Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny plynu ve světě jsou nízké díky mírné zimě

Široká nabídka a malá spotřeba jsou hlavními atributy nynějšího poklesu cen plynu ve světě, potažmo i u nás v Evropě. Ceny na světových trzích ovlivňují i ceny na spotových trzích v ČR.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Široká nabídka a malá spotřeba jsou hlavní atributy nynějšího poklesu cen plynu ve světě, potažmo i u nás v Evropě. Ceny na světových trzích ovlivňují i ceny na spotových trzích v ČR.

Spotové ceny zkapalněného zemního plynu (LNG) v Asii v posledním období klesly na nejnižší hodnoty za poslední desetiletí. Za nynějším poklesem cen stojí slabá poptávka způsobená zejména mírnou zimou v mnoha regionech s tradičně vysokou spotřebou plynu a dlouhodobě silná globální nabídka.

V Asii, která je tradičně významným dovozcem zkapalněného plynu, tak spotové ceny podle agentury Reuters klesly pod úroveň 4 dolarů za mmBtu (zhruba 12 EUR/MWh), tedy na nejnižší hodnotu za posledních více než 10 let.

S poklesem cen sice přichází růst poptávky ze strany indických obchodníků, kteří jsou velmi citliví na cenu, ale ti řešení převisu nabídky nepřinesou. S opětovným růstem cen LNG by totiž indická poptávka opět zeslábla.

S ohledem na nízké spotové ceny na asijském trhu tak do Evropy v posledních měsících míří velké množství nákladů LNG, a to zejména ze Spojených států. Díky kratší vzdálenosti na místní trhy je pro vývozce LNG výhodnější plyn prodávat v Evropě navzdory nižší ceně, přestože nízký cenový rozdíl mezi evropským a asijským trhem nestačí k pokrytí vyšších přepravních nákladů do Asie.

Přebytek zemního plynu na evropském trhu bude podle analytiků oslovených webovým portálem Montel i nadále narůstat. Jeho ceny se tak mohou opět propadnout pod 10 EUR/MWh, jak tomu bylo na konci léta loňského roku.

Podle odborníků citovaných zpravodajským portálem montelnews.com tento trend bude i nadále pokračovat. Odborníci neočekávají, že by se přebytek plynu na trhu měl zmenšovat, což bude i nadále tlačit na cenu plynu na hlavních evropských trzích. Konec ledna přitom zemní plyn na spotovém trhu završil pod 11 EUR/MWh.

Přestože těžba v Evropě zejména díky poklesu těžby v největším nalezišti plynu Groningen a nižší těžbě v Norsku klesá, nové zdroje tento pokles více než nahrazují. V loňském roce především mimořádně narostl dovoz zkapalněného zemního plynu především z USA, které dovezly do Evropy čtyřikrát více plynu než v předchozím roce.

S ohledem na rekordně nízké ceny plynu v americkém obchodním bodě Henry Hub se dá předpokládat, že americké exportní LNG terminály budou i nadále vytěžovány. Navíc v loňském roce byly do provozu uvedeny nové exportní terminály, které budou hledat uplatnění na trhu.

Již nyní analytici předpokládají, že po spíše teplejší zimě budou zásobníky z větší části naplněny. Nedostatek skladovacích kapacit bude dalším impulsem pro to, aby obchodníci zemní plyn obratem prodávali a to i za cenu nižších prodejních cen. Přebytku zemního plynu bude pomáhat i uvedení do provozu nových plynovodů – na počátku tohoto roku byl zprovozněn plynovod TurkStream a v průběhu roku příštího by měl být spuštěn Nord Stream II.

Co se týče spotřeby, analytici předpokládají, že by se již neměla významně zvyšovat. Viceprezidentka sekce, která se ve společnosti Uniper věnuje LNG, dokonce předpokládá, že potenciál nahrazování uhlí (coal-to-gas switching) se již téměř vyčerpal.

V sousedním Německu přitom stále existuje dostatek instalovaného výkonu v elektrárnách spalujících zemní plyn. Paroplynové elektrárny disponují v součtu cca 30 GW instalovaného elektrického výkonu, což je činí nejvýznamnějším zdrojem elektřiny vyrábějícím v základním zatížení.

 
 
Reklama