Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Ceny energií a paliv

Na koho se obrátím v případě, že faktura neobsahuje minimální požadavky?

Prvotně je vhodné se pokusit o nápravu u dodavatele (žádost o doplnění, reklamace faktury) – ideálně s odkazem na vyhlášku o vyúčtování č. 210/2011 Sb. ze dne 1.7.2011 a v ní definované minimální náležitosti vyúčtování. V takovém případě bude rozhodující skutečností to, k porušení jakého právního předpisu došlo, podle toho pak bude určen příslušný orgán.

Na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele dohlíží Česká obchodní inspekce, v případě porušení daňových zákonů je možné obrátit se na příslušný finanční úřad, dodržování energetického zákona a zákona o cenách kontroluje Státní energetická inspekce. Spotřebitel se v případě potřeby může obrátit se svým podáním také na Energetický regulační úřad, který dává podněty ke kontrole plnění Státní energetické inspekci.

 
 
Reklama