Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elimon již také nabízí elektřinu a plyn za ceny spotového trhu

Ceny Svěžího ceníku společnosti Elimon se po prvním roce dodávek budou také řídit cenami spotového trhu, navíc ceny budou příznivější než u Energie A++. Nabízíme srovnání obou nabídek.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Společnost Elimon v obchodních podmínkách produktu Svěží ceník uvádí způsob stanovení ceny komodity a výši stálého platu po roce dodávek pro období, kdy dojde k automatickému prodloužení smlouvy. Ceny komodity a stálého platu se od 13. měsíce řídí cenami na spotovém trhu, podobně jako Energie A++ společnosti Bohemia Energy. Svěží ceník se tím částečně stává jejím konkurentem.

Zdroj cen

Elimon vychází stejně jako Bohemia Energy z ceny elektřiny na denním trhu Operátora trhu (OTE), kde je cena dosahována obchodováním na každou hodinu následujícího dne. Cena je uváděna v eurech, pro přepočet se používá kurz ČNB střed. Tabulka s kurzy na každý den roku je k dispozici tamtéž.

V případě dodávek plynu se vychází Svěží ceník z vnitrodenního trhu, z indexů cen, které se stanovují vždy na následující den. Tím se zdroj cen liší od Energie A++, která čerpá z cen na CEGH při pražské burze PXE. Rozdíl v cenách na obou trzích ale není významný.

Pro neprůběhová měření se využívá k přepočtu skutečně spotřebovaného množství za fakturační období Typový diagram dodávky (dále TDD) přiřazený operátorem trhu k odběrnému místu zákazníka. TDD nahrazuje měření průběhu spotřeby. Přepočtem se určuje i cena na každou hodinu u elektřiny a každý den u plynu.

Kolik z celkové ceny si vezme obchodník

Elimon nazývá cenu za obchodování koeficientem a je uváděna v Kč/MWh. Pro dodávky podle této smlouvy si dodavatel účtuje 161 Kč/MWh, konkurent Bohemia Energy 175 K/MWh. Druhá část plateb představuje stálý měsíční plat, Energie A++ počítá s platbou za den. Elimon si účtuje 49 Kč za měsíc, Bohemia Energy 2,30 Kč/den, což je zhruba 70 Kč měsíčně.

Bohemia Energy zveřejňuje ceníky, které neobsahují konkrétní spotové ceny, zveřejňuje pouze ceny, které připadnou obchodníkovi. Elimon ceny za obchodování uvádí v obchodních podmínkách. Na rozdíl od běžných nabídek u ceníků vycházejících ze spotového trhu je důvodem k odstoupení zvýšení těchto cen.

Porovnání podmínek pro zákazníky

Elimon nabízí fixní ceny Svěžího ceníku se závazkem pro první rok rok, každé prodloužení je opět o jeden rok, lhůta pro oznámení úmyslu ukončit smlouvu je stanovena na minimálně 90 dnů. Bohemia Energy ve svém akvizičním ceníku Start ++ pro první rok dodávek garantuje stálou cenu komodity i stálého platu pro první rok se smlouvou na dobu neurčitou. Smlouva neurčitá platí i pro následující ceník Energii A++.

Zákazník u Elimonu zaplatí u elektřiny v druhém roce v jednotarifu s roční spotřebou 2 000 kWh o  338 Kč včetně DPH  méně a u plynu s roční spotřebou 20 MWh o 714 Kč včetně DPH méně, než u Energie A++.

Oba ceníky lze využít v případě chytrých elektroměrů k plánování v výší spotřeby na dobu s nižší cenou. Energii A++ lze rovněž využít produkt na prodej přebytků z fotovoltaiky podle cen spotového trhu.

Ceny ze spotového trhu a Kalkulátoru

Kalkulátor cen energií TZB-info počítá celkové ceny běžných nabídek pro následujících 12 měsíců dodávek. Zákazník v případech fixních cen ví, kolik bude po dobu 12 měsíců platit. U nabídek ze spotového trhu jsou uváděny průměrné ceny za posledních 12 měsíců. Jedná se vždy o vážený průměr, celková cena závisí na podílu spotřeby v jednotlivých částech dne či roku. Cena v Kalkulátoru není závazná, je pouze orientační.

S ceníkem ze spotového levněji než s ceníky většiny dodavatelů

Sice není zaručeno, že cena elektřiny nebo plynu těchto produktů bude vůbec nejlevnější na trhu, to velkou měrou závisí i na ceně pro obchodníka, ale na základě srovnání cen za posledních čtyři roky vychází ceny ze spotového trhu lépe, než ceny většiny dodavatelů. V následující tabulce uvádím ceny elektřiny a plynu za poslední čtyři roky v případě Svěžího ceníku.

  2016 2017 2018 2019
Plyn Stálý plat Plyn Stálý plat Plyn Stálý plat Plyn Stálý plat
Svěží cení prolongace 567 49 661 49 739 49 592 49
innogy Standard 895 106 855 106 855 106 897 106
  2016 2017 2018 2019
Elektřina Stálý plat Elektřina Stálý plat Elektřina Stálý plat Elektřina Stálý plat
Svěží ceník prolongace 1 066 49 1 186 49 1 386 49 1 250 49
ČEZ, Komfort, Smlouva na dobu neurčitou 1 213 60 1 213 60 1 280 60 1 552 81

Porovnání cen plynu a elektřiny dominantních dodavatelů a produktu Svěží ceník, jehož ceny vychází ze spotového trhu (kdyby ceník v tu dobu existoval) v Kč/MWh bez DPH.

 
 
Reklama