Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak počítá Kalkulátor cen energií průměrné spotové ceny

Produkty s cenou podle spotového trhu se díky nízké průměrné ceně stávají pro zájemce velmi atraktivní. Navíc jsou údaje čerpány z důvěryhodných zdrojů státem zřízených nebo dozorovaných společností a údaje jsou dohledatelné řadu let zpátky.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Výpočet ceny elektřiny

Ceny elektřiny a plynu se v Kalkulátoru cen energií TZB-info stanovují jednou týdně, vždy v pátek podle následujících veřejně dostupných údajů Operátora trhu, který je státním orgánem zřízeným ze zákona.

Cena elektřiny je pro účely stanovení průměrné ceny za posledních 12 měsíců určena podle Roční zprávy o trhu – elektřina. V případě elektřiny jsou údaje uvedeny v záložce DT ČR. V tomto sešitu pro stanovení ceny bereme sloupec nazvaný Marginální cena ČR (EUR/MWh). Tato cena se násobí kurzem koruny uvedeným v sloupci Kurz Kč/EUR (ČNB), kurz je rozepsán na každou hodinu dne.

Výsledná cena silové elektřiny je pak určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen a vydělených naměřenou spotřebou za dané období. Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do hodinových spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD.

Přehled typových diagramů dodávek:

  • Odběr bez tepelného využití elektřiny – TDD 4 ( D01d,D02d)
  • Odběr s akumulačním spotřebičem – TDD 5 střední Čechy (akumulace D25d,D26d)
  • Odběr s hybridním vytápěním – TDD 6 (D35d)
  • Odběr s přímotopným systémem vytápění – TDD č.7 (D45d)
  • Odběr s tepelným čerpadlem – TDD č. 7 (D56,57d)
  • Odběr bez tepelného využití elektřiny – TDD č. 1 (C01,02,03d)
  • Odběr s akumulačním spotřebičem – TDD č. 2 (C25,26d)
  • Odběr s hybridním vytápěním – TDD č. 2 (C35d)
  • Odběr s přímotopným systémem vytápění – TDD č. 3 (C45,46,55,56d)

V případě dvoutarifních distribučních sazeb je cena nízkého i vysokého tarif stejná.

Cena elektřiny = ∑(hodinová marginální cena * kurz Kč/EUR * koeficient přepočteného TDD)/∑
koeficient přepočteného TDD

pro 365 * 24 údajů.

K vypočtené ceně se připočítává cena pro obchodníka za zprostředkování obchodu (za jednu megawatthodinu) a stálý plat počítaný v korunách za den.

Plyn

Cena plynu vychází buď z údajů Operátora trhu nebo z údajů zveřejněných na spotovém trhu CEGH Czech Gas Market podle dodavatele. V případě Operátora trhu se údaje načítají z Roční zprávy o trhu, plyn, záložka VDT. Ceny jsou získávány ze sloupce Index OTE (EUR/MWh). Kurz koruny je čerpán také ze stránek Operátora trhu.

Spotová referenční cena v případě cen z PEGAS CEGH Czech Gas Market je dána hodnotou PEGAS European Gas Spot Index (EGSI), kterou vypočítává a publikuje burza Powernext. Obchoduje se zemní plyn s místem dodání v České republice (CZ VTP). Index je vypočítáván pro denní (CZ VTP DA) a víkendové (CZ VTP WE) kontrakty. Odráží skutečnou aktuální situaci na trhu a je použit jako referenční cena při oceňování diagramů pro koncové zákazníky.

Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do denních spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, v našem případě TDD3 pro topení, vaření a pro přípravu teplé vody.

Cena plynu = ∑(Index OTE nebo referenční cena * kurz Kč/EUR * koeficient přepočteného TDD)/∑
koeficient přepočteného TDD pro 365 údajů.

Význam pro zákazníka

Pro zákazníky se jedná o orientační hodnotu, která vypovídá o ceně za poslední rok, není zde záruka, že stejná cena bude i v případě, že zájemce uzavře smlouvu s dodavatelem. Zájemce si může tímto způsobem spočítat ceny několik let zpátky a porovnat si, zda ceny ze spotového trhu jsou dlouhodobě výhodně i s ohledem na dosavadní produkt zákazníka.

V současné době, kdy ceny dodavatelů u běžných produktů výrazně zdražují, ale ceny na burze naopak klesají, se úspora jeví velmi pravděpodobná. Navíc obchodníci mají možnost určit maximální cenu ze spotového trhu, tedy pokud by zákazník měl za rok vyšší náklady, než je referenční produkt, zákazník by měl cenu referenčního produktu a nic by neriskoval. Takový produkt se nedávno objevil v nabídce Bohemia Energy.

 
 
Reklama