránkách Košíku.cz probíhá anketa, ve které zájemci mají možnost si vybrat projekt, který by podpořili. O podporu se uchází projekt Zachraň jídlo, výsadba stromů, podpora unikátní přírodní rezervace v Milovicích.

Nákup ekoenergie není snadnější a není rychlejší, než nákup energie jiným způsobem

Na stránkách Košíku.cz se tvrdí, že přechod je rychlý, bezpečný a bezproblémový.

To není v žádném případě pravda. Záleží, jakou smlouvu uzavřel zájemce se svým stávajícím dodavatelem. Pokud má smlouvu na dobu neurčitou, jedná se většinou o výpovědní lhůtu tři měsíce. Zákazník začne odebírat elektřinu do čtyřech měsíců od uzavření smlouvy.

Pokud zákazník má smlouvu na dobu určitou, tak záleží na zbývající době závazku. Pokud se chce vyhnout pokutě, musí závazek dodržet. Ne vždy se obchodníkovi podaří kvůli zmeškání termínu pro ukončení smlouvu vypovědět.

Podle statistiky změn počtu odběrných míst v případě Nano Energie (Nano Green) se jedná o obchodníka, který sice nezískává tisíce zákazníků, jako jiní dodavatelé. Na rozdíl od jiných ale zákazníky neztrácí, jejich počet stabilně roste. Zákazník Nano Energies asi nebude odcházet, krátká výpovědní lhůta nebude zákazníky příliš využívána.

 
 
Reklama