Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spotřeba elektřiny i plynu ve IV. čtvrtletí 2019 meziročně klesla

Nadprůměrně teplá zima a další faktory se v meziročním srovnání projevily na nižší čtvrtletní spotřebě plynu i elektřiny. V celoročním úhrnu ale spotřeba elektřiny stagnovala a spotřeba plynu vzrostla dokonce o 4,7 %.


© Adobe Stock
Kalkulátor cen energií TZB-info

Energetický regulační úřad zveřejnil statistiky pro elektroenergetiku a plynárenství za poslední loňské čtvrtletí.

Elektroenergetika

Po dvou předchozích čtvrtletích, kdy spotřeba elektřiny v Česku meziročně rostla, zamířila ve čtvrtém čtvrtletí 2019 opačným směrem. Naměřená spotřeba ve výši 19,4 TWh představuje v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku pokles o 1,7 %. Nejvyšší propad byl zaznamenaný Moravskoslezském kraji (-4,5 %), nejvyšší růst byl naopak patrný ve Středočeském kraji (+1,6 %).

Domácnosti se trendu meziročního poklesu spotřeby ve čtvrtém čtvrtletí vymykaly, spotřeba u nich vzrostla, a to o 1 %. Také zde byl nejvyšší nárůst zaznamenaný ve Středočeském kraji (+3,2 %), největší pokles vykázaly pražské domácnosti (-0,8 %).

Výroba elektřiny v posledním čtvrtletí roku 2019 dosáhla 23,7 TWh (brutto), což představuje meziroční propad o 1,3 %. Největším dílem přispěly k poklesu parní elektrárny, jejichž produkce meziročně klesla o 9,9 %. Výrazně více energie naopak vyráběly paroplynové elektrárny (+23 %), znatelně si polepšily také malé a velké vodní elektrárny (+32 %) či větrné elektrárny (+4,5 %). U posledních jmenovaných za zvýšením produkce stál především nárůst instalovaného výkonu (+7,3 %).

Z vyhodnocení salda vyplývá, že i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 převažoval export elektřiny nad importem. Saldo se meziročně téměř nezměnilo, čtvrtletně dosáhlo hodnoty 4,3 TWh.

I když data zatím nejsou finální, ze statistik můžeme vyčíst alespoň předběžné výsledky za celý rok 2019. Podle aktuálně dostupných údajů celoroční výroba elektřiny klesla přibližně o 1,2 % a její celková spotřeba stagnovala. Rostla ale spotřeba domácností, o 1,4 %,“ doplňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Plynárenství

Spotřeba zemního plynu v České republice dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 hodnoty 2 650 mil. m3 (28 272 GWh), oproti stejnému období předcházejícího roku tedy klesla o 0,1 %.

Značný vliv měly vysoké venkovní teploty, jejichž průměr se v posledním čtvrtletí pohyboval na úrovni 5,8 °C, tedy o 2,4 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Pokud bychom vliv teploty odečetli, přepočtená spotřeba na teplotní podmínky dlouhodobého normálu by činila 2 883 mil. m3, což by odpovídalo meziročnímu nárůstu čtvrtletní spotřeby o 1,3 %.

Při porovnání struktury spotřeby napříč čtvrtletími je dobře patrný vliv sektoru domácností, které používají plyn k vytápění. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl podíl spotřeby domácností 28,9 % z celkové spotřeby zemního plynu v České republice, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 9,6 %. Největší spotřeba i nadále připadala na velkoodběratele s podílem 44,4 % (ve třetím čtvrtletí tento podíl činil 73,7 %).

Na spotřebu zemního plynu má v posledních letech kromě teploty stále větší vliv i cena elektřiny, která vede k většímu využití paroplynových elektráren. I přes vyšší venkovní teploty v průběhu zimy tak celoroční spotřeba zemního plynu roste, za celý rok 2019 podle předběžných údajů očekáváme nárůst o 4,7 %,“ uvádí Stanislav Trávníček.

 
 
Reklama