Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Velkoobchodní ceny energií pro domácnosti

Ceny energií rostou a lidé hledají způsob, jak se vyhnout zdražování a růstu nákladů na provoz domácnosti. Dříve to byly aukce, nyní je může nahradit prodej energií pro domácnosti za velkoobchodní ceny z burzy.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Možná to někteří obchodníci říkají zákazníkům jinak, ale krok k podepsání smlouvy na produkty s  cenami z burzy by si zájemci měli pečlivě zvážit, protože zde stoprocentně platí, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Na trhu se objevují nabídky, které jsou oboustranně a dlouhodobě výhodné, ale jsou zde také produkty, které mohou za určitých okolností vyjít zákazníka draho.

Nabídka produktů z burzy začíná téměř vždy časově omezeným akvizičním ceníkem, který má nalákat zákazníky. Ceník má obvykle platnost jeden rok nebo do konce kalendářního roku. Důvodem prvního ceníku s pevnými cenami je možné kolísání ceny na burze, protože v době vyšších cen by obchodník nalákal málo lidí, počáteční ceny z burzy by nemusely být příliš atraktivní.

Cena z burzy u všech nabídek má jednotný vzorec:

Výsledná cena = burzovní referenční cena + platba za obchod. K této ceně, podobně jako u běžných ceníků, si obchodníci ještě účtují stálý plat.

Obchodníci mohou získávat burzovní referenční cenu buď ze spotového trhu, nebo na burzovním energetickém trhu, na trhu s deriváty.

Platbu za obchod jednotliví obchodníci nazývají různě, ale jedná se o přirážku vyjádřenou v korunách za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny nebo proudu a pohybuje se ve výši od 175 do 500 Kč.

Stálý plat je v případě produktů z burzy počítán za každý kalendářní den a pohybuje se ve výší 2 až 3 korun. Jsou ale nabídky se stálým platem za měsíc, v podobné výši jakou mají ostatní produkty dodavatele.

Spotový trh

Na těchto trzích se nakupuje a prodává elektřina a plyn na den dopředu u plynu a u elektřiny i na konkrétní hodinu následujícího dne nebo i na kratší dobu na hodinu dopředu. Obchodování na spotovém trhu končí fyzickou dodávkou. U nás spotový trh organizuje jednak Operátor trhu s energií a také u plynu PEGAS CEGH Czech Gas Market, který je součástí pražské energetické burzy PXE. Spotový trh věrně odráží okamžité poměry na trhu a je velmi volatilní. Nejedná se o spekulativní ceny, ale o reálné ceny.

Trh s deriváty

Deriváty jsou kontrakty na burze na dodávky elektřiny a zemního plynu, které jsou obchodovány nyní, ale plnění nastává v budoucnu, pro účely referenční ceny s plněním v příštím roce. To znamená, že do konce letošního roku se určí cena na rok 2020, která pak po celý roky bude neměnná. Obchodníci vychází z cen na Pražské energetické burze. U elektřiny jsou kontrakty vypořádány finančním plnění, ceny jsou výsledkem spekulací obchodníků, u plynu se vypořádávají uzavřené kontrakty jak fyzickým dodáním plynu, tak finančním vypořádáním.

Ceny z obou trhů se nedají srovnávat, referenční cena závisí na poměrech na trhu v předcházejícím roce, kdežto ceny ze spotového trhu vyjadřují současné poměry na trhu.

Jak vypadá ceník

Ceník neobsahuje referenční cenu, obsahuje výši platby obchodníkovi za nákup elektřiny nebo plynu, výši stálého měsíčního platu, většinou v ceně za den a případně přepočítávací koeficient u plynu podle výše roční spotřeby, u elektřiny podle distribuční sazby.

Na spotovém trh mohou se ceny přímo rozlišovat podle užití plynu (vytápění, ohřev vody, vaření) nebo podle distribučních sazeb u elektřiny, pokud obchodník k výpočtu cenu používá Typového diagramu dodávky.

Pokud výše plateb se v době platnosti smlouvy má měnit, obchodníci rozepíší výši plateb pro jednotlivé roky závazku. Zde je potřeba být opatrný, aby výsledná cena v kombinaci s vysokou referenční cenou nebyla kvůli poplatkům příliš vysoká v porovnání s cenou na trhu pro domácnosti. V případě, že rozpis cen je součástí smlouvy, zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v průběhu platnosti smlouvy.

V následujícím textu jsou uvedeny některé produkty pro domácnosti, které čerpají ceny z burzy:

Energia A++ (Bohemia Energy)

Nejstarší, ale zároveň nejmodernější produkt, který je určen nejen pro prodej elektřiny a plynu, ale i pro výkup elektřiny. Nabídka je na trhu již od roku 2015.

Referenční cena vychází ze spotového trhu, u plynu ze spotového trhu organizovaného na Pražské energetické burze, u elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu energií. V ceně je zohledněn průběhem spotřeby během roku, u elektřiny i během dne.

Výše platby za obchod činí nově 175 Kč/MWh pro obě komodity, stálý plat činí rovněž nově 2,30 Kč za den. Dodávkám podle cen z burzy předchází akviziční ceník Start A++ na prvních 12 měsíců, s nejnižší cenou na trhu.

Produkt je uváděn v Kalkulátoru TZB-info s tím, že údaj o ceně vyjadřuje výši ceny za posledních 12 měsíců.

Flexi (Lama Energy)

Nová nabídka, vychází také ze spotového trhu OTE. Ceny jsou ale dány indexy cen, které se však od průměrných cen významně neliší. Obchodník v ceně nezohledňuje průběh spotřeby během dne a ani během roku, všechny ceny mají v průměru stejnou váhu. Referenční cena může dosahovat výrazně nižší hodnot než u Energie A++, díky tomu mohl obchodník stanovit výrazně vyšší platby.

Výše platby za obchod u elektřiny je 280 Kč/MWh a u plynu 400 Kč/MWh. Stálý plat činí 3 kč/den.

Produkt nemá akviziční ceník, smlouva je na dobu neurčitou nebo určitou na tři roky s automatickým prodloužením.

Kamarád 36 (Centropol)

Jedna z nejstarších nabídek na trhu, cena vychází z trhu derivátů na rok dopředu. Referenční cena je vyhlašována ke konci roku, průměrná cena je počítána za poslední rok bez prosince. Cena v průběhu následujícího kalendářního roku roku je fixní.

Výše poplatku za obchod u elektřiny je stanovena na 260 Kč/MWh a u plynu 350 Kč/MWh, Stálý plat se liší podle distribuční sazby, či podle spotřeby plynu, u elektřiny činí nyní 65 Kč/měsíc, u plynu se liší podle spotřeby od 20 do 195 Kč/měsíc. Cena komodity v jednotlivých distribučních pásmech a ceny plynu dle roční spotřeby se počítají koeficienty. Platba za odběrné místo se zvyšuje podle scénáře uvedeného v ceníku.

Ceny produktu se mění po několika letech. Zákazník uzavírá smlouvu na dobu určitou na tři roky, po ukončení závazku přechází smlouva na dobu neurčitou.

Plus (Bohemia Energy)

I tento produkt začíná akvizičním ceníkem, který platí po dobu 12 měsíců. Zákazník je oslovován marketingovou společností. Po uplynutí 12 měsíců se počítá cena podle cen komodity na PXE. K ceně obchodník připočítává poplatek za obchod ve výši 299 korun za megawatthodinu a 3 koruny denně, jako stálý plat. V současné době je poplatek snížen kvůli vysokým cenám na přelomu minulého a tohoto roku. Obchodník také slibuje, že zákazníci nikdy nebudou mít vyšší ceny než mají dominantní dodavatelé. Tento produkt by se podle webových stránek dodavatele již neměl nabízet, ale od prvního října byl vydán nový ceník.

Budoucnost (Česká energetická budoucnost)

Prvním ceníkem je rovněž akviziční ceník, který je platný do konce kalendářního roku. Potom ceny komodity vychází z cen derivátů na PXE. Obchodník si připočítává k ceně elektřiny rozdílnou cenu za obsluhu odběrného místa podle distribuční sazby. Prvním rokem s cenami podle burzy 259 Kč až 309 Kč za megawatthodinu, druhým rokem se ale platba dramaticky zvyšuje na 439 až 499 Kč za megawatthodinu u elektřiny. U plynu je cena obsluhy odběrného místa pro první rok 277 Kč, ale druhým rokem již 499 Kč megawatthodinu.

I další společnosti nabízí ceníky podle burzy, zákazník by měl být obezřetný, hlavně by si měl dávat pozor na vývoj cen plateb obchodníkovi v jednotlivých letech. Když podepíše smlouvu s obchodníkem s ceníkem, kde jsou jednotlivé ceny rozepsány na určitá časová období, pak nemůže od smlouvy na dobu určitou odstoupit a může platit mnohem více i při stabilních cenách na burze.

Naproti tomu u poctivých nabídek lze dlouhodobě mít dobré ceny, bez toho aby zákazník musel vybírat vždy nové nabídky.

Pro orientaci zákazníků budeme postupně zadávat ceníky těchto nabídek do Kalkulátoru cen energií TZB-info, aby měl zákazník přehled o cenách. U nabídek s cenou podle spotového trhu to bude vždy průměrná cena za posledních 12 měsíců, u nabídek podle derivátů bude cena aktuální a fixní po dobu jednoho roku.

 
 
Reklama