Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jaké jsou povinnosti držitelů licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu

při oznámení zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek?

Zvýšení ceny za dodávku elektřiny, plynu či změnu jiných smluvních podmínek dodávek je dodavatel povinen prokazatelně a adresně oznámit zákazníkovi nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě se zákazníkem. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce. Toto ustanovení platí pro domácnosti a pro podnikající osoby a odebírající elektřinu v nízkém napětí a plyn se spotřebou do 630 MWh za rok.

Když změna nebude podle předchozího odstavce oznámena, nevyvolá právní účinky (nové ceny nebudou platit).

Sice zákon nestanoví obsah informace, ale lze dovodit, že by zákazník měl být informován o konkrétní výši změny ceny a jaké důsledky by změna pro zákazníka měla přinést. U nových podmínek by mělo být uvedeno srovnání starých a změněných ustanovení tak, aby zákazník byl seznámen s obsahem nových podmínek nebo doplňků. Dodavatel by měl informovat zákazníka jednoznačně a srozumitelně, aby zákazník změnu pochopil. Na základě těchto informací by se zákazník měl kvalifikovaně rozhodnout, zda využije práva na odstoupení od smlouvy podle energetického zákona § 11a, odst. 5.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu
 
 
Reklama