Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou potvrzuje rostoucí trend roku 2020

Na vnitrodenním trhu s elektřinou bylo v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 zobchodováno 3x více elektřiny než za celý rok 2019 (3 336 GWh).

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ani ve třetím čtvrtletí roku 2020 se obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou neodchylovalo od trendu nastaveného po připojení k propojenému evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou. Celkově bylo v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 zobchodováno 3 336 GWh s váženým průměr cen 33,59 EUR/MWh (za celý rok 2019 bylo zobchodováno 1 111 GWh a průměr cen činil 39,79 EUR/MWh), z toho za třetí čtvrtletí roku 2020 bylo zobchodováno 1 124 GWh elektřiny.


Kromě vnitrodenního trhu s elektřinou operátor trhu dále organizuje blokový trh, denní trh s elektřinou a vnitrodenní trh s plynem.

Zobchodované množství elektřiny na denním trhu bylo za 1.–3. čtvrtletí roku 2020, pravděpodobně i v důsledku nižší spotřeby elektřiny v tomto období, o 4,6 % nižší než za stejné období v roce 2019 s průměrnou cenou uzavřených obchodů 30,41 EUR/MWh (za celý rok 2019 činil průměr cen 40,21 EUR/MWh). Ve třetím čtvrtletí 2020 pak bylo zobchodované množství o 2,6 % nižší oproti stejnému období roku 2019 (5 432 GWh vs. 5 577 GWh).


Na vnitrodenním trhu s plynem bylo za 1.–3. čtvrtletí roku 2020 celkově zobchodováno o 0,3 % GWh méně než ve stejném období roku 2019. Vážený průměr cen za toto období byl 7,85 EUR/MWh (za celý rok 2019 činil průměr cen 14,02 EUR/MWh). V samotném třetím čtvrtletí roku 2020 bylo zobchodováno nepatrně vyšší množství plynu, než ve stejném období roku 2019 (1 006 GWh vs. 974 GWh).


K 1. 10. 2020 má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 117 účastníků a krátkodobý trh s plynem 101 účastníků.

 
 
Reklama