Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jak přepočítat spotřebu plynu v m³ na kWh?

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky kWh. Od roku 2001 se v České republice v plynárenství používají energetické jednotky (kWh nebo MWh) místo jednotek objemových (m3), protože přesněji vyjadřují energii, kterou zákazník z plynu získá.

Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,55 kWh.

Přepočet naměřeného objemu plynu (m3) na energetické jednotky (kWh) je upraven ve vyhlášce č. 108/2011 Sb. – Příloha č. 1. Ze vzorce zde uvedeného vyplývá, že kWh účtované dodavatelem závisí na následujících hodnotách:

  • objemu plynu naměřeném plynoměrem v m3
  • objemovém koeficientu, který zohledňuje tlak a teplotu
  • spalném teple, které odráží složení a kvalitu plynu

Kalkulátoru cen energií TZB-info, ve srovnání nabídek plynu, může zájemce dosadit údaje z plynoměru v m3, srovnání pak vyjde stejně, jako kdyby zadával spotřebu v kWh nebo v MWh.

Přečtěte si také Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh Přejít na online výpočet

NAMĚŘENÝ OBJEM PLYNU

Pokud má zákazník pochybnosti o správnosti údajů měření, má právo nechat měřidlo přezkoušet. V případě, že se prokáže chyba měřidla, hradí náklady na přezkoušení distributor. V opačném případě nese náklady na přezkoušení měřidla zákazník. Cena základního přezkoušení měřidla se obvykle pohybuje okolo 1 000 Kč.

OBJEMOVÝ KOEFICIENT

Když si tedy shrneme faktory, které mají vliv na individualitu hodnoty objemového koeficientu pro konkrétní odběrné místo, bude to atmosférický tlak v odběrném místě zákazníka a s ním související nadmořská výška, dále pak teplota plynu v [K] před plynoměrem a s ní související umístění plynoměru v budově nebo venku. Zákazník tedy nemá možnost svým charakterem odběru ani výší spotřeby ovlivnit hodnotu objemového koeficientu na své faktuře.

Jednou z příčin změny výše objemového koeficientu uváděného na faktuře zákazníka může být výměna plynoměru. V rámci modernizace jsou vybraná odběrná místa nově osazována plynoměry s teplotní kompenzací. S touto změnou je nutně spojená i změna hodnoty objemového koeficientu, protože objemový koeficient pak zohledňuje pouze rozdíly spojené s tlakem.

Podrobné informace o vlivu objemového koeficientu na účtovanou cenu najdete v článku Jak ovlivňuje objemový koeficient Vaši fakturu za odebraný plyn?

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu
 
 
Reklama