Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Ceny dřevní štěpky

Ceny jsou redakcí aktualizovány 2x ročně. Ze strany dodavatelů paliv umožňujeme aktualizaci kdykoliv v průběhu roku. Pokud chcete v našem přehledu uvést novější cenu paliva, napište nám na e-mail kontakt@tzb-info.cz.

Dřevní štěpka

aktuální ceny 2013 (ceny v závorkách jsou z roku 2011)

Dodavatel Místo odběru výhřevnost MJ/kg cena Kč/t (vč.DPH) Zdroj informací
15,0 14,3 12,2 10,1 listnatá piliny kůra
DREPOS s.r.o. Pustiměř u Brna         1670       zdroj
Rioni Praha 9         (1956)      
Pavel Kisling Podbrdy         (667)       zdroj
Lesy města Brna Kuřim         (1907) (2200)   (4583) zdroj
JSR s.r.o. Hostouň u Prahy         (978)       zdroj
Kutnohorské lesy - Timmer Kutná Hora         (1000)      

pozn.:
1) výhřevnost dřevní štěpky je 10 až 16,5 MJ/kg
2) pokud je štěpka dodávána vysušená, je cena vyšší ale stejně tak i výhřevnost (vztah mezi obsah vody/výhřevnost/měrná hmotnost je zde.

 
 
Reklama