Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku elektřiny?

následující dotaz předchozí dotaz

Struktura ceny elektřiny

Cena elektřiny se v současnosti skládá z části regulované a z části neregulované. Obě části se potom skládají ze stálého platu, který se odvozuje od velikosti hlavního jističe, a z platby za dodanou elektřinu. Regulovaných položek vázaných na množství dodané elektřiny je více. K výsledné ceně je nutno přičíst daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty. Mezi dodavateli elektřiny existují dvě výjimky: jeden alternativní dodavatel neúčtuje stálý plat za dodávku elektřiny a jiný alternativní dodavatel neúčtuje daň z elektřiny, protože veškerá jím dodaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů.

porovnání dodavatelů elektřiny a plynuKalkulátor cen energií
nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu
Porovnání nákladů na vytápění
Nejpoužívanější výpočet!Na faktuře by složky ceny elektřiny měly být vyčísleny v následujícím pořadí:

  Regulované složky:
 1. Distribuce elektřiny:
  • Plat za příkon
  • Cena za distribuované množství elektřiny
 2. Související služby:
  • Systémové služby
  • Činnost zúčtování OTE
  • Podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ
  Neregulované složky:
 3. Dodávka elektřiny
  • Stálý plat
  • Cena za dodávku elektřiny
  Daně
 4. Daň z elektřiny
 5. Daň z přidané hodnoty

Distribuce elektřiny

Měsíční plat za příkon a cena za distribuované množství elektřiny slouží ke krytí nákladů na ztráty v distribuci elektřiny, náklady spojené s měřením spotřeby a na udržování a rozvoj distribuční soustavy. Obě položky určuje Energetický regulační úřad na základě povolených nákladů, odpisů a přiměřeného zisku. ERÚ přitom zvolil metodu, která motivuje distribuční společnosti k investicím do rozvoje sítí. Tyto položky se u jednotlivých distribučních společností liší a díky odlišným investičním strategiím se liší i časové trendy vývoje.

Související služby

Tyto položky jsou u všech obchodníků s elektřinou stejné, jejich výši určuje Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím vždy v listopadu na následující rok.

Platba za systémové služby slouží ke krytí všech uznatelných nákladů společnosti ČEPS, a. s., která kromě přenosu elektřiny vedením velmi vysokého napětí provádí regulaci výroby a spotřeby v elektrizační soustavě tak, aby v každém okamžiku výroba odpovídala okamžité spotřebě. K tomuto účelu nakupuje od jednotlivých poskytovatelů tzv. podpůrné služby. Kromě toho slouží tato platba podobně jako u distribučních soustav ke krytí nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové soustavy.

Platba za činnost zúčtování operátora trhu s energií slouží ke krytí uznatelných nákladů společnosti OTE, a. s., která organizuje denní a vnitrodenní trh s elektřinou, provádí zúčtování odchylek a další činnosti.

Podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ slouží ke krytí nákladů na výkup elektřiny z podporovaných zdrojů na základě zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a zákona č. 458/2000 Sb. podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě informací, které zveřejňuje Energetický regulační úřad lze vyhodnotit podíl nákladů na jednotlivé podporované zdroje.

Neregulované složky

Stálý plat i cena za dodávku elektřiny jsou určovány jednotlivými obchodníky na tržním principu. Cena za dodávku elektřiny se odvozuje od ceny na energetické burze. Někteří obchodníci nabízí fixaci ceny na delší období, například dva roky. V tom případě obvykle nakoupí v době uzavření kontraktu elektřinu na celou dobu dodávky; riziko ztráty nebo možnost zisku při změnách cen na energetické burze se přenáší na zákazníka. Například zákazníci, kteří si fixovali cenu na začátku roku 2009, kdy ceny na burze v návaznosti na finanční krizi prudce klesly, v důsledku dalšího poklesu cen na burze prodělali. Nevydělal však obchodník, ale výrobce elektřiny. Nejméně v jednom případě však obchodník pravděpodobně spekuluje na budoucí pokles ceny elektřiny, pokud by naopak došlo k růstu cen elektřiny, pak při ceně, kterou nabízí, by prodělal. V protikladu k tomu jsou nabízeny kontrakty, u nichž je cena vázána na vývoj cen na burze. Rovněž tento typ kontraktů minimalizuje riziko obchodníka.

Daně

Daň z elektřiny se vztahuje na množství dodané elektřiny. Dodavatel ji neúčtuje, pokud veškerá dodaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. V současnosti je daň z elektřiny 28,30 Kč/MWh, neboli 2,83 haléře za kilowatthodinu.

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na součet všech výše uvedených položek. Do 31. 12. 1997 byla DPH 5 %, od 1. 1. 1998 byla zvýšena na 22 % a od 1. 5. 2005 byla snížena na 19 %. Od 1.1.2010 byla sazba zvýšena na 20%.

následující dotaz předchozí dotaz
 
 
Reklama