Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku zemního plynu?

Celková cena za dodávku zemního plynu sestává z neregulované a regulované části. Součástí celkové ceny jsou i daně (DPH a daň z plynu, pokud je účtována).

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovaná složka tvoří majoritní podíl na celkové ceně plynu. Výše této složky je určena dodavatelem plynu na základě jeho obchodní strategie a může být kdykoliv v průběhu roku změněna. Ceny používané na vyúčtování mají být dle zákona zveřejňovány na internetových stránkách dodavatele. Tuto část ceny může zákazník ovlivnit výběrem vhodného dodavatele prostřednictvím Kalkulátoru cen energií TZB – info.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu

Jednotlivé složky neregulované části ceny plynu jsou:

  • cena za odebraný plyn (Kč/MWh)
  • stálý měsíční plat nebo platba za rezervovanou kapacitu (Kč/odběrné místo/měsíc)

Cenu za odebraný zemní plyn určuje obchodník na základě úrovně cen plynu na trhu pro domácnosti s přihlédnutím na nákupní ceny a na ceny za služby související s dodávkou plynu. Mezi související služby patří náklady na vyrovnání odchylky mezi objednaným a odebraným množství plynu a na náklady spojené se zabezpečením bezpečnostního standardu dodávek.

Stálý plat za měsíc je fixní platba za každý měsíc bez ohledu na to, zda domácnost odebírá plyn nebo ne. Tato položka je spojena s administrativní činností, která je nutná k obsluze odběrných míst. Většinou je vyjádřena pevnou částkou, kterou zákazníci platí každý měsíc (Kč/odběrné místo/měsíc). U spotřeby vyšší než 63 MWh za rok se ještě někde setkáváme s cenou za kapacitu (Kč/m3).

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou složku stanovuje Energetický regulační úřad vždy na období jednoho roku. Tato část ceny plynu nepodléhá tržním mechanismům, jelikož souvisí s odvětvími, které neumožňují konkurenční boj. Z tohoto důvodu je tedy nutno ji regulovat. Skládá se z následujících položek:

  • cena za přepravu plynu a cena za distribuci plynu (Kč/MWh)
  • cena za služby operátora trhu (Kč/odběrné místo)

Přepravou plynu se rozumí doprava plynu z hranic České republiky k jednotlivým vstupním bodům distribučních soustav, součástí jsou také náklady na uskladnění plynu v rámci přepravní soustavy.

Distribuce plynu je doprava plynu distribuční soustavou plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. Cena za distribuci se skládá z variabilní (proměnlivé) a fixní (stálé) části. Variabilní část je stanovena v Kč/MWh a závisí na množství odebraného plynu. Fixní část ceny závisí na přistavené kapacitě a je hrazena každý měsíc bez ohledu na to, zdali je plyn odebírán či nikoliv. Součástí ceny za distribuci je od roku 2010 i cena za přepravu plynu na rozhraní přepravní a distribuční soustavy.

Služby operátora trhu, jímž je společnost OTE, a. s., zahrnují organizování obchodování mezi obchodníky, zpracovávání dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a další činnosti nezbytné pro fungování trhu s plynem. Dále všichni zákazníci platí tzv. „pevnou cenu za zúčtování operátorem trhu,“ která od roku 2012 navíc obsahuje poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu.

Přečtěte si také Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info Přejít na online výpočet
 
 
Reklama